Teollisen omaisuudenhallinnan tutkimuksessamme on kaksi pääsuuntaa: käyttöpääoman hallinta ja teollisen kunnossapidon johtaminen. Väitöskirjatutkimuksiamme näiltä kahdelta alueelta:

left

Käyttöpääoman hallinta

 • Käyttöpääoman vaikutus kannattavuuteen
 • Arvoketjujen käyttöpääoman hallinta
 • Käyttöpääoman mittarit
 • Käyttöpääoman hallintamallit
right

Teollisen kunnossapidon johtaminen

 • Joustava omaisuudenhallinta
 • Kunnossapitopalveluiden arvo
 • Optimaalinen elinkaaren hallinta kunnossapidossa
 • Kunnossapitoverkostojen johtaminen
 • Tietojohtaminen kunnossapidossa
 • Omaisuudenhallinnan ekosysteemien laitekantatiedon arvo

Osaamisalueemme ja tutkimusintressimme:

 • Omaisuudenhallinta liiketoimintaverkostoissa ja -ekosysteemeissä
 • Ekosysteemiyhteistyön työkalut
 • Elinkaaritieto ja kustannusmallit
 • Omaisuuserien digitalisaatio
 • Toimitusketjurahoitus
 • Data-analytiikan ja IoT:n kustannukset ja hyödyt

Tutkimusryhmän jäsenet

Julkaisut

Towards successful maintenance service networks - capturing different value creation strategies, https://lutpub.lut.fi/handle/10024/136478

Modelling the value of fleet data in the ecosystems of asset management, https://lutpub.lut.fi/handle/10024/161484

Identifying working capital models in value chains: Towards a generic framework, https://lutpub.lut.fi/handle/10024/158733

Projektit

Yhteistyökumppanit

Tutustu myös