Keitä olemme?

EULiST-verkosto koostuu yhdeksästä eurooppalaisyliopistosta. Kumppanit Euroopan eri kolkista muodostavat monimuotoisen ryhmän.

Eulist location map

Miksi EULiST?

Yhteiskunnan ja teknologian linkittäminen on keskeinen aihe monissa verkoston aloitteissa. Yhteiskunta ja teknologia liittyvät toisiinsa. Yhteiskunta luo tarvetta teknologisille muutoksille, ja teknologiset edistysaskeleet vaikuttavat yhteiskunnan kehittymiseen. EULiST tunnistaa tarpeen kouluttaa yksilöitä, jotka ymmärtävät tulevaisuuden teknisiä kysymyksiä sekä yhteiskunnallisia puitteita ja ulottuvuuksia, joihin teknologiaratkaisuita suunnitellaan. EULiST tukee tieteen, tekniikan, matematiikan ja yhteiskuntatieteiden integraatiota ja ristipölytystä.

Kohti eurooppalaista yliopistoa

EULiST-verkosto pyrkii tulemaan tunnustetuksi eurooppalaisena yliopistona Euroopan komission Erasmus+ ohjelmassa. Aloite eurooppalaisesta yliopistosta kuuluu EU:n koulutusyhteistyön strategisiin puitteisiin ja edistää uusia, syvempiä yhteistyön muotoja ylikansallisten liittojen kautta.