LUT Yliopisto ABB korroosiotestauslaboratorio
Julkaistu 13.5.2022
Päivitetty 28.8.2023

Korroosiotestauslaboratorion tutkimuslaitteilla tutkitaan korroosiota aiheuttavien kaasujen vaikutuksia erilaisiin elektronisiin laitteisiin. Tavoitteena on ehkäistä ilman epäpuhtauksien ja ilmankosteuden haitallisia vaikutuksia.

”Korroosiotestauslaboratoriossa tehdään kokeita, joista saadaan tietoa tehoelektroniikan vikaantumiseen johtavista käyttöolosuhteista. Testaamme, millaiset kaasujen pitoisuudet aiheuttavat laitteille ongelmia, mitä ongelmia ne aiheuttavat ja miten niitä voitaisiin ehkäistä”, päätutkija Tommi Kärkkäinen LUT-yliopistosta kertoo.

Korroosiotutkimuksella varmennetaan erityisesti laitteiden taajuusmuuttajien ja niiden osien luotettavuutta. Taajuusmuuttaja ohjaa moottorin kierrosnopeutta ja säästää energiaa. Testauslaboratoriossa niitä altistetaan kloorin, rikkivedyn, rikkidioksidin ja typpidioksidin kaasuille yhtä aikaa noin kuukauden ajan korotetussa lämpötilassa ja kosteudessa. Yleensä elektroniikkaa rasitetaan vain yhdellä kaasulla kerrallaan. Monikaasumenetelmällä saadaan tutkittua myös kaasujen yhteisvaikutuksia.

”Haluamme varmistaa, että voimme täyttää ABB:n taajuusmuuttajien laatua ja luotettavuutta koskevat asiakasodotukset ja jopa ylittää ne. Emme lupaa asioita, jotka eivät perustu tutkimuksin todennettuihin faktoihin. Tutkimusyhteistyö LUTin kanssa on antamamme asiakaslupauksen varmentamista ja siten erittäin tärkeää”, sanoo Techical Manager Kjell Ingman ABB:n taajuusmuuttajaliiketoiminnasta.

Luotettavia mittaustuloksia käytetään ABB:n tuotekehityksessä

Korroosiotestauslaboratorion mittausmenetelmä on todettu hyvin luotettavaksi, ja sillä saadut tulokset vastaavat asiakkaiden sovelluksissa havaittuja löydöksiä. Tutkimusten perusteella ABB on onnistunut tunnistamaan teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan parantaa taajuusmuuttajien korroosiokestoisuutta asiakkaiden sovelluksissa.

”Voimme luottaa siihen, että kun testeissä ei ilmene korroosiota, ei sitä ole asiakkaidenkaan laitteissa”, sanoo sähkötekniikan tohtori Juha Niittynen Drivesin CSI-laboratoriosta.

Drivesin CSI (customer supply investigation) on Helsingin Pitäjänmäellä sijaitseva laboratorio, jossa laboratorion mittaustulokset analysoidaan erilaisin röntgen- ja mikroskooppilaittein. Tuloksia käytetään taajuusmuuttajien tuotekehityksessä ja komponenttitoimittajien tuotteiden laadun kehittämisessä.

”Korroosiotestauslaboratorio on hyvä esimerkki ABB:n ja LUTin pitkäaikaisesta strategisesta yhteistyöstä. Yhteisenä tavoitteenamme on tehdä korkealuokkaista tutkimusta tehoelektroniikan tuotekehityksen tueksi sekä kouluttaa korroosiotutkimuksen huippuosaajia teollisuuden ja tutkimuksen tarpeisiin”, LUT-yliopiston professori Pertti Silventoinen sanoo.
 

 

Korroosiotutkimus on kriittistä koko yhteiskunnalle

 • Korroosiotestauslaboratorio on merikonttiin rakennettu testiympäristö LUTin Lappeenrannan kampuksella.
 • Todellisissa käyttöolosuhteissa korroosion syntymiseen voi kulua vuosia. Testauslaboratorion laitteistolla prosessia saadaan nopeutettua.
 • ABB:n ja LUTin laboratoriossa tutkitaan erityisesti tehoelektroniikkaa, jota käytetään esimerkiksi:
  • teollisuudessa
  • laivoissa, junissa ja sähköisessä liikenteessä
  • vesihuollon järjestelmissä
  • energiantuotannossa
  • tietoliikenteen infrastruktuureissa
 • Laitteiden korroosiovauriot aiheuttavat merkittäviä kustannuksia, minkä vuoksi kiinnostus alan tutkimusta ja laitevaatimuksia kohtaan lisääntyy.