Jatkuva oppiminen
Julkaistu 6.2.2024
Päivitetty 7.2.2024

Jatkuvan oppimisen merkitys on kiistatta kasvussa. Nykypäivän nopeasti muuttuvassa työelämässä tarvitaan yhä enemmän täydentävää koulutusta, jonka avulla omaa osaamistaan on mahdollista syventää ja laajentaa tutkinnon suorittamisen jälkeenkin.

LUT-korkeakoulujen jatkuvan oppimisen koulutusratkaisut tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia työikäisten henkilöiden ammattitaidon ylläpitämiseen ja vahvistamiseen sujuvasti työn ohessa. LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa korostaa, että jatkuva oppiminen tarjoaa eväät yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä auttaa reagoimaan paitsi tämän päivän mutta myös tulevaisuuden haasteisiin.

Täydennyskoulutuksen kautta yritykset pääsevät kaikista parhaiten hyödyntämään tuoretta kansainvälistä tutkimustietoa, TKI-toiminnan tuloksia ja uusia innovaatioita. 

LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen koulutustarjonnassa yhdistyvät työelämälähtöinen ja tutkittuun tietoon perustuva asiantuntemus eri aloilta, kuten johtaminen, tekniikka, liiketalous, sosiaali- ja terveysala sekä muotoilu. Laajan tarjonnan ansiosta yrityksille voidaan räätälöidä juuri niiden tarpeisiin sopivia koulutuksia ja valmennuskokonaisuuksia.