lappari
Julkaistu 16.8.2022
Päivitetty 19.8.2022

Tällä sivulla

Organisaatioiden käytössä olevan datan määrä kasvaa edelleen huikeaa vauhtia, ja organisaatiot ovat entisestään lisänneet investointejaan liiketoiminta-analytiikkaan tämän datan hyödyntämiseksi. Viimeisimpien tutkimusten perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että näistä investoinneista saavutetut hyödyt ovat usein jääneet odotettua vähäisemmiksi.

LUT-kauppakorkeakoulun Tuottavuutta liiketoiminta-analytiikalla (TULI) -hankkeessa selvitetään, mitkä liiketoiminta-analytiikan avainresurssit ovat keskeisiä yrityksen tuottavuuden kannalta ja millaisia hyviä johtamistapoja kyvykkyyteen liiketoiminta-analytiikassa liittyy.

left

Uudella tutkimuksella halutaan tarjota yrityksille käytännön keinoja tuottavuuden parantamiseksi, esimerkiksi kuinka suunnitella ja kohdentaa analytiikkainvestointeja entistä tehokkaammin.

”Sekä tutkijoille että yrityksille vaikuttaa olevan varsin selvää, mistä osatekijöistä toimiva liiketoiminta-analytiikkakyvykkyys muodostuu. Tutkimuskirjallisuus ei kuitenkaan kerro sitä, miten nämä asiat käytännössä toimivat ja mitä niiden kehittämiseksi voi tehdä", kertoo hankkeen vastuullinen johtaja, LUTin Lahden kampuksella vaikuttava apulaisprofessori Henri Hussinki.

"TULI-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehtävä monitapaustutkimus tarjoaa vastauksia näihin kysymyksiin. Nostamme esiin toimiviksi tiedettyjä liiketoiminta-analytiikan kehittämis- ja organisoitumistapoja suomalaisissa suuryrityksissä”,

Yritykset ovat lähteneet mukaan niin innokkaasti, että hankkeelle jouduttiin etsimään lisärahoitusta keväällä 2022.

”Yhteydenottojemme kohteina olleet yritykset olivat toinen toistaan innokkaampia toimimaan monitapaustutkimuksen tutkimuskohteina ja osallistumaan tutkimukselliseen yhteistyöhön.”

right
Henri Hussinki.
Vastaavaa näin laajaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty suomalaisyritysten keskuudessa.
Henri Hussinki
apulaisprofessori
left

Mikä TULI-hanke?

  • LUT-kauppakorkeakoulun toteuttama hanke, joka alkoi elokuussa 2022 ja päättyy joulukuussa 2024
  • Tavoitteena tutkia kokonaisvaltaisesti yritysten liiketoiminta-analytiikkakyvykkyyttä ja sen yhteyttä yritysten tuottavuuteen ja taloudelliseen suorituskykyyn
  • Antaa vastauksia kriittisiin kysymyksiin liiketoimintatiedon ja -analytiikan hyödyistä
  • Selvittää, mitkä konkreettiset toimenpiteet tukevat liiketoiminta-analytiikan hyödyntämistä päätöksentekijöiden tukena
  • Tarjoaa tuloksillaan käytännön keinoja parantaa yrityksen tuottavuutta liiketoiminta-analytiikan avulla sekä suunnitella ja kohdentaa analytiikkainvestointeja entistä tehokkaammin
  • Rahoittajina Työsuojelurahasto ja PHP Säätiö
  • Vetäjänä toimii apulaisprofessori Henri Hussinki apunaan väitöskirjatutkija Johanna Orjatsalo sekä apulaisprofessori Jan Stoklasa.
right

Kyselytutkimus toteutetaan tuoreella menetelmällä

Hankkeen toisessa vaiheessa tehdään kyselytutkimus yli 100 henkeä työllistävien suomalaisyritysten parissa. Kyselytutkimuksessa selvitetään liiketoiminta-analytiikkakyvykkyyden vaikutusta yrityksen tuottavuuteen ja taloudelliseen suorituskykyyn. Tutkimuksessa huomioidaan monitapaustutkimusvaiheen keskeiset löydökset.

”Tutkimuksen uutuusarvoa lisää sen kattavuus: vastaavaa kahta menetelmää yhdistävää, näin laajaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty suomalaisyritysten keskuudessa. Emme siis aio kopioida aiemmin julkaistuja kyselytutkimuksia uudessa kontekstissa, vaan tutkimuksen ensimmäisen vaiheen löydökset huomioidaan toisen vaiheen kyselytutkimuksen suunnittelussa”, Hussinki kertoo.

Hussinkia itseään kiinnostavat TULI-hankkeessa eniten sen ajankohtaisuus, merkitys suomalaiselle elinkeinoelämälle ja tutkimusaiheen suora yhteys omaan työhön liiketoiminta-analytiikan apulaisprofessorina.

”On hienoa työskennellä hankkeessa, jolla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa liiketoiminta-analytiikan kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun ja suomalaisten yritysten tärkeään tulevaisuuden osaamisalueeseen. Hanke lisää LUT-yliopiston tunnettavuutta yhtenä merkittävistä liiketoiminta-analytiikan tutkimukseen panostavista instituutioista.”

Lisätietoja:

Lue myös:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.