Tutkinto
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Opiskeltava ala
Tietotekniikka
Tiedekunta
LUT School of Engineering Sciences
Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 11.3.2025 klo 8 ja päättyy 25.3.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

Tietotekniikan ohjelmassa opit ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia haasteita digitalisaation ja ohjelmistotuotannon osaamisella. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi energiankulutuksen vähentämiseen, yritysmaailman tutkimus- ja kehitystarpeisiin, kuluttajien toimintatapojen ohjaamiseen kestävän kehityksen suuntaan tai samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten yhdistämiseen työyhteisöissä tai verkkopeleissä.

Tietotekniikka sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ongelmanratkaisusta ja haluat vaikuttaa siihen, että asioita tehdään jatkossa nopeammin, halvemmalla ja entistä tehokkaammin. Tuotat ratkaisuja huomioiden niin yksittäisten ihmisten kuin suurten yritysten tarpeet.

Englanninkielinen Software and Systems Engineering -ohjelma on yleisopinnoiltaan sama, kuin suomenkielinen tietotekniikan kandidaattiohjelma. Software and Systems Engineering -kandidaattiohjelma on laajuudeltaan 180 op, ja se johtaa tekniikan kandidaatin tutkintoa vastaavaan Bachelor of Science in Technology -tutkintoon. Ohjelma järjestetään Lahden kampuksella, ja siihen voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat.

Huomioi, että suomenkieliseen tietotekniikan kandidaattiohjelmaan ja englanninkieliseen Software and Systems Engineering -ohjelmaan on eri hakuajat.

Tietotekniikka on yksi LUT School of Engineering Sciences -tiedekunnan (LENS) tutkimusaloista. 

left
Euro-INF ja ASIIN programs
right

 

Kansainvälisesti akkreditoitu tutkinto-ohjelma, jolle on myönnetty Euro-Inf- ja ASIIN -laatuleimat -laatuleimat 28.9.2012 ja uusinta-akkreditoinnissa 30.6.2017.

Mitä tietotekniikan koulutusohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelijat sekä yliopisto-opettaja ja nuorempi tutkija kertovat tietotekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Opit huomioimaan ohjelmistojen suunnittelussa digitalisaation, tiedonhallinnan sekä kestävän kehityksen näkökulmat. Pääset hyödyntämään loogista ajattelua ja luonnontieteitä ongelmien ratkaisemisessa sekä soveltamaan oppimaasi todellisiin yrityselämän haasteisiin. Saat myös mobiilisovelluksien ja verkkopalvelujen rakentamiseen tarvittavat taidot.

Liiketoimintanäkökulma auttaa sinua hahmottamaan, millaista yritystoimintaa ohjelmistojen avulla voi luoda ja kuinka työllistyt valmistuttuasi. Jo opintojesi aikana voit hyödyntää yliopiston startup- ja ohjelmistokehityksen alustoja sekä kehittää omaa liiketoimintaasi.

LUTin laboratoriotiloissa teet omia ohjelmistotuotannon kokeitasi: arvioit kehittämiesi sovellusten tehokkuutta mittausympäristössä ja tutkit, kuinka ohjelmistojen käytettävyyden ongelmakohtia voidaan ratkoa. Käyttäjälähtöisen työskentelyn avulla ymmärrät paremmin asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia.

Intensiivisillä hackathoneilla opit tekemällä. Pääset suunnittelemaan ja rakentamaan ohjelmistoja tiimityönä. Työskentely tapahtuu yritysten ja yliopiston yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tietotekniikan opintojen sisältö ja rakenne

left

Tietotekniikan opinnot antavat valmiudet hyödyntää ohjelmistotuotannon tekniikoita ja menetelmiä, joilla tehostat yritysten toimintaa ja parannat digitaalisia palveluja. Opit myös itse tekemään ohjelmia eri sovellusalueille.

LUTin tietotekniikan opintojen sisällöissä on vahva yhteys tuotantotalouteen ja kauppatieteisiin, minkä avulla erotut työmarkkinoilla. Liiketoimintanäkökulma ja koulutusohjelman jatkuva vuoropuhelu alan yritysten kanssa varmistavat, että sinua arvostetaan työmarkkinoilla.

Tietotekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä). Kandidaatinopintojen jälkeen sinulla on oikeus jatkaa tietotekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa (120 opintopistettä).

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto koostuu yleisopinnoista (55 op), tietotekniikan aineopinnoista (88 op), sivuopinnoista (20 op) sekä valinnaisista opinnoista (valitaan siten, että 180 op täyttyy).

right

Mitä tietotekniikassa opiskellaan?

left
LUT Student in a Software Engineering laboratory
right

Tietotekniikan kandidaattiohjelman pääaineopintojen tärkein tavoite on kyky osallistua ohjelmistoprojekteihin kehittäjänä. Pääaineopinnoissa keskitytään aluksi perusasioiden ymmärtämiseen sekä ohjelmointitaidon oppimiseen. Taitojen lisääntyessä ohjelmoinnin tukena käytetään erilaisia työkaluohjelmia.

Sinulle tulevat tutuiksi perusohjelmointikielet kuten Python, C, Java ja Javascript, erilaiset tietokantaratkaisut sekä ohjelmointityön työkalut kuten debuggerit, kehysympäristöt, versionhallintaratkaisut, virheenjäljittimet ja erilaiset suunnitteluohjelmat. Laaja-alainen ohjelmointikielten ja työkalujen käyttö on tärkeää, sillä se mahdollistaa sopivien kielten ja työkalujen valinnan tarpeiden perusteella.

Perusohjelmointikurssien jälkeen opintojesi painopiste siirtyy ohjelmistotuotantoon, eli käyttövalmiin ohjelman ja sen muiden keskeisten elementtien kuten asennusohjelmiston ja dokumentaation, tuotantoon ja siihen, miten ohjelmistotuotantoa voidaan tehdä tehokkaasti eri tilanteissa.

Sivuopinnoiksi voit valita laajasta tarjonnasta joko jonkin muun tekniikan alan tai kaupallisesti painottuneen kokonaisuuden.

Opiskelun sisältöjä tietotekniikassa:

 • Tietojenkäsittely
 • Ohjelmointi
 • Ohjelmistotuotanto
 • Verkkosovellukset
 • Tietorakenteet ja algoritmit
 • Tietokannat

Tietotekniikan opiskelu käytännössä

left

Koska ammattimainen ohjelmointi on useimmille opiskelijoille uusi asia, käytetään erityisesti ohjelmoinnin peruskursseilla LUTin omien opettajien tekemiä, opiskelua helpottavia ohjelmointioppaita. Lisäksi kursseilla hyödynnetään luentovideoita sekä verkkokursseja ja verkko-opiskelun ratkaisuja.

Tietotekniikassa opinnoissa korostuu ongelmanratkaisuun pohjautuva oppiminen ja opiskelu sisältää paljon käytännön ohjelmointia. Saat valmiuksia ongelmanratkaisuun esimerkiksi intensiivisillä code campeillä, joilla pääset suunnittelemaan ja rakentamaan tiimityönä ohjelmistoja yrityksiltä saatujen ongelmien ratkaisemiseksi. Työskentely tapahtuu yritysten ja yliopiston yhteistyökumppaneiden kanssa.

right

LUTin laboratoriotiloissa teet omia ohjelmistotuotannon kokeita. Käyttäjälähtöisen työskentelyn avulla ymmärrät paremmin asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia.

LUTissa opetus ja harjoitusten tekeminen tapahtuvat pienissä opetusryhmissä: saat usein yksilöllistä tukea oppimiseesi.

Miksi opiskella tietotekniikkaa?

”Suomesta puuttuu 15 000 ohjelmistoalan ammattilaista.”

Haastattelimme tietotekniikan professori Jari Porrasta ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi tietotekniikka on kannattava alavalinta.

Suuntautumisvaihtoehdot tietotekniikassa

left

Tietotekniikan kandidaatinopinnoissa suuntautumisvaihtoehtosi on tietotekniikka. 

Sivuopinnoiksi voit valita laajasta tarjonnasta joko jonkin muun tekniikan alan tai kaupallisesti painottuneen kokonaisuuden. Tietotekniikan opiskelijoille suositellaan tuotantotalouden tai liiketoimintaosaamisen sivuopintoja.

Tietotekniikan diplomi-insinööriohjelmat

Diplomi-insinööriohjelmassa osaamisesi syventyy, ja sen suoritettuasi voit tyypillisesti olla ohjelmistoprojekteissa keskeinen asiantuntija tai vastuullinen vetäjä.

right

Diplomi-insinöörin opinnot valmistavat sinua kehittämään yrityksiä niin teknisten ratkaisujen, kuin koko toiminnan organisoinnin tasolla. Valmistuttuasi pystyt vaikuttamaan siihen kuinka tietotekniset ratkaisut auttavat koko yhteiskuntaa kehittymään kestävämpään suuntaan. Vihreän tietotekniikan ja eettisesti kestävän ajattelun kautta voit esimerkiksi edesauttaa resurssiviisasta teollista tuotantoa sekä parantaa kuluttajien terveydenhoitopalveluja.

Tietotekniikassa on tarjolla kolme maisteriohjelmaa:

LUT-yliopiston alumni Pauli Jutila.
Pelialalla ollaan kuin yhtä isoa perhettä.
Pauli Jutila
CEO, Headnought

Tietotekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

left

Tietotekniikasta valmistuneena löydät työmahdollisuuksia niin pienistä kuin suuristakin yrityksistä ja sinulla on hyvät valmiudet myös yrittäjäksi. Diplomi-insinöörin tyypillisiä työtehtäviä ovat erilaisten ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden suunnittelu ja kehittäminen useille eri aloille.

Tietotekniikan ja kestävän ajattelun avulla voit parantaa ja tehostaa esimerkiksi resurssien käyttöä teollisuudessa, kuluttajien terveydenhuoltopalveluja ja kaikkea siltä väliltä. Voit hyödyntää yliopiston startup- ja ohjelmistokehityksen alustoja jo opiskeluaikanasi, ja verkottua LUTin yhteistyöyritysten kanssa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palvelujen kehittäjiä työllistävät niin kaupalliset kuin julkisetkin organisaatiot.

right

Tietotekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

 • Tietoturvajohtaja
 • Järjestelmäasiantuntija
 • IT Manager
 • Lead Programmer
 • Ohjelmistotalon toimitusjohtaja
 • Tietohallintopäällikkö
 • Sovelluskehittäjä
 • Start up -yrittäjä
 • User Experience Specialist

Lue lisää samasta aiheesta

Katso myös