pelastuslaitoksen vene järvellä
Julkaistu 14.2.2024
Päivitetty 14.2.2024

LUT-kauppakorkeakoulu on rakentanut palvelumallinnus- ja koulutuspaketin, jolla voidaan parantaa pelastuslaitosten toimintakykyä. Koulutus sisältää QGIS-johdantokurssin sekä palveluverkon tekoälypohjaisen palveluverkon mallinnuksen.

QGIS on ohjelmistotyökalu, jolla voi analysoida paikkatietoja ja kuvata tuloksia muun muassa kartoilla. Palveluverkon mallinnuksella tarkoitetaan pelastuslaitoksen palveluiden sijainnin ja toimintojen suunnittelua ja testaamista automatisoidulla paikkatietoanalyysillä.

Koulutuspaketti on myyty Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksille.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jani Kanervan mukaan koulutuksella pyritään siirtämään LUTilla syntynyttä osaamista pelastuslaitosten palvelutuotannon tasolle. Koulutuksen tavoitteena on parantaa pelastuslaitoksen paikkatieto-osaamista ja palvelutuotantoa.

”Osallistujat perehdytettiin QGIS-sovelluksen käyttöön, ja kurssi sisälsi käytännön harjoituksia, kuten pelastustoimen toimintavalmiuden simulointia ja riskienhallinnan tietojen visualisointia esimerkiksi karttojen avulla. Koulutus tehostaa tiedonhallintaa ja tukee pelastustoimen suorituskyvyn parantamista”, sanoo Heidi Huuskonen, kehittämispäällikkö Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

Koulutus on suunniteltu joustavaksi ja tarpeiden mukaan muokattavaksi.

”Tässä kohtaa sovelluksen käyttäjiksi koulutettiin avainhenkilöt, ja tarveperusteisesti koulutusta voidaan jatkaa”, Huuskonen kertoo.

left

Tilaa Curious People -uutiskirje

right

 

Tilaamalla uutiskirjeemme saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.

left

LUTin kehittämän analyysiympäristön käyttö kaupallisia versioita edullisempaa

LUTin koulutuspaketin erityispiirteenä on se, että toteutus perustuu 100-prosenttisesti avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja vapaasti saatavilla oleviin paikkatietopalvelimiin.

”Mallinnus perustuu avointa ja maksutonta dataa hyödyntävään prosessiin, jonka olen kehittänyt. Prosessin avulla voidaan laskea verkoston saavutettavuusskenaarioita joustavasti koko Suomen alueella valmiin datan avulla”, kertoo LUT-kauppakorkeakoulun tutkijaopettaja Mika Immonen.

Saavutettavuusskenaariot auttavat ymmärtämään, kuinka hyvin eri alueet ovat pelastuslaitosten palveluiden ulottuvilla.

”LUTilla toteutetun analyysiympäristön etuna on kaupallisia paikkatietorajapintoja merkittävästi suurempi nopeus, ja mahdollisuus kokeiluun ilman datan käytön kustannuksia. Käyttökustannukset ovat yllättävän suuria, jos käsitellään massoittain dataa tai tekoälymalleja kaupallisten pilvipalveluiden kautta”, Immonen sanoo.

right
Mika Immonen
Prosessin avulla voidaan laskea verkoston saavutettavuusskenaarioita koko Suomen alueella valmiin datan avulla.
Mika Immonen
tutkijaopettaja, LUT-kauppakorkeakoulu

Yhteistyön avulla parannetaan pelastustoimen suoritus- ennakointikykyä

LUTin ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulokset näkyvät jo arjessa. Kehitystyössä on rakentunut esimerkiksi iäkkäiden kotona asuvien asumisturvallisuutta parantavia, tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja (KAT-toimintamalli) sekä hoivalaitosympäristöjen turvallisuusarviointia tehostavia ratkaisuja.

Tekoälyratkaisujen soveltaminen on toistaiseksi keskittynyt data-analytiikkaan, ja tulokset ovat olleet lupaavia.

”Yhteistyö LUTin kanssa auttaa pelastuslaitosta hyödyntämään nykyaikaisia teknologioita, kuten avointa dataa ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Toiminta tehostuu ja LUTin tarjoamat menetelmät ovat kustannustehokkaampaa verrattuna perinteisiin kaupallisiin ratkaisuihin”, Heidi Huuskonen sanoo.

Huuskosen mukaan pelastuslaitos kokee LUTin kanssa tehtävän yhteistyön merkittävänä. 

”Parannamme yhteistyön avulla pelastustoimen suoritus- ennakointikykyä sekä riskienhallinnan laatua ja vaikuttavuutta. Tutkittua tietoa tekoälyn soveltamisen käyttökohteista pelastustoimessa sekä käytön turvallisuudesta tarvitaan lisää. Toivottavasti LUT voi olla tässä suunnannäyttäjänä tässä asiassa.”

 

Kuva: Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Lisätietoja:

Lue myös: