Lecturer teaching in LUT University
Julkaistu 20.4.2022
Päivitetty 17.5.2022

Hyvinvoinnin ylläpitäminen on maailman murrosaikoina keskeinen kysymys. LUT-yliopiston tuoreen väitöksen mukaan työn merkityksellisyys auttaa pärjäämään myös yhteiskunnallisissa murroksissa. Työn merkityksellisyys rakentaa paitsi organisaatioiden myös yksilöiden sosiaalista kestävyyttä.

”Eudaimoninen hyvinvointi toteutui erityisesti merkityksellisen työn hetkissä, joissa oltiin vuorovaikutteisessa suhteessa muihin. Tärkeitä olivat myös ihmisenä kasvamisen, itsensä toteuttamisen ja itsensä ylittämisen kokemukset”, filosofian maisteri Suvi-Jonna Martikainen toteaa.

Eudaimonisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan hyvän elämän ja tarkoituksellisuuden tunteesta kumpuavaa onnellisuutta. Martikainen selvitti väitöskirjassaan, kuinka eri alojen työntekijät kokevat työn merkityksellisyyttä, merkityksettömyyttä ja eudaimonista hyvinvointia, kuinka niitä voidaan tukea yksilön, työn, organisaation ja yhteiskunnan tasoilla ja millainen suhde työn merkityksellisyyden kokemuksilla on sosiaaliseen kestävyyteen.

Työn merkityksellisyys rakentaa sosiaalista kestävyyttä.
Suvi-Jonna Martikainen
Projektitutkija

Tietoa hyvinvoinnin esteistä ja työelämän laadusta

Merkityksellinen työ on noussut yhdeksi merkittävimmistä työelämätutkimuksen ja -kehittämisen teemoista. Merkityksellisyyden nähdään vaikuttavan positiivisesti työntekijöihin ja työorganisaatioihin sekä tarkoituksellisuudesta kumpuavaan onnellisuuteen. Lisäksi työn merkityksellisyyttä pidetään itseisarvona ja inhimillisenä perustarpeena.

”Työuupumus lähentelee kansantaudin yleisyyttä ja työelämän rakenteet ovat jatkuvassa muutoksessa. Tämän kaiken keskellä työn merkityksellisyys ja eudaimoninen hyvinvointi näyttävät suuntaa parempaan työelämään”, Martikainen jatkaa.

Martikaisen mukaan työntekijöiden subjektiivisia merkityksellisyyden kokemuksia ei vielä ymmärretä syvällisesti, vaikka merkityksellisen työn tutkimuskirjallisuutta onkin runsaasti. Hänen mukaansa merkityksellisen ja merkityksettömän työn kokemuksilla on laajempi rooli aikamme yhteiskunnallisessa muutoksessa ja kestävyyshaasteissa kuin mitä tällä hetkellä ymmärrämme.

”Vasta vähän tutkitut työn merkityksettömyyden kokemukset sisältävät tärkeää tietoa työelämän laadusta ja hyvinvoinnin esteistä. Jotta tulevaisuuden työelämää voidaan muuttaa sosiaalisesti kestävämmäksi, työn kulttuuristen normien ja narratiivien muutos työntekijäkokemusten ohjaamaan suuntaan on välttämätöntä. Tieto antaa pohjaa mittareille, joilla koettua hyvinvointia ja yhteiskunnallista kehitystä arvioidaan”, hän sanoo.

 

Merkityksellisen työn hetkien keskeiset teemat

  • yhteenkuuluvuus eli työ, jota tehdään muiden kanssa
  • myötävaikutus eli työ, jota tehdään muita tai jotain itseä suurempaa päämäärää varten
  • muuntuvuus eli työ, joka mahdollistaa ihmisenä ja ammattilaisena kasvamisen, oppimisen ja kehittymisen
  • merkityksellisen työn elementit, kuten ajankäyttö ja itsenäinen toimijuus, suojaavat työn merkityksettömyydeltä

Lisätietoja:

left

Suvi-Jonna Martikainen

Projektitutkija

Suvi-Jonna.Martikainen@lut.fi

+358403569645

right

Filosofian maisteri Suvi-Jonna Martikaisen väitöskirja ”Meaningful work and eudaimonia: Contributing to social sustainability in the workplace” tarkastetaan 22.4.2022 klo 12 Lahden musiikkiopiston Kalevi Aho -salissa.

Lue seuraavaksi:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.