Julkaistu 17.2.2023
Päivitetty 2.3.2023

Suomen Kulttuurirahaston tiedekasvatusapuraha liikkuvaan LUMA-toimintaan

LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun oppilaitosyhteistyötä toteuttava Junior University (JU) on saanut merkittävän tiedekasvatusapurahan Suomen Kulttuurirahastolta “LUMA-paku” -hankkeelleen. Hankkeessa kehitetään, konseptoidaan ja pilotoidaan liikkuvaa LUMA-toimintaa eli tiede- ja teknologakasvatusta pitkällä, yli lukuvuoden 2023-24 kestävällä kiertueella. Kiertue sisältää lukuisia tiede- ja teknologiatyöpajavierailuja kouluille ja päiväkoteihin sekä yleisökohteisiin ja tapahtumiin.

Tieto apurahasta SKR:n myönnettyjen apurahojen listauksesta: 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT / Junior University
90 000 € LUMA-paku-hankkeen pilotointiin lukuvuoden kestävänä kiertueena, Tiedekasvatus-apurahana, Teresia ja Rafael Lönnströmin rahastosta

 

JU tavoittaa jo tiiviin kaupunkiyhteistyön kautta kokonaiset ikäluokat Lappeenrannasta ja Imatralta, ja jatkossa myös Lahdesta. Lappeenrannasta on myös helppo vierailla JU:n järjestämissä työpajoissa ja tapahtumissa kampuksella. JU:n Tiedeluokka Polku palvelee Lappeenrannan ja lähialueen koululaisia, ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen Tiedeluokka Solu Lahden seutua osana Helsingin yliopiston tiedekasvatusta. Vaikka kampuksilla vierailu on koululaisille elämys sinänsä, kaikille se ei ole mahdollista. 

“LUMA-paku” -hankkeessa pyritään tavoittamaan erityisesti maakuntien koululaisia, ja tarjoamaan heille oppimiskokemuksia ja elämyksiä tieteen ja teknologian parissa - viemällä aktiviteetit suoraan heidän luokse. Samalla rikastetaan tiedetoiminnan sisältöjä myös lähialueella. Kun Lappeenranta-yhteistyöhön kehitetyt aktiviteetit keskittyvät kestävyyskasvatukseen, “LUMA-paku” tuo kouluille mm. ohjelmointia ja robotiikkaa.

LUMA-paku-kiertuetta pilotoidaan jo kevään 2023 aikana mm. Sphero-robotteja käsittelevillä työpajavierailuilla. Ensimmäiset toteutettiin “Robopallona luokses pompin” -teemalla osana LUMA-keskus Suomi -verkoston LUMA-viikkoja.

Kiertueella kartoitetaan opetussuunnitelmiin soveltuvia työpajasisältöjä ja seurataan niiden vaikuttavuutta lasten ja nuorten innostamisessa tieteen ja teknologian pariin. Kiertue jatkokehittää Junior Universityn olemassa olevia aktiviteetteja, hyödyntäen myös materiaaleja koko LUMA-keskus Suomi -verkostosta, johon JU kuuluu aiemman LUMA-keskus Saimaan toiminnan jatkajana. 

Uusissa sisällöissä korostuu taiteen ja teknologian yhdistäminen, kun kiertueelle suunnitellaan mm. musiikkohjelmointia ja algoritmitaidetta käsittelevät työpajat. Musiikkiohjelmointia erityisesti liikkuvana toimintamuotona on inspiroinut hyvinkääläinen Rytmirekka. Algoritmitaidetyöpajan suunnitteluun yhteistyössä JU:n toimijoiden kanssa on lupautunut LAB-ammattikorkeakoulusta valmistunut taiteilija Pilvi Jyrkänne. Hänen syksyinen näyttelynsä Kulttuuritila Nuijamiehessä innosti LUTin LUMA-koordinaattori Leena Ikosen selvittämään aiheen soveltuvuutta lasten teknologiakasvatukseen. 

“LUMA-paku” -kiertuetta varten on tarkoitus hankkia ja varustaa tarpeeseen soveltuva kulkuneuvo - todennäköisesti leasing-henkilöauto. Tavoitteena on selvittää olisiko pysyväisluontoiselle kiertävälle tiedekasvatusyksikölle - jopa pakettiautolle - kysyntää ja realistisia toteutusmahdollisuuksia. Tiivis yhteistyö Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa niin hankkeessa kuin muutenkin pohjustaa ajatusta, että tulevaisuuden “LUMA-paku” voisi olla resurssiviisaasti yhteinen Lappeenrannan ja Lahden alueilla. Hankkeessa kehitetyt liikkuvan LUMA-toiminnan konseptit ovat myös jaettavissa valtakunnallisesti, vaikkapa muiden LUMA-keskusten hyödynnettäviksi omilla alueillaan.