Sustainable energy.
Julkaistu 19.11.2021
Päivitetty 28.8.2023

Ahvenanmaan merialueiden olosuhteet soveltuvat hyvin laajamittaiseen tuulivoiman tuotantoon. Asia selviää LUT-yliopiston marraskuussa valmistuneesta tiekartasta.

Tuoreen selvityksen mukaan maakunnan alueelle olisi mahdollista rakentaa jopa maailman suurin merituulipuisto. Toistaiseksi suurin valmisteilla oleva tuulipuisto Dogger Bank tuottaa vuosittain 18 terawattituntia sähköä, kun Ahvenanmaan tuulivoimapotentiaali on vuosittain jopa 31 terawattituntia.

Ahvenanmaalta on jo kaavoitettu merituulivoimaa varten noin 1 000 neliökilometrin alue. Maakuntahallituksen tilaaman tiekartan avulla haluttiin selvittää, kuinka tuulivoiman hyödyt voitaisiin maksimoida parhaalla mahdollisella tavalla. LUTin raportin mukaan alueelle olisi mahdollista rakentaa yhteensä yli 500 tuuliturbiinia.

"Ahvenanmaalla on valtava merituulivoimapotentiaali, jonka käyttöönotto vaikuttaa vahvasti sekä Suomen että Ruotsin tulevaisuuden energiamarkkinoihin. Ahvenanmaalla on loistavat mahdollisuudet rakentaa tulevaisuutta, joka perustuu uusiutuvaan energiaan", tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen LUT-yliopistosta sanoo.

Vientiin sähköä, vetyä ja polttoaineita

Meri on ollut ahvenanmaalaisille aina tärkeä luonnonvara. Maakuntahallituksen tavoitteena on käyttää merialueita laajamittaiseen energiantuotantoon ja olla merkittävä toimija uusiutuvan energian tuotannossa. LUTin raportissa selvitetään myös Ahvenanmaalle sijoittuvan vedyntuotannon mahdollisuuksia.

"Vedyntuotanto ja P2X-teknologioiden avulla valmistettavat tuotteet luovat pelkkään sähköntuotantoon verrattuna lisäarvoa, joka jää Ahvenanmaalle. Silloin ei vietäisi pelkästään sähköä vaan myös siitä valmistettuja tuotteita, kuten vetyä ja polttoaineita."

Ahvenanmaan hallituksen energia- ja kehitysasioista vastaava ministeri Alfons Röblom uskoo, että tiekartassa kuvattu kehitys olisi loistava mahdollisuus ahvenanmaalaiselle yhteiskunnalle.

"LUTin raportti antaa tietoa ja nostaa esiin strategisia kysymyksiä, joita on otettava huomioon hankkeen toteuttamisessa. Uskon, että kehitys auttaisi koko Skandinavian aluetta ilmastotavoitteiden saavuttamisessa", Röblom sanoo.