Maisterihaku
Julkaistu 24.11.2022
Päivitetty 28.11.2022

LUT-yliopiston maisteriohjelmien hakuaika on käynnissä 1.12.2022–18.1.2023. Maisteriohjelmiin voivat hakea soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla suorittaneet. Diplomi-insinöörin (DI) tai kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoihin tähtäävien ohjelmien kesto on kaksi vuotta ja laajuus 120 opintopistettä.

Nyt haettavissa ohjelmissa on tarjolla yhteensä 1 177 aloituspaikkaa, joista tekniikan alan paikkoja on 898 ja kauppatieteiden alan paikkoja 279. Maisteriohjelmista 26 järjestetään Lappeenrannassa, kahdeksan Lahdessa, yksi Mikkelissä ja yksi Kouvolassa. Noin puolet ohjelmista on mahdollista suorittaa työn ohessa ja osittain etäopintoina.

Maisteriohjelmista 26 on englanninkielisiä. Englanninkielisiin maisteriohjelmiin voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat. Opiskelijoilta, jotka eivät ole EU- tai ETA-maiden tai Sveitsin kansalaisia, peritään lukuvuosimaksu, joka on 13 500 euroa yhtä lukuvuotta kohden. Erasmus Mundus -ohjelmaan kuuluvien Software Engineers for Green Deal  ja Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering -ohjelmien lukuvuosimaksu on 9 000 euroa.

Uusissa ohjelmissa vesiteknologiaa, materiaalitieteitä, tietotekniikkaa ja kestävää energiantuotantoa

Aiemmin etäohjelmana toteutettu kemiantekniikan Water Technology -maisteriohjelma muuttuu monimuoto-ohjelmaksi. Ohjelman opetus keskittyy veden käsittelyn uusimpiin teknologioihin sekä tieteen viimeisimpiin läpimurtoihin, ja sen lähiopetus toteutetaan Mikkelissä.

Energiatekniikan Sustainable Energy Systems -maisteriohjelma keskittyy tehokkaan ja puhtaan energiantuotannon nykyteknologioihin. Uusi Sustainable Energy Systems -ohjelma korvaa Bioenergy Systems -ohjelman, ja se toteutetaan Lappeenrannassa lähiopetuksena.

Konetekniikan uusi Materials Science and Technology -maisteriohjelma on ainutlaatuinen Suomessa. Se yhdistää materiaalitieteen ja tuotantotekniikan osaamisen ja toteutetaan lähiopetuksena Lappeenrannassa.

Lahdessa järjestettävä uusi tietotekniikan Digital Systems and Service Development -maisteriohjelma keskittyy järjestelmien ja ohjelmistojen kokonaisvaltaiseen, palveluhenkiseen kehittämiseen. Ohjelma toteutetaan lähiopetuksena.

Hakuajat maisteri- ja kandidaattiohjelmiin

Maisteriohjelmiin haetaan osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika päättyy 18.1.2023 klo 15.

  • Hakuaika englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 4.1.2023 ja päättyy 18.1.2023 klo 15.
  • Yhteishaku suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 15.3.2023 ja päättyy 30.3.2023 klo 15.
  • Lisätiedot: hakijapalvelut@lut.fi (suomenkieliset ohjelmat), admission@lut.fi (englanninkieliset ohjelmat).