Autumn image
Julkaistu 25.2.2021
Päivitetty 11.7.2024

Lappeenrannan kaupungin ja LUTin yhteishankkeessa rakennetaan uusia ja älykkäitä palveluita parantamaan energiatehokkuutta. Samalla kasvatetaan kaupungin ja LUTin tietovarastoja kiinteistöautomaatiosta, ja hankkeessa halutaan myös käynnistää kiinteistöautomaation dataa hyödyntävää kehitysalustatoimintaa.

Rakenteilla oleva data-alusta, niin kutsuttu tietoallas, luo yrityksille uudenlaisen kehitysympäristön ja mahdollisuuksia tarjota tekoäly- ja muita kiinteistöjen ylläpitoa parantavia palveluita.

"Tietoaltaasta saadaan haettua tiedot avoimien tietojenhakurajapintojen periaatteilla paikallisten pk-yritysten käyttöön", sanoo projektipäällikkö Jyrki Alamäki Lappeenrannan kaupungilta.

"Julkaisemalla avoimia rajapintoja luodaan pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia", jatkaa Alamäki.

Näitä mahdollisuuksia löytyy esimerkiksi tietojen analysoinnista, yhdistämisestä, raportoinnista ja visualisoinnista esimerkiksi tekoälyn avulla. Analysoinnin avulla voidaan optimoida kiinteistöjen lämmitystä, viilennystä ja sähkön käyttöä, varmistaa laadukkaan sisäilman saatavuus kaikissa tilanteissa sekä havaita muun muassa poikkeavasti likaantuneita ilmansuodattimia.

Pilottilaitteena kevytanturointipaketti

Yhteistyön pilottituotteena syntyi edullinen, helposti asennettava ja liikuteltava ilmanlaadun kevytanturointipaketti, jolla voidaan seurata ikääntyneen Lappeenrannan jäähallin olosuhteita.

"Paketin ensimmäinen testilaitteisto sisälsi 24 anturia, jotka asennettiin pareittain Lappeenrannan jäähalliin. Anturit mittaavat lämpötilaa, kosteustasoja, hiilidioksidipitoisuuksia sekä värinöitä ja lähettävät tiedot vastaanottimeen eli tukiasemaan yhden sekunnin välein", kertoo Ville Tikka, LUT-yliopiston nuorempi tutkija.

Vastaanotin kerää Bluetooth LE (low energy, vähäenerginen) -tekniikalla antureiden tiedot ja lähettää ne GSM-lähettimellä tietokantaan.

"Tukiasema rakennettiin LUTin toimesta ja se toimii heti kun töpseli laitetaan seinään. Tämän jälkeen mittaustulokset alkavat kertyä tietokantaan", kertoo Tikka.

Tikka jatkaa, että vastaava kokonaisuus, tukiasema ja esimerkiksi 10 anturia, voidaan nopeasti asentaa esimerkiksi kouluun, jonka sisäilmaa halutaan mitata. "Anturit voidaan kiinnittää nopeasti esimerkiksi kaksipuolisella teipillä, jolloin niiden siirtely on helppoa ja nopeaa."

Pilotoitava ratkaisu integroi kiinteistöt kiinteämmäksi osaksi älykästä sähköverkkoa ja tukee siten LUTin Sähkömarkkinalaboratorion tutkimusta, jossa yksi keskeisistä tavoitteista on edistää hajautettujen energiaresurssien integrointia energiajärjestelmään.

"Anturoinnissa käytettävät ratkaisut hyödyntävät saman kaltaista teknologiaa, jota käytetään esimerkiksi kysyntäjoustoratkaisuissa", sanoo Tikka.

Avoin kiinteistödata on Lappeenrannalle yksi työkalu, joka tukee kaupungin toimenpiteitä kohti hiilineutraalisuutta.

"Data-alusta toimii tukijärjestelmänä kaupungin muille ilmastonmuutoksen hidastamisen hankkeille tarjoamalla keskitetysti kerätyn datan ja data-analytiikan näiden hankkeiden käyttöön. Kehitysalusta mahdollistaa myös uusiutuvan energian resurssien integroinnin sähkö- ja energiamarkkinoille", lisää Jyrki Alamäki.