Summer image
Julkaistu 2.2.2022
Päivitetty 6.5.2022

Tällä sivulla

Luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä on mahdollista ylläpitää monenlaisilla toimenpiteillä. LUT on mukana Suomen strategisen tutkimuksen BIODIFUL-tutkimuskonsortiossa, jonka tavoite on tutkia ja tukea yksilö-, organisaatio- ja yhteiskuntatasoilla johtajuutta, joka kunnioittaa biodiversiteettiä.

Tutkimuskonsortiossa LUT kehittää ja testaa menetelmää, jolla voidaan laskea tuotteen tai palvelun biodiversiteettivaikutukset. Tavoitteena on, että menetelmän tarjoaman tiedon avulla yritykset ja kuluttajat voivat ottaa luonnon monimuotoisuuden paremmin huomioon päätöksenteossa. Sitä kautta on mahdollista tunnistaa ja hillitä luonnolle haitallisia vaikutuksiaan.

LUTin kestävyystutkimuksen apulaisprofessori Ville Uusitalo kertoo, että tutkimusta tehdään elinkaarimallinnusosaamista hyödyntäen.

"Luontovaikutusten laskemiseen liittyy useita haasteita, koska luontokato johtuu monista tekijöistä. Tutkimme, miten eri tekijöiden vaikutuksia voitaisiin sisällyttää samaan laskentamalliin. Tällä hetkellä biodiversiteettivaikutusten laskentaan liittyvä tutkimus on keskittynyt erityisesti maankäyttöön, joka onkin tärkein biodiversiteettikadon syy", Uusitalo kertoo.

Maan muokkaaminen viljelyä tai vaikkapa kaivosta varten muuttaa kasvien ja eliöiden elinolosuhteita ja alueen luonnollista ekosysteemiä. Myös esimerkiksi ilmastonmuutos, rehevöityminen, lajien suora hyödyntäminen ja vieraslajit vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen.

Pysäytä kato, kunnioita ja vahvista luontoa

On olemassa paljon toimintamalleja, joilla luonnon monimuotoisuutta voidaan kehittää paremmaksi. Isoilla viljelyplantaaseilla esimerkiksi luonnontilaisten alueiden lisääminen palstojen väliin voi lisätä eliöiden moninaisuutta.

Uusitalo painottaa, että vaikutuksista kertovaa tietoa hyödyntämällä biodiversiteettiä on mahdollista myös elvyttää.

"On tärkeää ymmärtää, mistä esimerkiksi tuotteen luonnonmonimuotoisuusvaikutukset johtuvat, ja miten haitallisia vaikutuksia voidaan pienentää. Tuotekohtaisista ilmastopäästöistä on jo melko paljon tietoa saatavilla". 

Luonnon köyhtyminen onkin jonkin verran jäänyt ilmastonmuutospuheen varjoon. Biodiversiteettivaikutukset on kuitenkin huomioitava, jos tulevaisuudesta halutaan kestävä.

"Iso tavoitteemme olisi pystyä tuottamaan ilmastopäästövaikutusten rinnalle tietoa erilaisten tuotteiden luonnonmonimuotoisuusvaikutuksista, jotta päätöksentekijät, yritykset ja kuluttajat voisivat ottaa myös biodiversiteettivaikutukset paremmin huomioon päätöksissään", Ville Uusitalo summaa.

  BIODIFUL-tutkimuskonsortio

  • BIODIFUL-tutkimuskonsortio toimii 01.10.2021–30.09.2024.
  • Luonnon monimuotoisuus eli elonkirjo köyhtyy kiihtyvällä nopeudella. Luonnon köyhtymisen ehkäiseminen vaatii laajaa systeemitason muutosta eli johtajuutta niin kulutuksessa, liiketoiminnassa kuin koko yhteiskunnassa.
  • BIODIFUL-konsortion tieteellinen ja yhteiskunnallinen tavoite on tukea ja mahdollistaa muutosta kohti luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta sekä yksilö-, organisaatio- että yhteiskuntatasoilla.

  Lisätietoja:

  Lue seuraavaksi:

  Tilaa uutiskirje

  Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.