Energiatekniikan opettaja ja opiskelijoita laboratoriossa
Julkaistu 1.3.2022
Päivitetty 1.3.2022

Haastattelimme professori Esa Vakkilaista ja kokosimme sinulle viisi painavaa syytä opiskella energiatekniikkaa.

1. Hyvinvointimme syntyy energiasta

Energia on sähkövirran ja lämpimän patterin lisäksi puuta, joessa virtaavaa vettä, turvetta, tuulta ja auringon säteitä, öljyä, kivihiiltä ja uraania. Kaikista näistä varannoista tuotetaan joka päivä energiaa, jota tarvitaan kaikkeen ihmisen toimintaan: lämmitykseen, liikkumiseen, valaistukseen sekä tavaroiden valmistukseen ja käyttöön. Energia on yksi perustarpeista. Mikään yhteisö tai yhteiskunta ei toimi ilman energiaa.

Kaukolämpöä, lämmintä vettä ja sähköä kodin sähkölaitteisiin ei synny itsestään, vaan ne tuotetaan ja jaellaan teknisin keinoin ja laittein. Myös näiden laitteiden valmistamiseen tarvitaan energiaa. Energiatekniikka keskittyy päivittäisen hyvinvointimme perustuotteen, energian, mahdollisimman hyvään tuotantoon.

2. Energiatekniikalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

Suuresta roolista tulee suuri vastuu. Energia-ala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutosta torjuttaessa: energiantuotannon osuus kasvihuonekaasupäästöistä on 80 prosenttia, kun mukaan lasketaan liikenneteen polttoaineet.

YK:n kansainvälisen ilmastopaneelin tavoite on päästötön maapallo vuoteen 2100 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että energiantuotanto siirtyy nopeasti päästöttömiin uusiutuvan energian muotoihin.

Tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittämistä voidaan karkeasti kuvata kolmella vaihtoehdolla: uusiutuvat energialähteet (vesi, aurinko, tuuli, aalto, bio), turvallinen ydinvoima ja hiilidioksidin talteenotto ja käyttö. Nämä kaikki ovat energiainsinöörien työnsarkaa.

Energiatekniikan opiskelijoita

3. Energiamurros vaatii uutta tekniikkaa ja perusilmiöiden soveltamista

Energiamurros on maailmanlaajuinen ilmiö, jolla tarkoitetaan energiantuotanto- ja kulutustapojen perustavanlaatuista uudistusta. Murroksen tärkeimpiä ajureita ovat uusiutuva ja päästötön energia, väistyvä fossiilisten polttoaineiden hyödyntäminen sekä muuttuva sähkön käyttö. Energiamurros takaa, että uusia haasteita pelkäämättömille diplomi-insinööreille on työtä, myös jatkossa.

Energiamurros edellyttää fysiikan perusilmiöiden soveltamista uudella tavalla. Energiateknisissä laitteissa energiaa vapautuu palamisessa ja ydinreaktioissa. Laitteissa virtaa nesteitä ja kaasuja, energia muuttuu muodosta toiseen ja lämpöä siirtyy eri tavoin.

Perusilmiöiden ymmärrys avaa tien käytännön sovelluksiin ja niiden uudistamiseen: voimalaitosten tekniikkaan, taloudelliseen ja turvalliseen voimalaitosten käyttöön sekä ympäristöystävällisiin energian tuotanto- ja jakelujärjestelmiin.

4. Suomi on puhtaan ja turvallisen energiantuotannon edelläkävijä

Suomalaisten energiakulutus on asukasta kohti maailman suurimpia, mutta nettohiilidioksidipäästöt alhaiset. Vientiteollisuus – puunjalostus, perusmetalli, telakat, kaivokset ovat suuria energian kuluttajia, samoin kauppaketjut.

Vaikka Suomessa on kylmä ja pitkä talvi, suuri pinta-ala, harva asutus, paljon energiaa kuluttava teollisuus ja korkea elintaso, niin tuotamme energiaa luontoa säästäen ja kotimaisia vahvuuksia hyödyntäen. Erityisesti yhdistetty sähkön ja lämmön tuotantoon Suomessa huipputasoa.

Myös suomalaisten ydinvoimalaitosten käytettävyys ja turvallisuus ovat maailmankärkitasoa, ja Suomessa kehitettyjä turvallisuustekniikan ratkaisuja on kopioitu useisiin uusimpiin ydinvoimalaitostyyppeihin.

Ydinvoiman osuus kotimaisessa sähköntuotannossa tulee säilymään vakaana ainakin 2100-luvulle asti. Uusia ydinvoiman sovelluksia, kuten ydinkaukolämpö, on Suomessa vireillä.

left

Video: Opiskelijat ja tutkijatohtori kertovat energiatekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

5. Iso osa Suomen viennistä on energiateknologiaa

Suomi on maailman kärkimaita energiateknisten laitteiden, energiatehokkuuden ja ympäristönsuojelun alalla. Energiateknologiaan liittyvä osaaminen näkyy myös Suomen viennissä. Etenkin voimalaitoksiin liittyvässä teknologiassa Suomi on monella rintamalla kehityksen ja tutkimuksen edelläkävijä.

Suomen teollisuus on energiavaltaista. Metsäteollisuudessa on maailman suurimpia bioenergian tuotantoyksiköitä, tehtynä suomalaisella tekniikalla.

Suomessa hallitaankin tehokkaasti esimerkiksi koko bioenergiaan liittyvä ketjupolttoaineen hankinnasta energian tuotantoon, erilaisten polttoaineiden hyödyntäminen yksin tai seoksina sekä kattilateknologia, jolla pystytään hyödyntämään iso liuta erilaisia polttoaineita.

Meneillään oleva energiajärjestelmien muutos on Suomelle ja sen energiateknologianviennille valtava mahdollisuus.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right