Syksyinen maisemakuva
Julkaistu 7.10.2022
Päivitetty 7.10.2022
Anni-Kaisa Kähkönen
Jos vastuullisuusteot pohjautuvat yrityksen todellisiin arvoihin ja strategiaan, yritys pyrkii sitouttamaan toimitusketjun eri toimijoita päästöjen hallintaan.
Anni-Kaisa Kähkönen
professori, LUT-kauppakorkeakoulu

Suurin osa yritysten hiilidioksidipäästöistä syntyy tyypillisesti yritysten ulkopuolella etenkin niiden hankinta- ja toimitusketjuissa. Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa 75–90 prosenttia hiilijalanjäljestä syntyy tuotantoketjun alkupäässä.

Yritysten on oltava aktiivisia Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja otettava käyttöön erilaisia toimenpiteitä, joilla hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää. Yhdessä toimiminen toimitusketjun eri toimijoiden kanssa antaa yrityksille uusia mahdollisuuksia hiilidioksidipäästöjen hallintaan. Toimittajayritysten ja asiakasyritysten sitouttaminen päästöjen hallintaan vähentää alttiutta riskeihin, jotka liittyvät kestävyyteen ja ympäristövastuuseen. Sitouttaminen lisää yritysten ja toimitusketjujen joustavuutta ja sopeutumiskykyä, joka on erityisen tärkeää nykypäivän turbulentissa ympäristössä.

Tarkastelimme, millaisiin taustatekijöihin toimitusketjun osapuolten sitouttaminen perustuu, ja millaiset motiivit ohjaavat yrityksiä sitouttamaan toimitusketjujaan hiilidioksidipäästöjen hallintaan. Tutkimusaineistona hyödynnettiin Carbon Disclosure Project (CDP) organisaation keräämiä tietoja hiilidioksidipäästöjen hallintaan liittyvistä sitouttamisen käytänteistä 345 kansainvälisessä yrityksessä.

Tutkimustulokset julkaistiin Journal of Business Ethics -tiedelehdessä artikkelissa Determinants of Supply Chain Engagement in Carbon Management (2022). Tulokset osoittavat, että yritykset, joiden ilmastonmuutoksen torjumistoimenpiteet perustuvat yrityksen strategiaan, sitouttavat toimittajia ja asiakkaita päästöjen hallintaan. Lisäksi heidän toimintaansa ohjaavat erityisesti moraaliset motiivit eli aito halu toimia vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Sitouttamisen havaittiin olevan voimakkaampaa toimittajayritysten suuntaan.

Yritysten mielestä on siis erityisen tärkeää, että tavaran- ja palveluidentoimittajat huomioivat vastuullisuuden ja kestävyyden omassa toiminnassaan ja tekevät toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Tutkimuksessamme havaittiin, että yritykset, joiden toimialalla hiilidioksidipäästöt ovat yleensä suuret, toimivat instrumentaalisten motiivien mukaan eli heidän toimintaansa ohjaa esimerkiksi sidosryhmiltä tuleva paine ja pelko huonosta maineesta.

Eri maiden regulaation ja ympäristösäännösten tiukkuus ei sen sijaan vaikuttanut sitouttamiseen.

Yritysten välinen yhteistyö ja sen merkitys kestävyyden ja vastuullisuuden edistäjänä nousi merkittäväksi tekijäksi myös tässä tutkimuksessa. Yritysten tulisi hyödyntää pitkäaikaisia suhteita ja lisätä toimittajayritysten sitoutumista päästöjen hallintaan ja avoimeen tiedonjakoon. Tämä johtaa parempiin tuloksiin hiilidioksidipäästöjen hallinnassa.

Tutkimustulokset osoittavatkin, että yritykset, joiden vastuullisuus- ja kestävyysteot pohjautuvat yrityksen todellisiin arvoihin ja joiden arvot heijastuvat myös yrityksen strategiaan, pyrkivät sitouttamaan toimitusketjun eri toimijoita päästöjen hallintaan. Erityisen tärkeää on sitouttaa toimittajat hankintaketjun eri portaissa, koska hiilidioksidipäästöjen määrä kumuloituu hankintaketjussa.

Kokonaisuudessaan ketju voi olla vain niin ympäristöystävällinen ja vastuullinen kuin sen kaikki toimijat yhteenlaskettuna ovat. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi yritysten on tehtävä yhteistyötä ja pyrittävä yhteisiin hyötyihin ja saavutuksiin.
 

Tällä palstalla LUTin asiantuntijat ja yhteistyökumppanit kommentoivat ajankohtaista teemaa tai tutkimusta

Kirjoittajat & Lisätietoja:

left

Anni-Kaisa Kähkönen

Heli Arminen

right

Katrina Lintukangas

Elina Karttunen

Lue seuraavaksi:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.