Tutkinto
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Tiedekunta
LUT School of Engineering Sciences
Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 11.3.2025 klo 8 ja päättyy 25.3.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

Tuotantotalouden koulutusohjelma sopii sinulle, joka olet kiinnostunut yhdistämään talouden ja teknillisen lähestymistavan. Olet kiinnostunut uusimman teknologian hyödyntämisestä ja tuotantoprosesseista sekä yritysten taloudesta ja toiminnan kehittämisestä. Olet myös hyvä kohtaamaan haasteet useasta eri näkökulmasta ja halukas toimimaan ryhmässä tavoitteellisesti.

Englanninkielinen Industrial Engineering and Management -ohjelma on yleisopinnoiltaan sama, kuin suomenkielinen tuotantotalouden kandidaattiohjelma. Ohjelma on laajuudeltaan 180 op, ja se johtaa tekniikan kandidaatin tutkintoa vastaavaan Bachelor of Science in Technology -tutkintoon. Ohjelma järjestetään Lahden kampuksella, ja siihen voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat.

Huomioi, että suomenkieliseen tuotantotalouden kandidaattiohjelmaan ja englanninkieliseen Industrial Engineering and Management -ohjelmaan on eri hakuajat.

Tuotantotalous on yksi LUT School of Engineering Sciences (LENS) tutkimusaloista. 

left
ASIIN and Eur-ace logos 2
right

 

Tutkinto-ohjelma on akkreditoitu kansainvälisten, tekniikan alan koulutuksen EUR-ACE®- ja ASIIN-standardien mukaisesti.

Mitä tuotantotalouden koulutusohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelijat sekä tutkijaopettaja ja tutkijatohtori kertovat tuotantotalouden opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Tuotantotalous yhdistää teknologista ja taloudellista ajattelua yritysten liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Opinnoissasi perehdyt siihen, miten organisaatioita voidaan uudistaa ja kehittää kestävämpään suuntaan.

Opit analysoimaan erilaisia teknologisia ratkaisuja ja löytämään keinoja niiden kaupallistamiseksi. Kehität ja tehostat prosesseja ja toimintoja. Opit suunnittelemaan uudenlaista liiketoimintaa, uusia tuotteita ja palveluja.

Opintojen aikana saat laajan käsityksen, miten yritysten prosesseja ja toimintoja voidaan kehittää ja tehostaa kokonaisvaltaisesti. Lisäksi opit tunnistamaan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja suunnittelemaan uusia tuotteita sekä palveluita ottaen huomioon niin sidosryhmät kuin vallitsevat megatrendit.

Tiedon analysoinnin taidoillasi autat yrityksiä tekemään parempia päätöksiä. Opit myös toimimaan ja verkostoitumaan kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä ja saat laajan kuvan yritysten toiminnoista.

LUTin tuotantotalouden koulutus painottaa innovaatiotoiminnan, toimitusketjujen, tuotannon, teknologian ja kustannusten johtamisen laajaa osaamista. Kun se yhdistetään digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin, rikotaan perinteisiä rajoja yritysten ja julkisen sektorin välillä ja parannetaan näiden kilpailukykyä. Pystyt myös rakentamaan opintojasi monipuolisesti omien mielenkiinnon kohteidesi mukaan.

Elinkeinoelämä tulee sinulle tutuksi vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailujen ja yrityksille tekemiesi projektitöiden ja diplomityön kautta. Tuotantotaloutta voidaan hyödyntää kaikilla tuotannon ja tekniikan aloilla, joten työllistymismahdollisuudet ovat laajat sekä kotimaisilla että kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Tuotantotalouden opintojen sisältö ja rakenne

left

Tuotantotalouden opinnot tähtäävät laaja-alaiseen yritysten toiminnan ymmärtämiseen. Tähän tavoitteeseen pyritään sekä teoriaopinnoilla että käytännön ongelmalähtöisellä opiskelulla.

LUTissa tuotantotalouden opinnoissa huomioidaan myös kestävän liiketoiminnan vaatimukset: valmistuttuasi tuotantotalouden diplomi-insinööriksi osaat huomioida organisaatioiden toiminnassa taloudellisen, sosiaalisen sekä ekologisen kestävyyden.

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä). Kandidaatin opintojen jälkeen sinulla on oikeus jatkaa tuotantotalouden diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa.

Tuotantotalouden opiskelijoiden tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op) opinnot koostuvat yleisopinnoista (58 op), aineopinnoista (88 op), sivuopinnoista (24 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista.

right

Mitä tuotantotaloudessa opiskellaan?

left
LUT Student presents his research in a competition
right

Kandidaatin opinnoissa perehdyt yrityksen eri osa-alueiden kehittämiseen ja johtamiseen sekä erilaisiin liiketoimintaympäristöihin. Opiskelet myös matemaattisia ja teknistieteellisiä aiheita sekä ihmisten ja organisaatioiden toiminnan johtamista.

Opit alaan liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat sekä tieteellisen ajattelutavan. Saat myös valmiuksia hyödyntää luonnontieteitä ongelmien ratkaisemisessa. Lisäksi opiskelet tuotantotalouden yleisiä valmiuksia, esimerkiksi tuotannon ja toimitusketjujen johtamisen, kustannusjohtamisen sekä innovaatio- ja teknologiajohtamisen perusteita. Yleisopintoihin kuuluu myös viestintä- ja kieliopintoja.

Tuotantotalouden opiskelu käytännössä

left

Opintosi sisältävät erilaisten menetelmien ja mallien sovellusta sekä tiimityöskentelyä, projektikursseja sekä pelinomaisia opintojaksoja. Näiden kautta opit hahmottamaan yritystoimintaa kokonaisuutena.

Analyysit liiketoimintaympäristöistä ja ideat yrityksen kehittämisestä siirtyvät kurssisisällöistä käytäntöön, kun ratkot kursseilla yliopiston yhteistyöyritysten oikeita haasteita.

Valitset tuotantotalouden koulutusohjelmassa sivuaineesi muusta LUTin tekniikan koulutusohjelmien tarjonnasta, ja voit syventää osaamistasi kiinnostuksesi mukaisesti. Kandidaatin tutkinnossa aloitettua sivuainetta voi jatkaa laajempana DI-tutkinnossa tai siihen voi valita toisen teknillisen sivuaineen.

right

Opiskelun sisältöjä tuotantotaloudessa:

 • Kustannusjohtaminen
 • Tuotannon optimointi
 • Toimitusketjun johtaminen
 • Innovaatiojärjestelmät ja -johtaminen
 • Strateginen suunnittelu ja päätöksenteko
 • Tuote- ja palvelukehitys
 • Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen
 • Data-analytiikka
 • Markkinointi
 • Yritysverkostot
 • Yrittäjyys
 • Kansainvälinen liiketoiminta

Miksi opiskella tuotantotaloutta?

”Tuotantojärjestelmät ovat yhteiskunnan runko.”

Haastattelimme tuotantotalouden professori Timo Pirttilää ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi tuotantotalous on kannattava alavalinta.

Suuntautumisvaihtoehdot tuotantotaloudessa

left

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa suuntautumisvaihtoehtosi on tuotantotalous.

Tuotantotalouden koulutusohjelmassa voit valita sivuopintokokonaisuuden LUTin tekniikan koulutusohjelman tarjonnasta. Sivuopintojen avulla voit erikoistua haluamaasi tekniikan alaan. Sivuaineesi voi sisältää esimerkiksi energiatekniikan, ympäristötekniikan, konetekniikan, kemiantekniikan ja tietotekniikan opintojaksoja.

Tuotantotalouden diplomi-insinööriohjelmat

Diplomi-insinöörin ohjelmassa osaamisesi syventyy, ja saat laajat valmiudet yritysten kehitys- ja johtotehtäviin. Opit hankkimaan ja tuottamaan päätöksenteon kannalta olennaista tietoa ja arvioimaan yrityksen toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita.

right

DI-ohjelman suoritettuasi sinulla on laaja taloudellinen osaaminen, ja hyvä tuntemus tekniikasta. Osaat arvioida oman teknillisen alasi sovelluksia liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Tunnistat yrityksistä kehittämiskohteita. Osaat paitsi luoda ratkaisuvaihtoehtoja, myös vetää muutosprojekteja läpi.

Valittavanasi on kuusi tuotantotalouden maisteriohjelmaa:

Erillishaun kautta voit hakea myös monimuoto-opetuksena toteutettavaan TUDI-maisteriohjelmaan.

Tuotantotalouden diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

left

Tuotantotaloudesta valmistuneena olet taloutta ja yritysten toimintaa ymmärtävä ongelmanratkaisija, jossa on potentiaalia johtajaksi. Hahmotat ja analysoit maailmaa insinöörimäisellä otteella. Osaat myös tehdä yhteistyötä ja viestiä ihmisten välillä. Voit vetää uudistusprojekteja vakiintuneissa teollisyrityksissä, johtaa uusien tuotteiden kehitystä tai luoda uusia digitaalisia palveluja. Osaamisellesi on kysyntää kansainvälisilläkin työmarkkinoilla.

right

Tuotantotalouden diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

 • After Sales Manager
 • Controller 
 • Data Analyst
 • Export Manager
 • Innovation Manager
 • Liiketoimintajohtaja
 • Management Consultant
 • Production Engineer
 • Project Manager
 • Supply Chain Manager
 • Teknologia-alan yrittäjä
 • Tuotekehityspäällikkö

Lue lisää samasta aiheesta

Katso myös