Spring image
Julkaistu 24.3.2022
Päivitetty 17.5.2022

Maailmanlaajuiset kestävyyshaasteet tarjoavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Nykyisin yritysten myös odotetaan ottavan kestävän kehityksen tavoitteet huomioon omassa vastuullisuustyössään. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että kestävyyden edistämiseen pyrkivät innovaatiot ja strategiat eivät aina saavuta odotettuja tavoitteita tai jopa epäonnistuvat.

"Yksi syy tähän on se, että yritysten kestävyystoimenpiteet keskittyvät usein yrityksen sisäisiin parannuksiin. Ne saattavat tuoda taloudellista hyötyä yritykselle itselleen, mutta systeemisestä kestävyysnäkökulmasta nämä toimenpiteet ovat merkityksettömiä. Ne eivät vaikuta ekologisten tai sosiaalisten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen", sanoo LUT-yliopiston nuorempi tutkija Kaisa Manninen.

Mannisen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja esittelee toimenpiteitä, joiden avulla yritys voi tarkastella toimintaansa kestävyysperiaatteiden näkökulmasta ja linjata arvonsa sekä tavoitteensa kestävyysperiaatteiden mukaisiksi. Väitös tarjoaa listan tekijöistä, jotka yrityksen tulee huomioida toteuttaessaan kestävyysperiaatteiden mukaista strategiaansa.

Väitöksessä esitetään kestävän arvonluonnin lähestymistapa, jonka avulla yritys voi tarkastella rooliaan osana laajempaa systeemiä, kuten minkälaiset mahdollisuudet sillä on vaikuttaa globaaliin ruuantuotannon kestävyyshaasteeseen. Väitöksessä on mukana myös arviointikehikko, jonka avulla yritys voi tarkastella ympäristöarvolupauksensa toteutumista.

Kaisa Manninen
Yritysten kestävyystoimenpiteet saattavat tuoda taloudellista hyötyä, mutta systeemisestä kestävyysnäkökulmasta ne voivat olla merkityksettömiä.
Kaisa Manninen
nuorempi tutkija

Kestävyys kiinteäksi osaksi yrityksen liiketoimintaa

Mannisen väitöksen mukaan yritysten tulisi ymmärtää olevansa osa sosioekologista systeemiä, jossa yhteiskunta ja ympäristö asettavat rajat yritysten toiminnoille ja kasvulle. Nämä rajat voidaan määritellä tieteellisten kestävyysperiaatteiden avulla. Vaikuttaakseen myönteisesti systeemitason kestävyyteen, yritysten tulisi linjata liiketoimintansa näiden kestävyysperiaatteiden mukaiseksi.

Olemassa olevat tutkimukset eivät kuitenkaan vastaa kysymykseen, miten kestävyysperiaatteet integroidaan osaksi yritysten liiketoimintastrategioita ja viedä lopulta operatiivisella tasolla käytäntöön.

"Väitöskirjani pyrkii ratkaisemaan tätä haastetta tarjoamalla viitekehyksen kestävyystavoitelähtöisen liiketoiminnan toteuttamiseen. Siinä tieteellisesti määritellyt kestävyysperiaatteet ohjaavat yrityksen strategiasuunnittelua, tavoitteita sekä jokapäiväistä päätöksentekoa. Kestävyys on siis integroitu kiinteäksi osaksi yrityksen liiketoimintaa", Manninen kertoo.

Lisätietoja:

left
right

Diplomi-insinööri Kaisa Mannisen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Conducting sustainability target-driven business (Kestävyystavoitelähtöisen liiketoiminnan toteuttaminen) tarkastetaan 25.3.2022 klo 12 LUT-yliopiston auditoriossa 1325 etäyhteyksin toteutettavassa tilaisuudessa. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Samuli Patala Aalto-yliopistosta. Kustoksena toimii professori Janne Huiskonen LUT-yliopistosta. Väitöskirja on sähköisesti luettavissa LUT-yliopiston LUTPub-tietokannassa.

Lue seuraavaksi:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.