Julkaistu 20.6.2023
Päivitetty 4.9.2023

LUT-yliopiston tutkija Hafiz Majid Hussainin väitöskirja käsittelee energian internetiä (EI), joka tarkoittaa nettipohjaisten teknologioiden käyttöä useiden energiaverkkojen, kuten sähköverkon, hajautettujen energiavarantojen (DER) sekä lämpö- ja kaasuverkkojen yhdistämiseen.

Hussainin mukaan uusiutuvan energiantuotannon hajautettujen resurssien, energian varastointijärjestelmien ja joustavan kuorman lisääntyminen huomattavasti mahdollistaa keskitetyn sähköverkon muuttamisen hajautetuksi. Näin avautuu uusia mahdollisuuksia kehittää vihreää, kestävää ja kustannustehokasta uutta energiajärjestelmää.

”Energian internetin tavoitteena on edistää kestävää tuotantoa ja kulutusta sekä poistaa fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia ympäristöhaittoja”, Hussain tiivistää.

left

Tilaa Curious People -uutiskirje

right

 

Tilaamalla uutiskirjeemme saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.

Hussain esittelee tutkimuksessaan EI:n perustan ja mallintaa energiajärjestelmän hallintaa kotitalouksissa. Hän esittelee yksityiskohtaisen ja systemaattisen mallin, jonka avulla kotitalouksien energiatehokkuutta voidaan parantaa energiareitittimien ja paketoidun energianhallinnan avulla (PEM).

”Ratkaisun avulla asukkaat voivat viestiä verkko-operaattorin kanssa ja käyttää kodinkoneita joustavasti tavalla, joka säästää rahaa, parantaa energiatehokkuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä”, Hussain sanoo.

Yksi energian internetin tuoma mullistus on mahdollisuus monisuuntaiseen uusiutuvan energian siirtoon digitaalisessa verkossa. Energian internet kykenee yhdistämään miljoonia energian kuluttajia ja antaa heille mahdollisuuden osallistua sähkömarkkinoille reaaliajassa. Tällä tavoin energian internet vaikuttaa sosioekonomiseen kehitykseen, ratkaisee ympäristöongelmia ja poistaa energiaköyhyyttä.

Glossary | Sanasto

EN

FI

EI Energy Internet energian nternet
DER distributed energy resources hajautetut energiavarannot
PEM packetized energy management paketoitu energianhallinta

 

Lisätietoja:

left

Lue myös: