Tutkinto
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri
Koulutusala
Yhteiskuntatieteet
Tiedekunta
LUT School of Engineering Science
Laajuus
180 (yhteiskuntatieteiden kandidaatti) + 120 (maisteri) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Hakuaika
15.–30.3.2023 klo 15
Lisätiedot
Jokainen opiskelija suorittaa ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon.

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

LUTin viestintätieteiden koulutuksen ydin on viestinnän ja rakentavan vuorovaikutuksen rooli suhteessa ihmiskunnan kestävyysongelmiin. Näihin luomme ratkaisuja yhteiskuntatieteiden, tekniikan ja kauppatieteiden yhteistyöllä.

Viestintätieteiden koulutusta ja tutkimusta tarvitaan viestinnän mahdollisuuksien ja tarpeiden ymmärtämiseen. Viestinnän rooli on keskeinen, kun suunnitellaan ja otetaan käyttöön kestävän yhteiskunnan edellyttämiä ratkaisuja.

Mitä viestintätieteiden koulutusohjelmassa oppii?

left
right

Viestintätieteiden koulutuksessa opit ymmärtämään ihmisten ja yhteisöjen odotuksia, käyttäytymistä ja päätöksenteon mekanismeja. Lisäksi saat valmiudet analysoida ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sen vaikutussuhteita. Opit hyödyntämään viestinnän menetelmiä ja työkaluja.
 
Opetus keskittyy erityisesti strategiseen viestintään. Valmistumisen jälkeen osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää viestintää erilaisissa organisaatioissa. Voit syventyä viestinnän kysymyksiin esimerkiksi johtamisen, politiikan tai hyvinvoinnin näkökulmista. Opit vaikuttamaan kestävien ratkaisujen kehittämiseen viestinnän keinoin.

Kun viestintätieteellinen ajattelu yhdistetään yliopiston vankkaan teknologian ja kauppatieteiden osaamiseen, rikotaan perinteisiä rajoja tiedekuntien välillä ja parannetaan kilpailukykyä. Elinkeinoelämä ja julkiset organisaatiot tulevat sinulle tutuksi myös vierailijoiden ja yrityksille tehtävien projektitöiden kautta.

Viestintätieteiden opiskelun sisältöjä

left
  • Strateginen viestintä
  • Sidosryhmäsuhteet ja sidosryhmäviestintä
  • Rakentava vuorovaikutus
  • Viestinnän kanavat
  • Teknologian ja viestinnän vaikutussuhteet
  • Kriisiviestintä
  • Disinformaation ja informaatiovaikuttamisen analysointi ja tutkiminen
  • Tutkimusmenetelmät
right
Hanna-Mari Husu, LUT-yliopisto, yhteiskuntatieteet
LUTista valmistuvat viestintätieteilijät osaavat viestiä monipuolisesti kestävyyden ja teknologioiden eri teemoista. Tälle on selkeästi kysyntää yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa.
Hanna-Mari Husu
yhteiskuntatieteiden koulutusohjelman vastaava, LUT School of Engineering Science
left

Viestintätieteiden maisteriohjelmat

Viestintätieteiden maisteriohjelmat kytkeytyvät LUTin tutkimusalueisiin. Niissä syvennetään osaamista, jonka avulla ratkaistaan globaaleja kestävyysongelmia muuttuvassa, monimutkaistuvassa ja monikulttuurisessa maailmassa. Ensimmäiset viestintätieteiden maisteriohjelmat käynnistyvät vuonna 2024.

right

Mihin ohjelmasta valmistuu?

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Voit työskennellä esimerkiksi viestintäjohtajana, vuorovaikutusasiantuntijana, sidosryhmäpäällikkönä, mediasuhteiden parissa tai asiantuntijana yrityksen tuotekehitystiimissä.

Katso myös

LUTin opiskelijat kampuksen puistossa.

Haku kandidaattiopintoihin

LUTilla on korkeakoulujen yhteishauissa yhteensä 14 eri tekniikan koulutusohjelmaa (8 suomenkielistä ja 6 englanninkielistä), kaksi yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmaa sekä kauppatieteiden koulutusohjelma.

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.