Juhani Hyvärinen, LUT-University board member
Julkaistu 13.5.2022
Päivitetty 28.8.2023

1. Kuinka paljon ydinvoimala tuottaa sähköä?

Suomessa käytössä olevien ydinvoimalaitosyksiköiden teho on 500–1600 MWe, ja ne tuottavat sähköä 90–95-prosenttisesti täydellä teholla. Esimerkiksi 1 200 MWe:n ydinvoimala tuottaa vuodessa 10 TWh sähköä. Suunnitteilla olevien pienydinvoimalayksiköiden tyypillinen teho on 20-300 MWe. Ydinvoimalassa voi olla monta rinnakkaista yksikköä, Loviisassa on kaksi, Olkiluodossa kolme.

2. Kuinka paljon ydinvoimasta syntyy hiilidioksidipäästöjä?

Ydinvoima on todistetusti onnistunut vähentämään merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Ydinreaktorien käynnistäminen 1980-luvun alussa Suomessa vähensi sähköntuotannon päästöjä kertaheitolla noin 300 gCO2/kWh.

Nykyään päästöjen taso on Suomessa tyypillisesti alle 100 gCO2/kWh, kun taas esimerkiksi Saksassa päästöjä syntyy puolestaan noin 300 gCO2/kWh. Ydinvoiman elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat 4–45 gCO2/kWhe, mihin sisältyy voimalaitoksen rakentaminen, käyttö, polttoaineen hankinta ja jätehuolto.

3. Missä vaiheessa pienydinvoiman teknologinen kehitys on?

Pienydinvoimalla tarkoitetaan teholtaan noin 20–300 MWe:n voimaloita. Ne ovat pian saavuttamassa kaupallisen kypsyyden. Pienydinvoima sopisi hyvin esimerkiksi kaukolämmön tuotantoon 200 MWth yksikkökokoon saakka. Lisäksi pienydinvoima mahdollistaa ydinenergiantuotannon hajauttamisen.

4. Kuinka paljon tuotannossa syntyy ydinjätettä, ja miten siitä huolehditaan?

1 000 MWe:n voimalassa polttoainetta kuluu 22 tonnia vuodessa, ja saman verran syntyy pitkäikäistä ydinjätettä. Ydinteollisuus huolehtii itse jätteidensä turvallisesta loppusijoituksesta. Ydinenergia on todettu EU:n rahoituksen luokittelujärjestelmässä ympäristön kannalta hyväksyttäväksi vaihtoehdoksi.

5. Onko ydinvoima turvallista?

Tilastollisesti ydinvoima kuuluu vähiten vaarallisiin energianlähteisiin. Ydinvoimaloita myös säädellään ja valvotaan tarkasti. Turvallisuussuunnittelu on perusteellisempaa kuin muissa energiantekniikan ratkaisuissa, ja ympäristövaikutuksetkin tunnetaan tarkemmin. Radioaktiivisen säteilyn aiheuttaman oletetun terveysriskin vuoksi ydinvoimalaitosten turvallisuuteen ja vikatilanteiden hallintaan kiinnitetään enemmän huomiota kuin muiden energialähteiden terveysvaikutuksiin.