Henkilö seisoo TEK Loungessa
Julkaistu 19.1.2024
Päivitetty 19.1.2024

Viestintätieteissä tarkastellaan sitä, miten ihmiset viestivät toisilleen yksilötasolla, millä tavoin organisaatioissa viestitään, kuinka viestinnällä vaikutetaan yhteiskunnassa ja miten viestintään käytettävät teknologiat vaikuttavat viestinnän ja vuorovaikutuksen prosessiin eri tasoilla.

Viestinnän avulla voidaan luoda ja välittää tietoa yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä, mutta viestintää on myös ihmisten välinen vuorovaikutus ja esimerkiksi internetissä käytävät keskustelut.

LUT-yliopiston dekaani Mari Kallioinen-Mänttäri, viestinnän tutkinto-ohjelman vetäjä Kaisa Pekkala ja yliopisto-opettaja Anna Rantasila listaavat viisi syytä, miksi viestintätieteiden osaajia tarvitaan.

Henkilöitä keskustelemassa yliopiston pihalla

1. Viestinnälle on kasvava tarve kaikilla aloilla

Viestintä on kasvava ala. Viestintäalan ammattijärjestö Viesti ry:n vuoden 2023 työelämätutkimuksessa peräti 72 % vastaajista arvioi työllisyystilanteensa olevan melko hyvin taattu useaksi vuodeksi eteenpäin.

Viestinnän ammattilaisia tarvitaankin nykyään kaikilla aloilla niin yrityksissä, julkisella sektorilla kuin järjestökentällä. Organisaatioissa on suuri tarve viestinnän osaajille, jotka osaavat toimia muuttuvissa viestintäympäristöissä. Tämän lisäksi viestijöitä tarvitaan yhä enemmän tukemaan muita organisaation jäseniä viestinnässä ja sen strategisessa suunnittelussa.

LUTin viestintätieteiden tutkinto-ohjelma vastaa tämän hetken ja tulevaisuuden työelämätarpeisiin. Opintoihin kuuluvat tiiviinä osana yritysyhteistyö, erilaiset työelämäkurssit ja case-tehtävät, jotka valmistavat opiskelijoita työelämään.

2. Teknologia on muuttanut viestintää

Digitaalinen viestintäympäristö edellyttää vahvaa viestintäosaamista. Uudet teknologiat mahdollistavat vuorovaikutteisen viestinnän ja tehokkaan tiedonvälityksen. Lisäksi ne muokkaavat viestintään liittyviä odotuksia ja rooleja. Toisaalta digitaalinen viestintäympäristö mahdollistaa myös virheellisen tiedon nopean leviämisen.

On tärkeää, että meillä on viestinnän osaajia, jotka ymmärtävät eri teknologioiden vaikutuksen viestinnän ja vuorovaikutuksen vaikuttavuuteen niin yksilön, organisaatioiden kuin yhteiskunnan tasoilla. Tämän pohjalta he voivat suunnitella viestintää strategisesti muuttuvassa viestintäympäristössä ja pystyvät varautumaan myös esimerkiksi informaatiovaikuttamiseen.

Henkilöitä kuuntelemassa luentoa

3. Viestinnällä voi vaikuttaa koko yhteiskuntaan

Viestinnällä on merkittävä rooli demokraattisen yhteiskunnan toiminnassa. Tästä syystä viestintätieteet on LUTissa osa yhteiskuntatieteitä. Opinnoissa viestintää tarkastellaan niin yksilöiden, organisaatioiden kuin yhteiskunnallisten ilmiöiden tasoilla.

Viestintä voi auttaa ratkaisemaan isojakin yhteiskunnallisia haasteita, sillä sen keinoin voidaan vaikuttaa siihen, miten ihmiset eri asioista ajattelevat ja miten he ne kehystävät. Viestintä on tärkeässä roolissa etsiessämme ratkaisuja esimerkiksi energiaan, puhtaaseen veteen, riittävään ravintoon ja ilmastonmuutokseen liittyviin kysymyksiin.

4. Viestintä luo yhteisiä merkityksiä ja osallisuutta

Viestinnällä pyritään luomaan yksilöiden välille yhteisiä merkityksiä ja luottamusta sekä saamaan ihmiset kokemaan osallisuutta yhteisöihin. Viestinnän tutkinto-ohjelmassa perehdytään siihen, millä tavoin merkitykset syntyvät ja miten luottamusta rakennetaan viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin.

Yhteisten merkitysten kautta ihmiset voivat puolestaan kokea osallisuutta yhteisöihin, joiden parissa he toimivat. Osallisuuden kokemus niin organisaatioiden sisällä kuin yhteiskunnassa on tärkeää, koska se on avain yhteisöllisempään ja kestävämpään maailmaan.

Henkilöitä keskustelemassa yliopiston ravintolan terassilla

5. Ainutlaatuinen opintokokonaisuus yhdistää viestinnän ja teknistaloudellisen ymmärryksen

LUTin viestintätieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskelijat pääsevät yhdistämään organisaatio- ja vastuullisuusviestinnän opinnot ainutlaatuiseen teknistaloudelliseen opintokokonaisuuteen yhteiskunnan kriittisistä järjestelmistä. Opinnoissa tarkastellaan esimerkiksi ruoka- ja energiajärjestelmien toimintaa ja veden kierrätysmahdollisuuksia.

Viestinnällä on merkittävä rooli nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa on ratkaistava monia isoja kysymyksiä puhtaan veden riittävyydestä energian saantiin. LUTista valmistuvat viestijät ymmärtävät kriittisten järjestelmien toimintaa, kuten sitä, millaisia mahdollisuuksia teknologia meille tarjoaa näihin järjestelmiin liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Tämän ansiosta heillä on taito viestiä ajankohtaisista kysymyksistä asiantuntevasti ja vaikuttavasti.

Tätä teknistaloudellista ymmärrystä tarvitaan etenkin yritystoiminnassa, joka on muodostunut eri kriittisten järjestelmien ympärille. Tulevaisuudessa näillä aloilla toimivien yritysten määrän eli myös viestinnällisen osaamisen tarpeen arvioidaan kasvavan.

Tutustu viestintätieteiden kandidaattiopintoihin LUTissa ja hae kevään toisessa yhteishaussa. Haku alkaa 13.3.2024 klo 8 ja päättyy 27.3.2024 klo 15. Tutustu myös yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelmaan.

Tutustu myös:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right