Jaana Laine
Julkaistu 14.2.2023
Päivitetty 28.8.2023

Mitkä asiat yhteiskuntatieteissä ovat erityisen ajankohtaisia juuri nyt?

Omista tutkimusintresseistäni tarkastellen erityisen ajankohtaista on ihmisten, yhteiskuntien ja luonnon kohtaaminen. Tämä ilmenee muun muassa siinä, miten luonnonvarojen käyttö vaikuttaa ympäristön muutoksiin ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Tähän puolestaan liittyvät luonnonvarojen käytön ja siitä aiheutuvien ympäristövaikutusten hyväksyttävyys, ihmisten luontoon ja ympäristöön liittävät arvot ja kasvava huoli niin taloudellisesta, ekologisesta, sosiaalisesta kuin kulttuurisesta kestävyydestä.

Mitä työpöydälläsi on juuri nyt?

Tärkeintä ja ajankohtaisinta juuri nyt on yhteiskuntatieteellisen opetuksen sisältöjen ja käytännön toteutuksen suunnittelu. Lisäksi mielessäni pyörii jatkuvasti, miten mahdollisimman moni opiskelupaikkaa etsivä löytäisi LUTin yhteiskuntatieteellisen kanditutkinnon ja hakisi meille opiskelemaan kevään 2023 yhteishaussa.

Edellisten rinnalla saattelen päätökseen kolme vuotta kestänyttä Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanketta ja viimeistelen teemaan liittyviä tutkimusjulkaisuja. Samalla pohdin seuraavien tutkimushankkeiden teemoja.

Miten päädyit akateemiselle uralle?

Uteliaisuuttani. Halusin tietää enemmän ja ymmärtää, mitä tarkoittaa tieteellinen tutkimus. Samalla toteutin haaveeni opiskella metsätieteiden jälkeen talous- ja sosiaalihistoriaa, joka rakentaa laajaa ja monitieteistä ymmärrystä nyky-yhteiskunnan taustalla olevista kehityskuluista.

Mistä asioista nautit työssäsi eniten?

Nautin jatkuvasta uuden oppimisesta ja tiedon kasaantumisesta. Uusi tieto, uusi ymmärrys kiinnittyy aikaisemmin opittuun. Tapa katsoa maailmaa laajenee ja tarkentuu samanaikaisesti.

Nautin myös opettamisesta ja opiskelijoiden kanssa työskentelystä. Opettaminen on heittäytymistä yhteiseen kokemukseen, jossa omani ja jokaisen opiskelijan henkilökohtainen asioiden ymmärrys kietoutuvat toisiinsa. Opettaessa oppii valtavan paljon.

Mitä pidät tähänastisen urasi kohokohtana?

En halua nimetä yksittäistä kohokohtaa urasta tai elämästä ylipäätään. Akateemisissa työtehtävissä parasta on flow-kokemus – hetki, jolloin oma keskittyminen ja ymmärrys lähestyvät täydellisyyttä. Harmittavasti nämä ovat todellakin vain ohivilahtavia hetkiä, joita edeltää määrätietoinen ja sitkeä työskentely. 

Mitä haluaisit tutkia, jos kaikki olisi mahdollista?

Haluaisin nimenomaan tutkia kaikkea mahdollista, mutta vuorokaudessa on valitettavasti vain rajallinen määrä tunteja tutkimusta varten. Tutkimuksessani tavoittelen ymmärrystä siitä, miten luonnon ja ihmisten yhteiskuntatieteellinen yhteys määrittyy erityisesti institutionaalisesta, erilaisten sääntöjen ja ohjeiden, näkökulmasta.

Kuka tai mikä inspiroi sinua viimeksi?

Innostunut, yhteisvastuullinen, rohkea ja hieman hurmahenkinen tutkimusryhmä. Olen viimeiset kolme vuotta työskennellyt pienessä tutkimusryhmässä, missä kaikki puhe ja suunnittelu tuntuu muuttuvan vahvaksi tieteelliseksi tekemiseksi.