left

Lahden laboratoriot on kansainvälinen, huippuluokan tutkimuslaitos, joka avattiin vuoden 2022 lopussa LUT-yliopiston Lahden kampuksella. Alusta lähtien tutkimuslaitoksen tavoitteena on ollut palvella mahdollisimman hyvin teollisuuden tarpeita. Lahden laboratoriot vahvistaa alueellista biotalousklusteria ja edistää uuden liiketoiminnan syntyä ja kasvua tukemalla yritysten omaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

Laboratorioiden painopisteitä ovat kestävää kehitystä edistävä teknologia, sivuvirtojen hyödyntäminen ja energiatehokkuus. Tutkimuslaitoksen keskeistä osaamista ovat muun muassa puuraaka-aineen muuttaminen kuiduiksi sekä lignoselluloosapohjaisista biomassoista saatavien jakeiden ja erilaisten kemikaalien erotus ja puhdistus. Lahden laboratoriot on biojalostuksen sekä ligniinin ja biopolymeerien hyödyntämisen asiantuntija.

Lahden laboratoriot on syntynyt LUTin ja Andritz Oy:n yhteistyönä. Andritzin lisäksi Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on tukenut laboratorioiden toimintaa sekä alan professuureja LUTissa. Lahden kampuksella työskentelee tällä hetkellä neljä professoria tutkimusryhmineen. Tavoitteena on, että määrä kasvaa lähivuosina huomattavasti.

right

Projektit

Tutkimusryhmän jäsenet

Maham Arif

Vieraileva apurahatutkija

Tutustu myös