Tuomas Skriko

Tuomas Skriko
Associate Professor (Tenure Track)
Mechanical Engineering
LUT School of Energy Systems
Lappeenranta
LUT Painopisteet
Ilma – päästöistä elinkeinoksi
Liiketoiminta ja yhteiskunta – kohti kestävää uudistumista
Energia – kohti hiilineutraalia maailmaa
Research areas
Konetekniikka
Tekniikka

Esittely

Vuodesta 2020 lähtien TkT Tuomas Skriko on toiminut LUT-yliopiston Hitsaustekniikan yksikön johtajana. Joulukuusta 2022 alkaen hän on toiminut apulaisprofessorina, mikä korotettiin tenure track -professuuriksi toukokuun alussa 2023. Hänellä on 68 julkaisua (35 vertaisarvioitua ja 2 ei-vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, 1 kirjan luku sekä 30 muuta julkaisua) ja hänen h-indeksi on 10 (Scopus-luokitus) / 12 (Google Scholar -luokitus).

Apulaisprofessori Skriko on ollut aktiivisesti mukana erilaisten Business Finland:n, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plus:n (ESR+), Interreg Aurora CBC -ohjelman, EU:n ulkorajayhteistyöohjelman (ENI CBC) ja Emil Aaltosen Säätiön rahoittamien tutkimusprojektien hankkimisessa ja toteuttamisessa. Hankkeille, joissa hän on toiminut vastuullisena johtajana, päätutkijana, projektipäällikkönä tai ryhmän jäsenenä, on myönnetty viimeisen kymmenen vuoden aikana ulkopuolista rahoitusta yhteensä yli 5 miljoonaa euroa.

Apulaisprofessori Skriko on tehnyt yhteistyötä muiden LUT:n Konetekniikan ja School of Energy Systems -tiedekunnan yksiköiden kanssa useissa erilaisissa projekteissa. Hänellä on yhteyksiä useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Koulutuksen osalta hän on johtanut ja vastannut LUT:n Hitsaustekniikan uuden opinto-ohjelman kehittämisestä ja harmonisoinnista, mikä sisältää kandidaatti-, maisteri- ja jatko-opinto-tason kursseja sekä opetuskokonaisuuksia. Hän on ollut yli 80 opinnäytetyön ensimmäinen tai toinen ohjaaja: 6 TkT, 55 DI ja 21 TkK.

Apulaisprofessori Skrikolla on laaja ammatillinen yhteistyö- ja vuorovaikutusverkosto kotimaisissa ja kansainvälisissä globaaleissa hitsausalan yrityksissä, kuten Kemppi, Pemamek, Andritz, Ponsse, John Deere, Škoda Transtech, Sandvik Mining and Construction ja Junttan. Lisäksi hän on tehnyt tutkimusyhteistyötä Dimecc:n FAME-ekosysteemissä materiaalia lisäävän valmistuksen alalla, ja hänellä on myös läheinen yhteys Suomen Hitsausteknilliseen Yhdistykseen (nimitetty SHY:n hallitukseen vuonna 2022) ja International Institute of Welding:iin (IIW:n jäsen vuodesta 2012).

Avainsanat

Kaarihitsausprosessit
Hitsausautomaatio ja älykäs hitsaus
Digitaalinen hitsaustuotanto
Hitsauksen laatu
Hitsausmetallurgia
Hitsattavuus