LUT Street cafe restaurant
Julkaistu 13.8.2021
Päivitetty 25.4.2022

Tällä sivulla

LUT-yliopisto tarjoaa syksyllä 2021 digitaalisen kaupan opintokokonaisuuden yhdessä neljän muun yliopiston ja Kaupan liiton kanssa. LUT-kauppakorkeakoulu toteuttaa kurssin, joka antaa perustiedot strategisen hankintatoimen merkityksestä erityisesti kaupan alalla.

"Kaupan alalla hankintojen osuus yrityksen liikevaihdosta saattaa olla 80 prosenttia, mutta ymmärrys hankintatoimen tärkeydestä on vasta vähitellen kasvanut", sanoo Anni-Kaisa Kähkönen, joka toimii hankintojen johtamisen professorina LUT-kauppakorkeakoulussa.

Hankintatoimi ja sen opetus kietoutuu läheisesti vastuullisuuteen, joka on olennainen osa tässä ajassa toimivien yritysten toimintaa. Vastuullisuus tarkoittaa, että yritys huomioi toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset niin talon sisällä kuin ympäristöönsä nähden.

Kähkösen mukaan hankintatoimen strateginen asema korostuu koko ajan enemmän. Hankintatoimi vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen, riskien hallintaan ja varmistaa koko toimitusketjun vastuullisuuden.

LUT-kauppakorkeakoulu on ainoa yliopisto Suomessa, josta valmistuu kauppatieteiden maistereita nimenomaan hankintojen johtamisen erikoisalueelta.

"Strategisen hankintojen johtamisen osaajia tarvitaan lisää, ja siksi LUT-kauppakorkeakoulu tuo digitaalisen kaupan opintokokonaisuuteen mukaan hankintojen johtamista ja toimittajahallintaa käsittelevän opintojakson."

LUTin opintojakso alkaa syyskuussa 2021 ja mukaan voi ilmoittautua elokuussa. Tavoite on, että kurssin jälkeen opiskelijoilla on hallussaan hankintojen johtamisen perusteet ja ymmärrys siitä, kuinka suuressa roolissa hankinnat ovat erityisesti kaupan alalla. Kurssilla opettaa kaikkiaan neljä LUT-kauppakorkeakoulun professoria.

Kaupan liiton koordinoima digitaalisen kaupan opintokokonaisuus on tarjolla tutkinto-opiskelijoille sekä avoimen yliopiston kautta. Kokonaisuus on laajuudeltaan 39 opintopistettä ja se suoritetaan kokonaan verkossa. Opintoihin sisältyy harjoittelu kaupan alan yrityksessä.

  left

  LUTissa on käynnissä tutkimus monitasoisista hankintaketjuista

  Olennainen kysymys on, toteutuuko vastuullisuus koko hankintaketjussa. Kähkösen johtama tutkimusryhmä tutkii parhaillaan monitasoisia hankintaketjuja ja niiden vastuullisuuden johtamista. Kähkönen on saanut Liikesivistysrahastolta (LSR) yhteensä kolmivuotisen apurahan. Tutkimushanke tuottaa tietoa, joka auttaa yritysten hankintayksiköitä tekemään valveutuneita päätöksiä toimittajien ja raaka-aineiden valitsemisessa.

  Esimerkiksi hankintaketjun alkupäästä on tiedossa useita ongelmia, joista yrityksen on hyvä olla tietoinen mainehaitan ehkäisemiseksi ja vastuullisuuden varmistamiseksi. Uutisissa saattaa lukea, että suomalainen yritys on tehnyt rikkomuksia, vaikka todellisuudessa kyseessä oli tavaran toimittaja, eikä yrityksellä ollut tietoa asiasta.

  Vastuullisuuden johtamista moniportaisissa hankintaketjuissa on tutkittu entuudestaan vähän.

  "Tämä johtuu siitä, että empiirisen aineiston kerääminen on haasteellista, koska pitäisi päästä tekemään haastatteluja useissa toimittajaportaissa ja ketjut ulottuvat pitkälle eri maihin. Huomasimme tämän itse haastatteluja tehdessä ja mitä kauemmaksi esimerkiksi Suomesta mennään, sitä vaikeampaa yrityksiä on saada mukaan", Kähkönen kertoo.

  Kähkösen tutkimusryhmä on kuitenkin onnistunut keräämään laajan aineiston tekemällä haastatteluja tähän mennessä jo yhteensä 65 organisaatiossa.

  "Tutkimuksemme pääyritykset sijaitsevat joko Suomessa tai Saksassa, mutta mukana on heidän toimittajiaan jopa Perusta, Kolumbiasta, Turkista ja Mauritiukselta saakka. Tällaisella aineistolla alkaa olemaan jo varsin hyvä julkaisupotentiaali", Kähkönen toteaa.

  right
  Anni-Kaisa Kähkönen.
  Hankintojen osuus yrityksen liikevaihdosta saattaa olla 80 prosenttia, mutta ymmärrys hankintatoimen tärkeydestä on vasta vähitellen kasvanut.
  Anni-Kaisa Kähkönen
  professori, LUT-kauppakorkeakoulu
  left

  Esimerkkejä hankintaketjujen ongelmista riittää

  Suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch on omien tutkimustensa perusteella nostanut esille useita esimerkkejä hankintaketjujen ongelmista. Finnwatchin keskeisenä tavoitteena on vastuullisen yritystoiminnan kehittäminen ja tämän vuoksi järjestö tuo esille vastuullisuuteen liittyviä rikkeitä ja ongelmia.

  Heinäkuussa 2021 Finnwatch tiedotti, että Suomessa aurinkopaneeleita markkinoivien yritysten arvoketjuista löytyy yhteyksiä uiguurien ja muiden muslimivähemmistöjen pakkotyöhön Kiinan Xinjiangissa.

  Finnwatchin mukaan puutteet työturvallisuudessa, kehnot tai epäinhimilliset asuinolot, aliravitsemus ja syrjintä ovat yleisiä ongelmia muun muassa teen alkutuotannossa. Pelkkä alkutuotanto työllistää miljoonia ihmisiä. Myös monien muiden tuontituotteiden, kuten ananaksen tai soijan valmistukseen liittyy ongelmia, kuten maksamattomia palkkoja ja luontokadon edistämistä.

  Ongelmat eivät kuitenkaan ole ylitsepääsemättömiä. Julkisten hankintojen kohdalla Finnwatch on auttanut esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Logistiikkaa olemalla mukana sen tekemissä kilpailutuksissa. Järjestö laati suosituksia, jotta HUS Logistiikka osaisi toteuttaa hankintansa sosiaalisen vastuun huomioiden.

  Tulevien yritysvaikuttajien ja johtajien kouluttaminen on olennainen tapa ehkäistä epäkohtia hankintaketjujen valvonnassa.

  LUTin opintojakso tarjoaa:

  • ymmärryksen strategisen hankintatoimen merkityksestä kaupan alalla
  • kyvyn analysoida hankintojen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen
  • ymmärryksen hankintastrategian keskeisistä elementeistä ja päätöksistä
  • vastuullisen hankintatoimen ja toimittajasuhteiden hallinnan perustyökalut ja osaamisen
  • kyvyn arvioida hankintatoimeen ja toimitusketjuihin liittyviä riskejä ja työkaluja riskien hallintaan

  Lisätietoja:

  Lue myös:

  Tilaa uutiskirje

  Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.