left
LUTin hiilijalanjäljen (2022) jakautuminen eri päästöluokkiin

Avaa kuva isompana

Hiilijalanjälki lasketaan GHG-protokollan mukaan, joka luokittelee päästöt (t CO2 eq) kolmeen osa-alueeseen seuraavasti: 

Luokka 1 sisältää suorat päästöt, jotka syntyvät organisaation omistamista tai hallitsemista lähteistä. LUTlla tämä tarkoittaa viiden yritysauton kalustoa, joka on vain 0,4 % hiilijalanjäljestä.

Luokka 2 sisältää ostetun sähkön, joka on LUTilla uusiutuvaa ja sellaisenaan hiilineutraalia eli pyöreä 0.

Luokka 3 sisältää yliopiston toimintaan liittyvät välilliset päästöt.

right
LUTin hiilijalanjälki 2022

Avaa kuva isompana

99,6 % LUTin hiilijalanjäljestä kuuluu luokkaan 3. Suurimman osuuden näistä päästöistä tuottaa työmatkaliikenne eli henkilökunnan ja opiskelijoiden liikkuminen.

Muita merkittäviä päästölähteitä ovat kaukolämpö, liikematkat ja ruokailu kampuksella.

Kaukolämpö sisältyy LUTin kiinteistövuokraan, joten LUT laskee sen päästöt GHG-protokollan perusteiden mukaisesti luokkaan 3. Kiinteistön omistaja kompensoi kaukolämmön päästöt.

Katse kohti ympäristökädenjälkeä

Ilmastovaikutusten arvioinnissa on perinteisesti tarkasteltu hiilijalanjälkeä. LUTissa kiinnitetään huomiota myös positiiviseen ympäristökädenjälkeen.