Puunoksa keväällä.
Julkaistu 25.4.2024
Päivitetty 26.4.2024

Säätiöiden tarjoama rahoitus on LUT-yliopistolle erittäin tärkeää, koska se mahdollistaa yliopistoa vahvistavan kasvun ja uudet avaukset. Säätiöiden näkökulmasta yliopisto mahdollistaa säätiöille tärkeiden asioiden edistämistä yhteiskunnassa. 

”Meillä on sama suunta mutta erilaiset roolit”, LUT-yliopiston kasvujohtaja Petri Ajo kuvailee. 

”Keskustelemme säätiöiden kanssa aktiivisesti eri alojen kehityssuunnista ja vaihdamme ajatuksia tulevaisuuden näkymistä. Esimerkiksi alakohtaisesti profiloituneet säätiöt ovat hyvin perillä alansa tilannekuvasta, ja vuorovaikutus on meille keino tunnistaa yhteisiä mahdollisuuksia. Meitä tukeneet säätiöt ovat myös yleensä kiinnostuneita seuraamaan, mitä tuella on saatu aikaiseksi – etenkin kun tehdään jotakin vähän uudella tavalla tai muuten luttimaisen erikoisesti.”

left

Yksityinen rahoitus on tärkeää yliopistolle

  • Säätiöt ja rahastot ry edustaa kaikkia Suomen merkittäviä yksityisiä säätiöitä, rahastoja ja yhdistyksiä, jotka jakavat apurahoja. 
  • Vuonna 2022 ne rahoittivat tiedettä ja tutkimusta yhteensä lähes 300 miljoonalla eurolla. 
  • LUT-yliopiston vuosittaisesta liikevaihdosta 51 % muodostuu muusta kuin Opetus- ja kulttuuriministeriön antamasta rahoituksesta. Näin olleen myös säätiöillä on suuri merkitys tässä kokonaisuudessa.
  • Ulkopuolinen rahoitus on käytännössä edellytys uusille avauksille, koska yliopiston perusrahoitus on mitoitettu olemassa olevan toiminnan mukaan. 
right

Lukuisia aloitteita eri tutkimusaloilta

Parikymmenpäinen joukko järjestön jäseniä kävi tutustumassa LUTiin torstaina 25. huhtikuuta, jolloin esillä oli koko yliopiston toiminnan läpileikkaava kattaus aloitteita eri tutkimusaloilta.

”Käsittelimme yliopiston toimintaa eri tasoilla yksittäisistä tutkimuskysymyksistä laajoihin, koko yliopiston tasoisiin harppauksiin. Suomessa on suuri määrä säätiöitä ja kullakin on oma profiilinsa ja toimialansa, joten yhteisiä mielenkiinnon kohteita eri tiedekuntien ja tutkimusalojen kanssa löytyy varmasti.” 

Säätiöiden tärkeys rahoituskanavana korostuu aloilla, joihin julkiset kasvurahoittajat, kuten Business Finland, tarjoavat vähemmän ohjelmia – esimerkiksi ei-vientikeskeiset alat.

Kestävyys ja monitieteisyys ovat valtteja

Jane ja Aatos Erkon säätiö on vahvistanut tukeaan tekniikan alan tutkimukseen viime vuosina ja kartoittaa parhaillaan näkymiä taloustieteen alalla. Asiamies Hanna-Mari Peltomäki arvostaa LUTin tutkimuksen konkreettisuutta:

”On selvää, miten se hyödyttää yhteiskuntaa. Olen saanut useita hyviä briiffejä LUTin strategiasta ja toiminnasta. LUT on ketterä yliopisto, jossa on välitön tunnelma”, Peltomäki sanoo.

LUTin tutkimuksen teemoista löytyy selkeä yhteys kestävyystavoitteita edistäviin säätiöihin ja rahastoihin. Maj ja Tor Nesslingin säätiö rahoittaa tutkijoita ja hankkeita, jotka tukevat luonnon järjestelmien ehdoilla tapahtuvaa kestävyysmurrosta.

”Ratkaisuhakuisuus on meille yhteistä. Säätiömme myöntää henkilökohtaista työskentelyapurahaa väitöskirjatutkijoille ja postdoc-tutkimukseen. Kannustan tutkijoita tutustumaan syksyn 2024 hakuun, joka julkistetaan säätiön verkkosivuilla ennen kesää”, Nesslingin säätiön tiede- ja toiminnanjohtaja Katja Bargum kehottaa.

LUT kykenee vastaamaan nopeasti yhteiskunnallisiin haasteisiin

”Kehitämme yhteistyön muotoja jatkuvasti, ja tänä päivänä meitä lähestytään taajaan yhteistyötoiveilla juuri sen takia, että meillä on kyky vastata nopeasti uusilla ja yllättävilläkin tavoilla yhteiskunnallisiin haasteisiin”, Petri Ajo sanoo.

LUT käynnisti vuonna 2023 uutena yhteiskunta- ja viestintätieteiden koulutuksen ja aikoo jättää pian Opetus- ja kulttuuriministeriölle hakemuksen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuusta. Uudet koulutusvastuut täydentävät LUTin perinteisiä osaamisaloja eli insinööritieteiden ja kauppatieteiden tutkimusta ja koulutusta. Työpöydällä on parhaillaan iso lista uusia avauksia, jotka liittyvät vahvasti LUTin strategiaan ja kestävään kasvuun.

”LUT on tänä päivänä monialainen ja vahva brändi, joka kasvaa nyt monella suunnalla. Meidän on varmistettava, että kasvu on kestävää. Uusia koulutusvastuita täytyy tukea monella tavalla, jotta niistä voidaan kasvattaa vahvaa ja kannattavaa toimintaa”, Ajo summaa. 

”On erittäin hienoa, että säätiöt ja rahastot halusivat tulla tutustumaan LUT-yliopistoon. Upeaa säätiöiden kanssa toimimisessa on erityisesti se, että tutkijamme voivat keskittyä täysipainoisesti itse tutkimukseen tekemiseen ja uuden luomiseen. Meillä on tärkeä tehtävä olla pelastamassa maapalloa lapsillemme”, rehtori Juha-Matti Saksa toteaa.

Lisätietoja:

left
left

Tilaa Curious People -uutiskirje

right

 

Tilaamalla uutiskirjeemme saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.

Lue myös: