Kukkaan puhkeava kielo
Julkaistu 10.1.2022
Päivitetty 25.10.2022

Tulevaisuudessa LUT-yliopistosta valmistuu tekniikan ja kauppatieteiden osaajien lisäksi myös yhteiskuntatieteilijöitä. Uuden avauksen taustalla on tiede- ja kulttuuriministerin tekemä päätös laajentaa yliopiston koulutusvastuuta.

Rehtori Juha-Matti Saksa näkee yhteiskuntatieteiden, tekniikan ja kauppatieteiden muodostamassa kokonaisuudessa paljon etuja. "Yhteiskuntatieteet luovat uudenlaista kulttuuria ja ajattelutapaa LUTin koulutukseen ja tutkimukseen. Se myös lisää takuulla opiskelijoiden keskinäistä ymmärrystä monialaisuuden merkityksestä."

"Opetuksen painotus on kansainvälisyyteen ja käyttäytymistieteisiin nojaavissa yhteiskuntatieteissä. Opiskelijoistamme kasvaa tulevaisuudentekijöitä, jotka ratkaisevat suuria globaaleja haasteita ja uudistavat yhteiskuntaa vastuullisesti", Saksa avaa.

Tutkimusta ja koulutusta rakennetaan yhdessä kansainvälisten kumppaniyliopistojen kanssa. LUT on mukana European Universities Linking Society and Technology (EULIST) -yhteistyössä, johon kuuluu useita tekniikan ja yhteiskuntatieteiden tutkimusta ja koulutusta tekeviä yliopistoja.

"Tulemme tekemään strategista yhteistyötä korkeatasoisten kansainvälisten yliopistojen kanssa. Toivotamme yhteistyön myös suomalaisyliopistojen kanssa tervetulleeksi."

Tavoitteena tuhannen opiskelijan tiedekunta

LUT tekee globaalisti vaikuttavaa tutkimusta, jonka arvostus on noussut kansainvälisissä vertailuissa vuosi vuodelta. Sen lisäksi, että koulutusvastuu on Saksan mukaan selkeä kiitos viime vuosien menestyksestä, yhteiskuntatieteiden odotetaan lisäävän yliopiston vaikuttavuutta entisestään.

"Kovatasoisen tieteen lisäksi opetusoikeus edellyttää merkittävää rahoitusta. Sanomattakin on selvää, että olemme äärimmäisen kiitollisia esimerkiksi Lappeenrannan kaupungin tarjoamasta, poikkeuksellisen vahvasta taloudellisesta tuesta."

Syksyllä 2023 LUTissa aloittaa 40 sosiaali- ja käyttäytymistieteiden sekä 20 viestintä- ja informaatiotieteiden kandidaattivaiheen opiskelijaa. Maisteri- ja tohtoriohjelmat alkavat syksyllä 2024. Aluksi koulutukset asettuvat osaksi LUT School of Engineering Science (LENS) -tiedekuntaa.

"Tavoitteena on, että 2030-luvulla LUT-yliopistolla on noin tuhannen opiskelijan ja sadan tutkijan yhteiskuntatieteiden tiedekunta, joka on keskeinen osa toimintaamme."