Tutkimuksemme keskittyy aurinko- ja tuulisähkön tuotantoon, käyttöön ja varastointiin. Tavoitteemme on parantaa uusiutuvien sähköenergiajärjestelmien kustannus- ja energiatehokkuutta sekä omavaraisuutta. Sähkövarastoina tutkimme eri akkuteknologioita, vetyä ja vedystä valmistettuja sähköpolttoaineita.

Tutkimusaiheet

 • Vedyn tuotanto veden elektrolyysillä
  • Matalalämpöisten veden elektrolyysiteknologioiden (alkaali, PEM, AEM) energia- ja kustannustehokkuuden parantaminen kennon, kennoston ja laitoksen tasoilla.
 • Akkuteknologiat
  • Sähköakkujen vanhemisilmiöt ja sovelluskehitys
 • Aurinko- ja tuulisähkö
  • Aurinko- ja tuulisähkön käytön optimointi eri sovelluksissa
 • Energiatehokkuus
  • Energiatehokkuuden parantaminen sähkön käyttösovelluksissa

Ota yhteyttä

Tutkimusryhmän jäsenet

Tutustu myös