Julkaistu 21.4.2023
Päivitetty 21.4.2023

Tällä sivulla

Sirpa Multaharju
Tässä ajassa korostuvat kaupan alan yritysten hankintaketjujen riskienhallinta ja toimitusketjujen rahoituksen merkityksen ymmärtäminen.
Sirpa Multaharju
Yliopisto-opettaja, LUT-kauppakorkeakoulu

Toimintaympäristö on kokenut melkoisen myllerryksen niin hankintasektorilla kuin toimitusketjuissa sen jälkeen, kun Digitaalisen kaupan opintokokonaisuutta ryhdyttiin rakentamaan Kaupan liiton ja yhteistyöyliopistojen kanssa kolmisen vuotta sitten. Covid-19-pandemia ja sota Euroopassa ovat muokanneet suomalaisten kaupan alan yritysten hankintaketjuja, ja korostaneet riskienhallinnan ja toimitusketjujen rahoituksen merkityksen ymmärtämistä yritysten toiminnan jatkuvuuden ja menestymisen kannalta.

Opintokokonaisuuden aloittanut LUT-kauppakorkeakoulun opintojakso – Hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtaminen kaupan alalla – on nyt viety onnistuneesti läpi kaksi kertaa. Opintojakso perustuu professoreidemme Anni-Kaisa Kähkösen, Veli Matti Virolaisen, Katrina Lintukankaan ja Jukka Hallikaksen teemoihin ja tutkimusalaan.

Vastuuopettajan näkökulmasta yhteistyö useiden kanavien kautta kurssille tulleiden opiskelijoiden kanssa on sujunut hyvin. Siitä kiitokset opiskelijoille ja Kaupan liiton, yhteistyöyliopistojen sekä avointen yliopistojen opintohallintojen henkilökunnalle.

Opiskelijat ovat olleet opiskeluun motivoituneita ja tulokset ovat olleet sen mukaisia.

Pilottivuonna 2021 opintojakson aloittaneista opiskelijoista 89 (95,7%) suoritti kurssin loppuun ja pääosa heistä erinomaisin arvosanoin. Toisena toteutusvuotena eli syksyllä 2022, opintojakson suoritti loppuun 82 opiskelijaa eli 97,6% aloittaneista, ja edelleen erinomaisin tuloksin.

left

Tilaa Curious People -uutiskirje

right

 

Tilaamalla uutiskirjeemme saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.

Kokoava oppikirja suunnitteilla

LUT-kauppakorkeakoulussa Moodle-oppimisalustalla kokonaan verkossa suoritettavia opintojaksoja on kehitetty jo aiemmin. Ne ovat olleet osa opetusportfoliotamme jo ennen pandemiaa. Siten uuden, hankintatoimen eri osa-alueita yhdistävän opintojakson rakentaminen Moodle-pohjaiseksi verkkokurssiksi ei ollut opetustiimillemme aivan uusi asia. Myöskään avoimen yliopiston opiskelijoiden (usein Kaupan liiton jäsenyritysten henkilöstöä) ja yhteistyöyliopistoista tulleiden tutkinto-opiskelijoiden integroimisessa opintojaksolle ei tullut eteen suuria yllätyksiä.

Hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtamisen opintojaksolla on pyritty käytännönläheisyyteen, mutta samalla myös lisäämään ymmärrystä käytänteiden taustalla vallitsevista tutkimukseen perustuvista lainalaisuuksista. Tämä kaikki selkeyttää kokonaiskuvaa hankintatoimesta ja toimittajasuhteista sekä niiden johtamisesta.

Opiskelijapalaute opintojaksostamme on ollut rakentavaa ja pääasiassa positiivista. Saadun opiskelijapalautteen perusteella olemme lisänneet yritysesimerkkejä opetusvideoillamme ja pyrkineet lisäämään entistä enemmän kaupan näkökulmaa.

Opintojakso on suomenkielinen, mutta toimitusketjut ovat globaaleja, joten käytännöllisyyden näkökulmasta aihepiirin terminologia on pyritty esittämään opetusmateriaaleissa myös englanninkielisenä.

Lisäksi koko Digitaalisen kaupan opintokokonaisuudelle ollaan yliopistojen kesken yhteisesti suunnittelemassa kokoavaa oppikirjaa, mitä on toivottu myös opiskelijapalautteissa.

Opettajat oppivat kurssilaisten kokemuksista

Taustaltaan erilaisista opiskelijoista muodostuvaa verkkopohjaista opintojaksoa on mielenkiintoista opettaa ja ohjata. Osa opiskelijoista on jo hankintojen parissa työskenteleviä kaupan alan ammattilaisia. Opettajatkin saavat heidän käytännön kokemuksistaan uutta näkökulmaa opetukseensa kurssin keskustelufoorumien kautta.

Toisaalta käytäntö on osoittanut, että erityisesti verkko-opetuksessa ohjeistusten on oltava tavanomaistakin yksityiskohtaisempia, ja viestinnän täsmällistä, oikea-aikaisia sekä toistuvaa. Opetustiimin näkökulmasta on palkitsevaa ja samalla myös haastavaa opettaa hankintatoimen eri osa-alueita niin, että saavutetaan opiskelijoiden esitietojen erilaisista tasoista riippumatta opintojaksolle asetetut tavoitteet. Tulosten ja opiskelijapalautteen perusteella olemme tässä onnistuneetkin.

 

Kirjoittaja Sirpa Multaharju on LUT-kauppakorkeakoulun opintojakson opetustiimin koordinaattori ja vastuuopettaja. Teksti on julkaistu alun perin Kaupan liiton verkkosivuilla. Tällä palstalla LUTin asiantuntijat ja yhteistyökumppanit kommentoivat ajankohtaista teemaa tai tutkimusta.

Kirjoittaja:

Lue lisää: