Kansainvälisiä opiskelijoita
Julkaistu 24.3.2023
Päivitetty 24.3.2023

Haastattelimme kauppatieteiden professori Sami Saarenketoa, ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi kauppatieteiden opiskelu on kannattava valinta.

Kauppatieteellinen ala kouluttaa johtajia ja asiantuntijoita globaaleille markkinoille

Nyky-yhteiskunnassa on entistä tärkeämpää ymmärtää talouden lainalaisuuksia koko maailman kattavalla mittakaavalla. Kauppatieteiden ala kouluttaa jatkuvasti muuttuvan ja kansainvälistyvän talouselämän tarpeisiin johtajia ja asiantuntijoita, jotka osaavat toimia myös monikulttuurisessa kentässä.

Ala on hyvin monipuolinen, ja sen opiskelijat saavatkin perusvalmiudet kaikissa liiketalouden perusoppiaineissa, kuten laskentatoimessa, johtamisessa ja markkinoinnissa.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto on laaja-alainen kokonaisuus, jossa pyritään takaamaan se, että kuten lääkärillä, myös ekonomilla on salkussaan omalla alalla tarvittavat tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet.

Maisteriopinnoissa opiskelijat pääsevät syventymään oman mielenkiinnon mukaan tiettyyn erityisalaan, esimerkiksi rahoitukseen, laskentatoimeen tai markkinointiin. LUT-kauppakorkeakoulussa on tarjolla myös erikoisempia suuntautumisvaihtoehtoja, kuten tietojohtaminen tai hankintojen johtaminen.

Mainoksia Times Squarella

Talousosaamista tarvitaan kaikenlaisissa toimintaympäristöissä

Tänä päivänä liiketoimintaa ohjaavat trendit, kuten digitalisaatio ja globalisaatio, vaikuttavat myös kauppatieteiden opiskeluun. Näiden laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen on tärkeää, sillä talouden erilaisia haasteita ratkotaan kaikenlaisissa toimintaympäristöissä ja yrityksissä, oli sitten kyse energia-alasta, sosiaali- ja terveyspalveluista tai vaikkapa peliteollisuudesta.

LUTissa kauppatieteiden opiskelijat voivat halutessaan valita sivuaineen myös tekniikan alalta. Jos siis esimerkiksi tietotekniikka kuulostaa mielenkiintoiselta alalta, on opiskelijalla mahdollisuus oppia perustiedot tältä alalta ja näin parantaa mahdollisuuksia työllistymiseen kyseisen alan yrityksiin.

Teknillisen alan kursseilla kauppatieteilijät pääsevät luontevasti jo opiskeluaikana ratkomaan oikean elämän haasteita tekniikan opiskelijoiden, eli teekkareiden kanssa. Näin he oppivat ymmärtämään myös teknillisen puolen haasteita jo ennen työelämään siirtymistä.

Haasteena kestävä liiketoiminta

Talouselämän yksi merkittävimmistä haasteista on liiketoiminnan kehittäminen yhä vastuullisempaan suuntaan. Nykypäivänä ei enää riitä, että yritys perustaa toimintansa pelkälle voittojen käärimiselle keinolla millä hyvänsä, vaan yritystoiminnan täytyy olla eettisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää.

Kauppatieteiden osaajilla on suuri rooli siinä, kuinka jokaisesta liiketoiminnan osa-alueesta voidaan tehdä sekä kannattavaa ja tehokasta että pitkällä aikavälillä kestävää.

LUT toimii sekä tekniikan että kauppatieteiden alalla kestävän liiketoiminnan tienraivaajana; meillä voit maisterivaiheessa erikoistua liiketoiminnan uudistamiseen tai valita kestävän liiketoiminnan sivuaineen tukemaan muita opintojasi.

left

Video: Opiskelijat sekä apulaisprofessori ja teollisuusprofessori kertovat kauppatieteiden opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT-kauppakorkeakoulu.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

right

Kauppatieteiden opiskelu on väylä monipuolisiin työtehtäviin

Riippumatta yrityksen toimialasta, kauppatieteiden osaajia tarvitaan aina. Kauppatieteiden maisterit toimivat valmistuttuaan pääasiassa yritysten, julkishallinnon ja järjestöjen erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä. Näiden lisäksi liiketalouden osaaminen antaa erinomaiset valmiudet esimerkiksi yrittäjäksi ryhtymiseen.

Laaja-alaisille osaajille on jatkuva tarve niin Suomessa kuin ulkomailla. Kauppatieteiden koulutusohjelmista valmistuneita työskentelee noin 5 000 erilaisella ammattinimikkeellä, joista yleisimpiä ovat esimerkiksi talousjohtaja, controller, markkinointijohtaja, henkilöstöpäällikkö ja toimitusjohtaja.

Kauppatieteellisellä alalla on erinomaiset työllistymisnäkymät jo opiskelujen aikana ja valmistumisen hetkellä. Suomen Ekonomien tutkimuksen mukaan neljä viidestä vastavalmistuneesta ekonomista on työllistynyt jo valmistumishetkellä.

Talouden ammattilaisia arvostetaan – ja se näkyy myös palkassa

Sen lisäksi, että kauppatieteiden maisterit valmistuvat monipuolisiin työtehtäviin, he saavat myös korkeatasoista palkkaa jo heti valmistumisen jälkeen. Suomen Ekonomien (2021) teettämän palkkatasotutkimuksen mukaan kauppatieteiden maisterin keskiarvopalkka ilman tulospalkkiota on 6 164 euroa kuukaudessa.

LUT-kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneen ekonomin keskipalkka on 3 803 euroa kuukaudessa, joka on alan vastavalmistuneiden keskiarvoa (3 567 euroa) korkeampi.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right