LUT-yliopiston ja Lappeenrannan kaupungin yhteiskuntatieteellisen koulutusvastuun lahjakirjan allekirjoitustilaisuus
Julkaistu 17.6.2022
Päivitetty 17.6.2022

Lappeenrannan kaupungilla otettiin innostuneena vastaan uutinen, jossa LUT-yliopisto ilmoitti viime syksynä hakevansa yhteiskuntatieteiden koulutusvastuuta nykyisten tekniikan ja liiketalouden koulutuksien lisäksi.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksellä kaupunki osallistuu käynnistämiskuluihin 10 miljoonalla eurolla. Varat on tarkoitettu muun muassa koulutuksen suunnitteluun, henkilöstön rekrytointiin sekä verkostojen rakentamiseen. Lahjakirja allekirjoitettiin Lappeenrannan kaupungintalolla 17.6.

LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa pitää kaupungin panostusta kasvuun kauaskantoisena, vahvana arvovalintana. Saksan mukaan satsaus on myös osoitus eteläkarjalaisesta rohkeudesta.

”Tiedossani ei ole, että yksikään kaupunki olisi aikaisemmin panostanut kerralla näin vahvasti omaan yliopistoonsa. Taitaa olla niin, että Lappeenranta tekee kaupunkina historiaa isänmaamme suurimmalla kertapanostuksella tieteeseen ja koulutukseen. Näinä aikoina tämä on timanttinen investointi.”

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Koskenranta ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joonas Grönlund kokevat, että koulutusvastuun alueelle tuoma uudenlainen osaaminen on erittäin tervetullutta.

”Toiminnan laajennuttua LUT pystyy vastaamaan entistä vahvemmin nopeaan teknologiseen kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen”, Grönlund sanoo.

Koskenranta muistuttaa, että yhteiskuntatieteet tuovat aivan uudenlaista syvyyttä alueelliseen osaamiseen.

”Yhteiskuntatieteellisellä tutkimuksella ja siihen perustuvalla koulutuksella yliopisto tuottaa osaamista ihmisten ja yhteisöjen käyttäytymisestä, odotuksista, vuorovaikutuksesta ja toiveista. Tätä tarvitaan, kun luodaan ratkaisuja ja innovoidaan.”

Tavoitteena tuhat opiskelijaa ja yli sata uutta työpaikkaa

Sosiaali- ja käyttäytymistieteiden sekä viestintä- ja informaatiotieteiden koulutukset käynnistyvät syksyllä 2023.

Laajennuksen myötä Lappeenranta saa lisää sekä opiskelijoita että työntekijöitä, mikä on nykyisessä taloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa erittäin tervetullutta. Kun koulutus pyörii vuonna 2030 täydessä laajuudessaan, sen odotetaan tuovan kaupunkiin noin tuhat uutta, kokopäiväistä opiskelijaa ja yli sata henkilökunnan jäsentä.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva pitää erityisen tärkeänä koulutusvastuun mukanaan tuomaa poikkitieteellistä osaamista.

”LUT-yliopisto on tähänkin asti tuottanut monipuolisesti sekä liiketalouden että tekniikan osaajia. Nyt kun repertuaariin saadaan yhteiskuntatieteet, laajenevat yliopiston opintokokonaisuusmahdollisuudet aivan uusiin mittoihin”, Jarva uskoo.

”Monen alan yhdistelmäosaajat pystyvät tuottamaan uudenlaisia palveluja ja ratkaisuja sekä siten piristämään alueen elinkeinoelämää.”

Kaupungin sidosryhmäjohtaja Johanna Väyrysen mukaan kaupunki haluaa houkutella opiskelijoita jäämään Lappeenrantaan sekä töihin että asukkaiksi.

”Tällä on merkittävä vaikutus alueen elinvoimaan. Uuden koulutusvastuun myötä on vain voittajia: yritykset, asukkaat ja kaupunki itsessään”, Väyrynen sanoo.

Käynnistyksen arvellaan maksavan noin 23 miljoonaa euroa, josta yliopisto itse kattaa noin 13 miljoonaa euroa.

”Kaupungin 10 miljoonan euron osuus on enimmäissumma. Lahjoitus suoritetaan LUTille vuosien 2022–2027 aikana siten, että ensimmäisinä neljänä vuotena summa on kaksi miljoonaa ja kahtena viimeisenä vuotena miljoonan”, Väyrynen tarkentaa.

LUT-yliopiston hallituksen puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama kiittää Lappeenrannan kaupunkia koko hallituksen puolesta.

”Tuki on aivan ainutlaatuista ja upea alku uudelle yhteiskuntatieteiden koulutuksellemme”, Kemppi-Vasama summaa.