EINST4INE taklaa teollisuuden haasteita.
Julkaistu 22.10.2021
Päivitetty 31.3.2022

Tällä sivulla

Uudet digitaaliset teknologiat ja kehityskulut kuten tekoäly, 3D-tulostus ja big data eli suuret tietomassat muovaavat koko ajan enemmän liiketoimintaympäristöä. Uudet innovaatiot saavat yhä useammin alkunsa globaaleissa innovaatioekosysteemeissä eli eri toimijoiden monenkeskisen ja laajan yhteistyön tuloksena. Termillä innovaatioekosysteemi tarkoitetaan esimerkiksi yritysten, tutkijoiden, julkisen sektorin ja kuluttajien tiivistä keskinäistä vuorovaikutusta.

"Bisnesmaailmasta on tullut enenevässä määrin keskinäisriippuvainen, koska dataa ja osaamista on yksinkertaisesti liikaa käsiteltäväksi ja hallittavaksi yksittäisille toimijoille. Siksi monen sidosryhmän yhteistyö on ratkaisevan tärkeää sekä yritysten että yhteiskunnan kohtaamien haasteiden ratkaisemisessa", sanoo professori Paavo Ritala, strategian ja innovaatioiden professori LUT-kauppakorkeakoulussa ja EINST4INE-hankkeen vetäjä Suomessa.

Hanke pyörähti kunnolla käyntiin lokakuussa 2021, kun tohtoriopiskelijat osallistuivat orientaatioviikolle, jonka aikana he perehtyivät teollisuuden digitaaliseen muutokseen, robotiikkaan ja tekoälyyn, ihmisen ja koneen yhteistyöhön, ekosysteemeihin ja digitaalisiin alustoihin. LUTin rekrytoimat tohtoriopiskelijat, Jessica Fishburne ja Christina Häfliger tekevät omat väitöskirjansa innovaatioekosysteemien organisoinnista.

Häfligerin tutkimus keskittyy innovaatioekosysteemien organisoinnin legitimiteettiin eri toimijoiden näkökulmasta. Häfliger kertoo, että häntä kiinnostaa erityisesti se, miten ekosysteemejä voidaan menestyksekkäästi perustaa ja ylläpitää.

"Innovaatioekosysteemit luovat uusia mahdollisuuksia eri sidosryhmille tehdä yhteistyötä. Mukana on useita organisaatioita, ja eri sidosryhmien näkökulmat täytyy huomioida. Olen kiinnostunut mekanismeista, jotka edistävät ekosysteemien menestymistä. Minusta on kiehtovaa löytää uusia yhteistyötapoja", hän sanoo.

Fishburne keskittyy tällä hetkellä laajasti innovaatioekosysteemien hallintamekanismeihin.

"Olen todella kiinnostunut tutkimaan, miten asiat toimivat, mitä haasteita on kohdattava ja miten niitä voidaan ratkaista. Aihe on kiinnostava, koska siihen liittyvät haasteetkin ovat ainutlaatuisia. Toisaalta innovaatioekosysteemeihin liittyy paljon mahdollisuuksia. Digitaalinen muutos on antanut keinoja vauhdittaa sekä innovaatioekosysteemejä että kiertotaloutta", Fishburne kertoo.

Tavoitteena parantaa yritysten kilpailukykyä

Tohtoriopiskelijoiden tutkimukset ottavat mukaan digitaalisen muutoksen, johtamisen, uusien teknologioiden ja innovaatioekosysteemien inhimillisen puolen.

"EINST4INE lisää ymmärrystämme monimutkaisten ja joustavien innovaatioekosysteemien koordinoinnista, jotka voivat parantaa eurooppalaisten yritysten ja teollisuuden kilpailukykyä ja innovatiivisuutta", Paavo Ritala toteaa.

Ritala käsitteli innovaatioekosysteemien organisointia tutkimusartikkelissaan Ecosystem Legitimacy Emergence: A Collective Action View, joka julkaistiin arvostetussa Journal of Management -lehdessä. Kyseinen julkaisukanava on yksi Financial Times 50 -listan parhaasta talous- ja liiketaloustieteen alan tiedelehdestä.

Artikkeli avaa legitimiteetin syntyä erilaisissa liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemeissä. Käsitteellistäminen auttaa ymmärtämään, miten uusia ekosysteemejä rakennetaan ja miten ne saavuttavat institutionaalista näkyvyyttä ja hyväksyntää.

Ritalan ja tutkijakollega Llewellyn Thomaksen tutkimus osoittaa, kuinka menestyneet ekosysteemit vakuuttavat sidosryhmänsä tarjoamansa arvolupauksen hyödyllisyydestä ja erottuvuudesta.

Vastaavia teollisuuden kohtaamia ongelmia ratkovia oivalluksia toivotaan saavutettavan myös EINST4INE-hankkeessa.

Digitaalinen muutos on antanut keinoja vauhdittaa sekä innovaatioekosysteemejä että kiertotaloutta.
Jessica Fishburne
Tohtoriopiskelija

Verkostoja, kokemusta ja jatkoa uralle

Fishburne on suorittanut kaksi maisterin tutkintoa Exeterin yliopistossa Cornwallissa. Hän suoritti opintojensa aikana harjoitusjakson sosiaalisessa yrityksessä, joka kouluttaa ja tukee yrittäjiä kehittämään ratkaisuja sosiaalisiin pulmiin ja ympäristöhaasteisiin. Fishburne myös perusti ja johti omaa yritystä naiset liike-elämässä -teeman alla. Lisäksi hän on työskennellyt useissa hankkeissa, jotka tarjoavat konsultointiapua kasvuyrityksille ja tutkimushankkeille, jotka vastaavat erilaisiin liiketoiminta- ja kestävyyshaasteisiin.

Fishburne tavoittelee uraa tutkijana. Vahvan akateemisen taustansa vuoksi Fishburne etsi mahdollisuuksia, jotka antaisivat hänelle kansainvälistä ja teollista kokemusta tutkijakoulutuksen ohessa.

"Marie Skłodowska-Curie-hanke tarjosi täydellisen mahdollisuuden. Olen edelleen epäuskoinen, että olen näin onnekkaassa asemassa. Olen erittäin otettu tästä tilaisuudesta", Fishburne sanoo.

Opettajan töitäkin tehnyt Häfliger on työskennellyt korkeakoulussa viimeiset pari vuotta ja halunnut aina erikoistua innovaatioihin.

"Olen aiemmin ollut mukana useissa innovaatiohankkeissa, joten etsin mahdollisuuksia, jotka antaisivat minulle kansainvälistä tutkimus- ja koulutuskokemusta. Tutkimushanke tarjosi erinomaisen mahdollisuuden kehittää taitojani edelleen. Olen erittäin iloinen voidessani jatkaa uraani tutkijana", hän sanoo.

Häfligerin mielestä EINST4INE on hieno tilaisuus luoda uusia verkostoja tutkijakollegoihin, jotka työskentelevät digitaalisen muutoksen parissa. Häfliger nauttii siitä, että hän pääsee vaikuttamaan näkemyksiin oman tutkimuksensa kautta ja hyötyy samalla erinomaisesta tutkijakoulutuksesta.

Löytääpä Häfliger vielä hieman erilaisen kestävyysnäkökulman työhönsä LUTissa.

"Kun saavuin tänne, huomasin, että Lappeenranta oli juuri voittanut EU:n Green Leaf Award -palkinnon 2021! Minusta se on hienoa ja kertoo paljon kaupungista ja alueesta."

Lue myös:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.