Kestävän kehityksen SDG-liput liehuvat kampuksella.
Julkaistu 15.11.2023
Päivitetty 15.11.2023

Valtioneuvosto on asettanut Suomen ilmastopaneelin seuraavalle nelivuotiskaudelle 2024–2027. Ilmastopaneeli on 15-henkinen, riippumaton tiedepaneeli, jonka asema perustuu ilmastolakiin. LUT-yliopistosta paneeliin nimettiin kestävyystieteen professori Risto Soukka. Paneelin puheenjohtajaksi valittiin professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Ilmastopaneelin tuottamaa tietoa ja suosituksia käytetään tukena ilmastopolitiikan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jäsenet edustavat eri tieteenaloja, joissa tutkitaan ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen läheisesti liittyviä sektoreita, kuten liikennettä, energiaa, maa- ja metsätaloutta ja maankäyttöä. Professori Soukka tuo paneeliin asiantuntemusta erityisesti teknisten järjestelmien elinkaarivaikutuksista ja päästöjen vähentämisestä teknologian avulla.

”Jäsenyyteni ilmastopaneelissa antaa mahdollisuuden kanavoida LUTissa tuotettua tietämystä päätöksenteon tueksi ja yhteiskunnan käyttöön. Meillä tutkitaan esimerkiksi energiaratkaisuja ja niiden vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin. Ratkomme teknologiaan liittyviä haasteita, vertailemme eri vaihtoehtoja ja voimme ottaa kantaa ohjauskeinoihin, joilla voidaan esimerkiksi edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa”, Soukka kuvailee.

left

Tilaa Curious People -uutiskirje

right

 

Tilaamalla uutiskirjeemme saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.

Suomi on sitoutunut tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoite on haasteellinen, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia Suomen teollisuudelle ja liiketoiminnalle sekä vaikuttaa sitä kautta koko yhteiskuntaan.

”Tärkeintä on, että pidämme yllä tietoisuutta ilmastoasioista kaikessa päätöksenteossa. Ilmastonmuutos on jo edennyt niin pitkälle, että se pitää ottaa vakavasti”, Soukka painottaa.

”Kehitämme LUTissa ratkaisuja, joilla voidaan vähentää päästöjä tai välttää teknisten ratkaisujen kestävyyteen ja turvallisuuteen liittyviä haasteita. Ilmastopaneelin kautta tämä korkealaatuinen tutkimus voi saada lisää näkyvyyttä ja toivottavasti myös rahoitusta. Lisäksi kokonaisvaltainen ymmärrys ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista kasvaa, kun eri tutkimusaloja edustavat paneelin jäsenet ovat vuorovaikutuksessa”, Soukka toteaa.

Lisätietoja:

left

Lue myös: