Industrial Engineering and Management

Tuotantotalous rakentaa siltoja teknologian ja kaupankäynnin välille. Kun yhdistetään matemaattinen ja tekninen ongelmanratkaisu ihmisten ja prosessien johtamiseen, autetaan yrityksiä tekemään parempia päätöksiä.

Tuotantotalous yhdistää teknologista, matemaattista ja luonnontieteellistä ajattelua yritystoiminnan analysoinnissa ja ongelmanratkaisussa. Opinnoissasi perehdyt siihen, miten organisaatioita voi uudistaa ja kehittää kestävämpään suuntaan.

Industrial Engineering and Management -kandidaattiohjelma sopii sinulle, jos olet kiinnostunut yhdistämään talouden ja teknillisen lähestymistavan. Olet kiinnostunut uusimman teknologian hyödyntämisestä ja tuotantoprosesseista sekä yritysten toiminnasta ja taloudesta. Olet myös hyvä kohtaamaan haasteet useasta eri näkökulmasta, ja halukas toimimaan ryhmässä tavoitteellisesti.

Tuotantotalouden ammattilaiset osaavat hyödyntää yrityksen henkilöstö- ja rahavaroja viisaasti, pystyvät osallistumaan yrityksen toiminnan kehittämiseen ja kykenevät suunnittelemaan uusia tuotteita ja palveluita.

Ohjelma on englanninkielinen.

Kandidaattiohjelman jälkeen voit jatkaa opintojasi suoraan jossain seuraavista suomen- tai englanninkielisistä LUTin tuotantotalouden diplomi-insinööriohjelmista:

Suomenkieliset ohjelmat:

Englanninkieliset ohjelmat:

Industrial Engineering and Management

Tutkinnot
Tekniikan diplomi-insinööri

Laajuus
180 opintopistettä (ECTS) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
(3 vuotta kandidaattiopintoja + 2 vuotta DI-opintoja)

Opetuskieli
Englanti

Kampus
Lahti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
5.–19.1.2022 klo 15.00

Opinnot alkavat
Syksyllä 2022

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).