left

Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita

Edistämme yhteiskunnan kestävyyttä kiertotalouden ja kestävien liiketoimintamallien, data-analytiikan, digitalisaation, sähköistämisen, power-to-x-teknologioiden ja vetytalouden avulla.

Näemme päästöt uutta arvoa luovina raaka-aineina. Tutkimuksemme kaupallistamisyksikkö on Green Campus Open.

Kampusalueitamme ja rakennuksiamme kehitetään kestävästi.

right
SDG9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja