Summer image
Julkaistu 20.1.2022
Päivitetty 17.5.2022

Tiina Kähkösen väitöksessään kehittämä, henkilöstön luottamuksen rakentamisen ja korjaamisen työkalu on viety B2B-palveluksi käytännön työelämään tavaramerkkisuojatulla TRUST TOOLS -konseptilla. Palvelun tarjoaa Trust Tools Consulting Oy Ltd, jonka toimitusjohtajana Kähkönen toimii.

Käytännössä TRUST TOOLS -mittaristo on kattava kyselytutkimus koko henkilöstölle, jolla selvitetään kokonaisvaltaisesti organisaation luottamustasot. Lisäksi asiakas saa tuloksista seikkaperäisen raportin ja sen perusteella tehdyt suositukset esiin nousseista kehittämiskohteista. Kysely sisältää myös työntekijöiden itsearviointiosuudet.

"Luottamuksen määrä vaikuttaa organisaatiossa kaikilla tasoilla. Jos luottamus on rapautunut, se jarruttaa organisaation tehokasta toimintaa ja vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi yrityksen kilpailukykyyn ja henkilöstön motivaatioon ja sitoutuneisuuteen", Kähkönen sanoo.

Kuvassa: Tiina Kähkönen. LUT-kauppakorkeakoulun väitös luottamusmittaristo
Arvaamattomat muutokset lisäävät riskiä luottamuksen rapautumiseen.
Tiina Kähkönen
Erikoissuunnittelija, toimitusjohtaja

Kähkösen mukaan huomion kiinnittäminen työntekijöiden luottamuksen säilymiseen, rakentamiseen ja korjaamiseen on nyt tarpeellisempaa kuin koskaan ennen.

"Erilaiset teknologiset, taloudelliset ja sosiaalipoliittiset häiriöt esiintyvät nykytyöelämässä jatkumona. Lisäksi arvaamattomat ulkopuoliset muutokset, kuten koronapandemia, haastavat organisaatioita ja lisäävät työntekijöiden epävarmuutta ja riskiä yhteisön sisäisen luottamuksen rapautumiseen."

TRUST TOOLS -mittaristoa on jo testattu käytännössä väitöksessä ja kahdessa pilottiyrityksessä Lappeenrannassa.

Väitös antaa pohjaa jatkokehitykselle

Kähkösen väitöstutkimuksen anti on työntekijöiden luottamuskorjauskäytäntöjen tunnistaminen, laajentaminen ja selkiyttäminen integroidun luottamuskorjauskäytäntöjen dynaamisen kehyksen avulla. Tämä integroiva kehys tarjoaa pohjan tulevalle tutkimukselle tutkimusalueen kehittämiseksi edelleen sekä toimii ohjaavana kehyksenä ammattilaisille ja liikkeenjohdolle.

Kähkösen väitöstutkimus antaa teoreettisen panoksen lisäksi merkittävän käytännön hyödyn. Organisaatiot voivat saada todellisia työkaluja muutosten hallintaan sekä luottamuksen rakentamiseen ja korjaamiseen väitöksessä kehitetyn validoidun mittariston avulla.

Trust Tools Consulting -yritys on Kähköselle sivutyö. Päätyönään hän toimii Puolustusvoimilla erikoissuunnittelijana Maavoimien esikunnassa Mikkelissä.

Lisätietoja:

left

Tiina Kähkönen

Erikoissuunnittelija, toimitusjohtaja

040 7749767, tiina.kahkonen@trusttools.fi

Kähkösen kuva: Ville Tulkki

right

Kähkösen väitös Employee trust repair in the context of organizational change – identification and measurement of active trust repair practices tarkastetaan 21. tammikuuta 2022 klo 12 Zoomissa. Vastaväittäjänä toimii tutkimuspäällikkö ja yliopistolehtori, kauppatieteiden tohtori Mirjami Ikonen, Itä-Suomen yliopisto. Kustoksena toimii professori Kirsimarja Blomqvist LUT-yliopistosta.

Lue seuraavaksi:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.