left

Tutkimusryhmä

Teollisen hydrometallurgian tutkimusryhmässä työskentelee tällä hetkellä (03/2022) kolme väitellyttä tutkijaa, neljä väitöskirjatyöntekijää ja kolme diplomityöntekijää. He työskentelevät sekä julkisrahoitteisissa tutkimusprojekteissa että tilaustutkimusprojekteissa, joissa yritysyhteistyöllä on merkittävä rooli.

right

Tilat ja laitteistot

Teollisen hydrometallurgian tutkimusryhmän laboratoriotilat sijaitsevat Lappeenrannan kampuksella, joka on myös kaikkien ryhmän tutkijoiden työpaikka. Laboratorioissa on perusilmiöiden (tasapaino, kinetiikka) mittaamiseen soveltuvat laboratoriomittakaavan laitteistot kaikkiin yleisimpiin hydrometallurgisiin yksikköprosesseihin. Lisäksi ryhmällä on teollisen toteutustavan reaktorilaitteistot neste-nesteuuttoon (sekoitin-selkeytin kaskadi, kolonni) ja ioninvaihtoon (kolonnit). Laitteistot sisältävät myös automaatiota ja instrumentointia prosessien tarkkaan seurantaan ja kontrollointiin. Teollisen hydrometallurgian tutkimusryhmä hyödyntää päivittäin LUT School of Engineering Sciencen analyysikeskuksen modernia laitekantaa ja osaamista.

Tutkimusryhmän jäsenet

Julkaisut

Projektit

Tutustu ,myös