Julkaistu 13.6.2024
Päivitetty 13.6.2024

LUT-yliopiston tuore tutkimus kertoo, miten kotitalouksien sähkönkäyttö on muuttunut vuosina 2019–2023. Tutkimus tehtiin Pohjois-Karjalan Sähkön asiakkaista, ja siinä vertailtiin pörssisähkön käyttäjiä asiakkaisiin, joilla oli kiinteähintainen sähkösopimus. 

”Sähkön hinta on vaihdellut viimeisen kahden vuoden aikana aiempaa enemmän, ja tämä on tuonut muutoksia sähkönkäyttäjille tarjottaviin sähkösopimuksiin. Monet sähkönkäyttäjät ovat valinneet niin sanotun spot-sähkön, jonka hinta vaihtelee tunneittain sähköpörssissä määritettävän hinnan mukaan. Vertasimme tämän kuluttajaryhmän sähkönkäyttöä muihin asiakkaisiin”, kertoo tutkijaopettaja Juha Haakana LUT-yliopistosta.

”Asiakasryhmien väliltä löytyi eroja. Spot-sähkön käyttäjien sähkönkulutus oli lähes viisi prosenttia pienempi kuin vertailuryhmällä eli asiakkailla, joilla on kiinteähintainen sähkösopimus.”

Tutkimuksessa havaittiin, että sähkönkäyttö väheni kaiken kaikkiaan hinnasta riippumatta. Keskimäärin sähkönkäyttö väheni jopa kymmenen prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2022. Spot-sähkönkäyttäjillä kulutuksen lasku oli vieläkin selvempää. 

Merkittävänä taustatekijänä sähkönkäytön vähentymisessä on todennäköisesti ollut varoitus sähköpulasta talvella 2022–2023. Kantaverkkoyhtiö Fingrid kehotti tuolloin kaikkia sähkönkäyttäjiä osallistumaan talkoisiin sähkön riittävyyden turvaamiseksi. 

Pörssisähkön käyttäjä voi säästää ajoittamalla kulutuksensa tarkasti

”Jokainen voi osallistua sähköjärjestelmän joustoon omilla sähkölaitteillaan, esimerkiksi hyödyntämällä ajoittain sähkölämmityksen sijasta muita lämmitysmuotoja. Tuntihinnoitellun spot-sähkön käyttäjät voivat lisäksi pienentää omaa sähkölaskuaan kohdistamalla sähkönkulutuksensa edullisiin tunteihin”, Haakana toteaa.

Joinakin päivinä edullisimman ja kalleimman tunnin välinen ero sähkön hinnassa on ollut kymmeniä senttejä per kilowattitunti. Silloin esimerkiksi sähkösaunan lämmittämisessä on voinut olla useiden eurojen hintaero saman päivän sisällä ajankohdasta riippuen. 

”Voidaan olettaa, että sähkönkäyttö lisääntyy jälleen – jos ja kun sähkönhinta asettuu pysyvämmin matalalle tasolle. Toisaalta osa sähkönkäyttäjien ratkaisuista vaikuttaa sähkönkulutukseen pysyvästi, kuten lämmitysjärjestelmän muutos tai sähköauton hankinta. Moni on myös alentanut asunnon lämpötilaa tai vähentänyt saunomista pysyvästi”, Haakana arvioi.