Tuotantotalouden maisteriohjelma TUDI

Jos olet jo työkokemusta hankkinut insinööri (AMK) ja haluat nostaa osaamistasi uudelle tasolle tutkintoon tähtäävällä opiskelulla, Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI Lahdessa voi olla etsimäsi.

Yrityksen menestyminen tämän päivän kilpailutilanteessa edellyttää globaalien arvoverkostojen toiminnan ymmärtämistä ja tehokkaasti toimivia prosesseja sekä kykyä analysoida yrityksen suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Koulutamme yritysten kilpailukyvyn parantamiseen pystyviä ammattilaisia, ja annamme heille työkaluja tämän päivän haasteisiin. Tutkintosi syventymisopinnoiksi voit valita joko toimitusketjun johtamisen, suorituskyvyn johtamisen tai innovaatiojohtamisen.

Ohjelman Lahdessa toteutettavat opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Ajoitettu opetus järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin päivällä osin Lahdessa lähiopetuksena, osin etäopetuksena. Opiskeluun kuuluvat tärkeänä osana myös muuna aikana tehtävät harjoitustyöt, etätehtävät sekä ohjattu opiskelu sähköisten oppimisympäristöjen avulla.

Ohjelma on suomenkielinen, mutta opetuksessa käytetään englanninkielistä kurssimateriaalia. 

Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lahti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00