LUT-yliopiston kampukset sijaitsevat Lappeenrannassa ja Lahdessa. Lappeenrannassa yliopiston tontin ja kiinteistön omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK), Lahdessa puolestaan Isku Center. Lisäksi LUTilla on alueyksiköt Kouvolassa ja Mikkelissä.

Vihreä kampus Lappeenrannassa

SYKin omistamalla Lappeenrannan kampuksellamme on investoitu viime vuosina muun muassa kirjaston led-valaistukseen, mikä vähensi sähkönkulutusta. Lämmityksessä siirryttiin heinäkuussa 2022 sertifioituun vihreään kaukolämpöön. Tilojen käyttöä on tehostettu ja säätöjä tarkistettu niin, ettei sähköä, lämpöä tai vettä mene hukkaan ja sisäilman laatu pysyy kunnossa. Mahdolliset poikkeamat havaitaan nopeasti älykkään talotekniikan avulla. Hukkalämpö kierrätetään hybridilämpöpumpun avulla tilojen lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. Kampuksella on käytössä myös akusto, joka auttaa tasoittamaan sähkön kysyntävaihtelua.

left

Jätehuolto ja kierrätys

Kampuksen jätehuollossa tähdätään kierrätysasteen nostamiseen ja ravintoloiden lautashävikin vähentämiseen. Lappeenrannassa Kampusravintolat Oy edistää aktiivisesti biojätteen lajittelua ja vähentämistä. Muovin erilliskeräys alkoi vuoden 2023 alussa. Jätteiden lajittelupisteitä ja keräysastioita on lisätty, ja niiden oikea-aikaiseen tyhjennykseen kiinnitetään huomioita, jotta jätehuolto ja kierrätys toimisivat mahdollisimman tehokkaasti.

right

Luonnon monimuotoisuus

Lappeenrannan kampuksen luontoarvot on selvitetty pätevän ekologin avulla. Kampusalue on ekologisilta arvoiltaan huomionarvoinen kohde, joka tarjoaa erilaisia elinympäristöjä eliöstölle. Luonnon monimuotoisuutta lisäävien elementtien säilyttäminen otetaan huomioon alueen suunnittelussa ja hoitotoimenpiteitä toteuttaessa. Luonnon monimuotoisuutta lisätään jatkossa muuttamalla osa nurmialueista niityiksi, joille kylvetään muun muassa perhosten elinolosuhteita parantavia kukkakasveja.

 

Lisätietoa SYKistä

  • SYK on valtion ja yliopistojen yhdessä omistama asiantuntijaorganisaatio, joka omistaa ja kehittää kampuksia.
  • SYK on määritellyt oman vastuullisuuspolitiikkansa, joka tukee LUTin pyrkimyksiä hiilineutraaliuteen.
  • SYK on myös kumonnut kaikki laskennalliset ilmastopäästönsä vapaaehtoisilta hiilimarkkinoilta hankituilla ilmastoyksiköillä vuosittain.
  • Lue lisää SYKin toiminnasta kestävän kehityksen hyväksi ja tutustu vastuullisuusraporttiin.

Energiaviisas Isku Center Lahdessa

Lahdessa LUT ja LAB ovat vuokralaisina Isku Centerissä, jonka energiaviisaus perustuu poikkeukselliseen tehokkaaseen maalämpöpumppujärjestelmään, joka huolehtii sekä kiinteistön lämmityksestä että jäähdytyksestä. Vuoden kylmimpinä päivinä sen tukena käytetään kaukolämpöä. Katolle asennettua aurinkosähköjärjestelmää käytetään myös muun muassa jäähdytykseen ja sähköautojen lataukseen.

Lisätietoa Isku Centeristä

  • Isku Center on ekologinen, aikaansa seuraava ja muuntuva yrityskeskus Lahden Mukkulassa.
  • Kiinteistön uusittu energiajärjestelmä yhdistää tehokkaan energiatalouden, hyvän sisäilman ja erittäin pienen hiilijalanjäljen.
  • LUT-korkeakoulujen käytössä tiloista on noin 24 000 m2.

Lisätietoja

Kampusten osoitteet ja kartat

left
LUT University Lappeenranta campus logo at night

Kampukset ja alueyksiköt

LUT-yliopisto toimii kahdella kampuksella, Lahdessa ja Lappeenrannassa. Lisäksi meillä on alueyksiköt Kouvolassa ja Mikkelissä.