Students and university staff in LUT Lahti campus
Julkaistu 12.3.2021
Päivitetty 11.5.2022

Tällä sivulla

Vuonna 2021 LUT-yliopistolla on ollut pysyvää toimintaa Lahdessa 25 vuotta. Vuosiin on sisältynyt lukuisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja, henkilöstömäärän ja koulutustarjonnan kasvu, muutto Saimaankadulta Mukkulankadulle sekä nimenmuutos.

Vuoden 2021 lopussa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT työllistää Lahden kampuksella 166 asiantuntijaa. Heistä noin 20 on professoreita.

LUTin rehtori Juha-Matti Saksa kuvaa Lahden alueyksikön matkaa yliopiston kampukseksi, kuin myös Lahden tarinaa yliopistokaupungiksi, timanttiseksi esimerkiksi yhdessä onnistumisesta.

"Kun upea yliopistoyhteisö sidosryhmineen tekee yli 20 vuoden ajan rohkeasti yhdessä töitä kovatasoisen tutkimuksen, yliopistokoulutuksen sekä yritysyhteistyön saralla, tulokset puhuvat puolestaan. Ja kun katsoo LUTin omaa kasvuvauhtia sekä yhteistä tekemistä niin LAB-ammattikorkeakoulun kuin Helsingin yliopiston osalta, tulevaisuus näyttää erittäin aurinkoiselta", Saksa sanoo.

Lahdessa on muun muassa vahvaa tuotantotalouden, kestävyystieteen, ohjelmistotuotannon sekä tietojohtamisen tutkimusta. Erotustekniikan professuurien myötä myös biojalostuksen tutkimus on vahvistunut, ja ANDRITZ OY:n kanssa alkavan yhteistyön kautta kampukselle syntyy kuitutekniikkaan keskittyvä tutkimuskeskus.

Uusissa avauksissa on kuultu alueen tarpeita ja toiveita. Ilmastoteoillaan maailman TOP 10 -yliopiston ja Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahden strategiset pyrkimykset sopivat hyvin yhteen. LUTin osaamista on hyödynnetty Lahdessa maailman ensimmäisen henkilökohtaisen päästökaupan perustamisessa sekä jääkiekkojoukkueen, sinfoniaorkesterin ja lukion hiilijalanjäljen selvittämisessä.

Tulevaisuuden rekrytointi on sähköisen liikenteen professuuri. Sen myötä Lahdessa käynnistyy sähkötekniikan maisteriohjelma.

"Syksyllä 2021 Lahdessa käynnistyivät ensimmäiset kandidaattiohjelmat. Nyt Lahdessa on tarjolla koko putki kandista maisteriin ja aina tohtoriksi asti, kuten yliopistokaupungissa kuuluukin olla", LUTin strategiajohtaja Janne Hokkanen lisää.

Juha-Matti Saksa, LUT-yliopiston rehtori
Kun katsoo LUTin omaa kasvuvauhtia sekä yhteistä tekemistä niin LAB-ammattikorkeakoulun kuin Helsingin yliopiston osalta, tulevaisuus näyttää erittäin aurinkoiselta.
Juha-Matti Saksa
rehtori, LUT-yliopisto

Merkittävä tutkimus- ja yritysyhteistyötoimija alueella

LUT tuottaa Lahdessa vuosittain tiedejulkaisuja ja tekee runsaasti yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Monesti yhteistyötä myös toteutetaan poikkitieteisesti, usean tieteenalan tutkimusta hyödyntäen.

Vuonna 2020 Lahdessa tuotettiin 155 julkaisua, joista referoituja tiedejulkaisuja oli 115. Yritysyhteistyötä oli vähintään 122 toimijan kanssa.

Yksi LUTin pitkäaikaisimmista lahtelaisista yhteistyökumppaneista on vaatteiden vähittäisliiketoimintaan keskittyvä NP Collection (NP Housukauppa). Perheyhtiön kolmannessa polvessa yritystä luotsaava Risto Rosendahl kertoo yhteistyön alkaneen vuonna 2004, kun yrityksellä oli vielä omaa valmistusta Hollolassa.

"Vuosien varrella liiketoimintaympäristö on muuttunut rajusti, eikä ainoastaan meidän alallamme. Olemme saaneet LUTilta ulkopuolista näkemystä ja sparrausapua strategiatyöskentelyyn. Olemme tarkastelleet, mihin eri liiketoimintamallit johtavat ja miten toimintaa voisi kehittää", toimitusjohtaja Rosendahl kertoo.

Nyt työn alla on asiakaskohtaamisen ja verkkopalveluliiketoiminnan kehittämishanke. Rosendahl mainitsee myös datan keräämisen, analysoimisen ja ymmärtämisen erittäin merkittävinä liiketoiminnan menestymisen kannalta.

"Se tiedetään, etteivät peruskaupat pärjää tulevaisuudessa. Kilpailu kiristyy ja vastuullisuuskysymykset korostuvat. Yliopistolta saa monitieteistä apua, ja osaamisen avulla pärjää".

Rosendahl suosittelee kaikenkokoisia yrityksiä hakeutumaan yhteistyöhön yliopiston kanssa.

LUT-yliopistolle ovat mieleen niin elinikäiset kumppanuudet kuin lyhyemmätkin projektit. Yritykset voivat rakentaa kestävämpää tulevaisuutta esimerkiksi tuotantotalouden, kauppatieteiden ja kestävyystieteen tarjoamien ratkaisujen avulla.

"Ensimmäinen kontakti voi poikia yhä monipuolisempaa yhteistyötä. Meidän liiketoiminnassa olemme kertoneet monelle taholle, että teemme yhteistyötä LUTin kanssa. Se nostaa arvostusta, joten siinäkin mielessä suosittelen yliopistoyhteistyötä", Risto Rosendahl kiteyttää.

LUT-yliopisto Lahdessa 25 vuotta

  •  Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu käynnisti pysyvän toiminnan Lahdessa 1.8.1996. Toiminta alkoi Tietoportti-yksikössä Saimaankadulla. LUT muutti Mukkulankadun kampukselle kesällä 2019.
  •  Tasavallan presidentti vahvisti 28.12.2018 lain, jonka mukaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston nimi on jatkossa Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, yleisemmin LUT-yliopisto.
  •  Lahdessa toimivat LUTin kaikki akateemiset yksiköt: LUT School of Engineering Science, LUT School of Energy Systems, LUT School of Business and Management.
  •  LUTin alueyksiköt ovat: LUT Mikkeli ja LUT Kouvola. LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu muodostavat konsernin: LUT-korkeakoulut.
  •  LUTin Lahden kampuksella voi opiskella kauppatieteiden maisteriksi ja diplomi-insinööriksi.
  •  Syksystä 2021 alkaen LUTilla on ollut kandidaattiohjelmia Lahdessa. Syksyllä 2022 alkavat tuotantotalouden kandidaattikoulutus ja sähkötekniikan maisteriohjelma.
  •  Lahdessa on varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen ulottuva tiedekasvatuspolku: Lahden JunnuYliopisto.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.