Opiskelija ja opettaja tietotekniikan käytettävyyslaboratoriossa
Julkaistu 3.11.2018
Päivitetty 3.11.2018

Haastattelimme tietotekniikan professori Jari Porrasta, ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi tietotekniikan opiskelu on kannattava valinta.

1. Tietotekniikkaa on kaikkialla

Tietotekniikka näkyy kaikkialla ihmisten elämässä. 1980-luvulta lähtien erilaisten liike-elämän ja teollisuuden ratkaisujen kehittämisessä on korostunut tietotekniikan merkitys. Suurin osa palveluista, joita käytät päivittäin, perustuvat nykyään tietotekniikan ja ohjelmistojen käyttöön.

Tietotekniikan opiskelu antaakin työkalut niin yksittäisten ihmisten kuin suurien yritysten ongelmaratkaisun tarpeisiin; kuinka näitä tuotteita ja palveluita voidaan jatkossa tehdä nopeammin, halvemmalla ja entistä tehokkaammin.

2. Olet osa digitalisaation kasvavaa trendiä

Digitalisaatio, eli digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen niin arkielämän kuin teollisuuden toiminnoissa, on kiihtyvällä tahdilla kasvava trendi. Digitalisaation avulla muutetaan yhteiskunnan rakenteita ja toimintatapoja, kun uusia tietoteknisiä ratkaisuja sulautetaan osaksi ihmisten arkea.

Tärkeimpiä teknologioita ovat sellaiset, jotka nivoutuvat elämäämme niin, että niitä ei enää havaita siellä.

Jo vuonna 1991 yhdysvaltalainen tieto- ja viestintätekniikan tohtori Mark Weiser totesi, että tärkeimpiä teknologioita ovat sellaiset, jotka nivoutuvat elämäämme niin, että niitä ei enää havaita siellä. Mobiilipuhelimet ovat hyvä esimerkki tästä; emme enää ajattele niitä teknologiana, vaan ne ovat osa meidän arkeamme.

Digitalisaation avulla myös muista jokapäiväistä elämää helpottavista ratkaisuista, kuten erilaisista kodin automaatioteknologioista ja sensoriteknologioista, joita löytyy esimerkiksi älyvaatteista, on tulossa jokaisen arkipäivää jo seuraavan vuosikymmenen aikana. Tietotekniikan osaajana pääset osaksi tätä kehitystä.

Opiskelija tietotekniikan käytettävyyslaboratoriossa

3. Tietotekniikalla on tärkeä osa kestävän kehityksen edistämisessä

Tietotekniikka poikkeaa muista insinööritieteistä siinä mielessä, että se ei tarkastele luonnonilmiöitä, vaan toimii muiden tieteen alojen tukena ja edesauttaa näitä luomaan uusia ratkaisuja erilaisten digitaalisten teknologioiden avulla. Ohjelmisto-osaamisen avulla voidaankin tarttua esimerkiksi materiaalin- tai energiankulutukseen liittyviin haasteisiin.

Avustavan roolin kautta tieto- ja ohjelmistotekniikka tukee myös omalta osaltaan ilmastonmuutoksen hillintää.

Avustavan roolin kautta tieto- ja ohjelmistotekniikka tukee myös omalta osaltaan ilmastonmuutoksen hillintää. Global e-Sustainability Initiative:n raportti Smarter2030 kertoo, että tietotekniikan omat hiilidioksidipäästöt ovat tällä hetkellä noin 1,25 gigatonnia.

Tieto- ja ohjelmistotekniikan kehittämien ratkaisujen avulla kyetään kuitenkin säästämään yli 12 gigatonnia päästöjä, eli käyttämällä tietotekniikkaa useilla eri liiketoiminnan, teollisuuden ja tieteen osa-alueilla, luodaan yli 9,7-kertainen säästö hiilidioksidipäästöissä. On myös nähtävissä, että tietotekniikan rooli tällä alueella tulee olemaan tulevaisuudessa yhä tärkeämpi.

4. Ohjelmistoalalla huutava pula ammattilaisista

ICT-alan keskusjärjestön TIVIA:n mukaan vuonna 2020 Suomesta puuttuu 15 000 ohjelmistoalan ammattilaista. Tämän alan osaajia valmistuu yliopistoista vuosittain 300, ja jo tänä vuonna tarvetta olisi 7 000 ammattilaiselle.  Tämä tarve myös kasvaa vuosittain 3800 henkilöllä. Ohjelmistoalan työvoimapula voidaan nähdä merkittävänä esteenä Suomen talouskasvutavoitteiden toteutumiselle ja yhteiskuntamme uudistumiselle. Töistä ei siis tällä alalla ole pulaa, päinvastoin.

Vuonna 2020 Suomesta puuttuu 15 000 ohjelmistoalan ammattilaista.

LUTin tietotekniikan koulutusohjelman painopiste on ohjelmistotuotannossa ja -kehityksessä, ja tavoitteena onkin, että kaikki tietotekniikan kandidaatit osaavat ohjelmoida ja kykenevät osallistumaan alan projekteihin ohjelmointitehtävissä.

Maisteritutkinnon suorittaneet kykenevät johtamaan näitä projekteja tai toimimaan asiantuntijatehtävissä.

left

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

5. Tietotekniikan osaaja ymmärtää myös liiketoimintaa

Jo aiemmin mainitun digitalisaation myötä tietotekniikan alalla on keskitytty yhä enemmän käyttäjäkokemukseen, ja siihen, kuinka erilaiset teknologiat ja ohjelmistot saadaan ihmisten käytettäviksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Tietotekniikan tuottamat ohjelmistot mahdollistavat myös uudenlaisten liiketoiminnan muotojen syntymisen. Tämä tarkoittaa, että ohjelmistotuotannon taitojen lisäksi tietotekniikan ammattilaiset, jotka omaavat kaupallista osaamista, ovat kuumaa valuuttaa työmarkkinoilla.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right