Opiskelija pitää kädessään lamppua
Julkaistu 17.1.2024
Päivitetty 17.1.2024

Tulevaisuus tuo mukanaan merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita, kuten ilmastonmuutoksen, luontokadon, väestön ikääntymisen ja eriarvoisuuden kasvun. Esimerkiksi ilmastokriisiä ei ratkaista pelkällä tekniikan osaamisella vaan ihmisen, yhteisöjen, politiikan ja yhteiskunnan ymmärtäminen on avainasemassa, kun halutaan saada aikaan kestävää yhteiskunnallista muutosta.

LUT-yliopiston dekaani Mari Kallioinen-Mänttärin mukaan yhteiskuntatieteiden osaamisen avulla voidaan ymmärtää, miten uudet ratkaisut saadaan oikeasti osaksi yhteiskuntaa ja miten ihmiset lopulta ottavat ne osaksi arkeaan.

”Monet asiat yhteiskunnassamme olisivat jo teknisesti mahdollisia: esimerkiksi jätevesi osataan puhdistaa lääkeainejäämistä, mutta on erilaisia yhteiskunnallisia syitä, miksei sitä kuitenkaan vielä monellakaan kunnallisella puhdistamolla tehdä”, Kallioinen-Mänttäri sanoo.

Opiskelijoita keskustelemassa

Yhteiskuntatieteitä tarvitaan kaikkialla

Vaikka teknologia mullistaa ammatteja ja työn tekemisen tapoja, tarvitaan ajatteluun ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen aina ihmistä. Työelämässä yhteiskuntatieteiden osaajat sijoittuvat monenlaisiin asiantuntija-, suunnittelu- ja johtotehtäviin. Perinteisesti alalta työllistytään valtiolle tai kuntasektorille, mutta yhteiskuntatieteilijöille on valtava tarve myös yritysmaailmassa esimerkiksi yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvissä tehtävissä.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n tekemän työmarkkinatutkimuksen mukaan vain 16 prosenttia kokopäivätyössä olleista vastaajista työskenteli yrityksissä vuonna 2022. Tiivistä yritysyhteistyötä tekevänä yliopistona LUT haluaa kouluttaa yhteiskuntatieteiden ammattilaisia yhteiskunnan eri aloille, mutta erityisesti teknologia-alan yrityksiin.

Ole mukana rakentamassa kestävämpää maailmaa

Teknologia-alan yrityksissä työskentelee Suomessa yli 330 000 henkilöä. Teknologiateollisuus koostuu viidestä päätoimialasta, joiden sisälle mahtuu lukuisia toimijoita ja satoja ammattinimikkeitä.

Toimialasta riippumatta teknologiayritykset luovat ratkaisuja kestävämpään ja toimivampaan arkeen. Erilaisilla tuotteilla, palveluilla ja käytännöillä voidaan ratkaista esimerkiksi energiaan, ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon liittyviä haasteita. Uusien teknologioiden kehittäminen ei kuitenkaan riitä, jos emme saa aikaan yhteiskunnallista muutosta. Niinpä teknologiayrityksissä tarvitaan osaajia, jotka ymmärtävät ihmistä.

Opiskelijoita yliopiston käytävällä

Mielenkiintoisia opintoja ja yhdessä tekemistä

Yhteiskuntatieteet tarjoavat kiehtovan näkökulman ihmisen, yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan. LUT-yliopiston yhteiskuntatieteiden koulutus tarkastelee erityisesti yhteiskunnan ja ihmisten toimintaa suhteessa paikallisiin ja globaaleihin kestävyysongelmiin.

LUTissa yhteiskuntatieteiden opiskelu perustuu opettajajohtoisen oppimisen sijaan yhdessä tekemiseen. Opiskelijalähtöisyys näkyy esimerkiksi monipuolisina opiskelumenetelminä, kuten käänteisenä opetuksena (Flipped learning) ja ongelmalähtöisenä oppimisena (Problem-based learning). Myös ryhmätyöt kuuluvat olennaisesti yhteiskuntatieteiden opiskeluun. Lisäksi opiskelijat pääsevät tutustumaan elinkeinoelämään, julkisiin organisaatioihin ja kansalaistoimijoihin yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

Ainutlaatuinen monitieteinen osaamiskokonaisuus

LUT-yliopistossa ollaan erityisen kiinnostuneita kestävyyteen, ilmastonmuutokseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen liittyvistä kysymyksistä. Siksi LUTista valmistuvat yhteiskuntatieteilijät ovat kerryttäneet myös poikkitieteellistä osaamista.

”LUTin yhteiskuntatieteistä tekee ainutlaatuisen sen aidon monitieteellinen lähestymistapa. Opiskelijan on mahdollista saada yhteiskuntatieteen tutkinto, jossa on mukana tekniikan ja kauppatieteiden osaamista. Tällaiselle asiantuntijuudelle on kysyntää yhteiskunnassa”, sanoo LUT-yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkijaopettaja Hanna-Mari Husu.

Monitieteiset, 35 opintopisteen laajuiset opinnot antavat valmiuden ymmärtää kriittisiä järjestelmiä eli rakenteita ja toimintoja, jotka ovat välttämättömiä ihmisille ja yhteiskunnalle. Opinnot käsittelevät kriittisiin järjestelmiin liittyviä tulevaisuuden haasteita, joilla on merkittäviä vaikutuksia koko yhteiskuntaan, politiikkaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Aiheita ovat esimerkiksi ruoantuotantoon, teknologiaan, energiaan ja veteen liittyvät kysymykset. Opinnot antavat myös laajan näkökulman taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä toiminnasta.

Opiskelijoita ja henkilökuntaa yliopiston käytävällä

Erinomainen opiskeluilmapiiri ja tiivis yhteisö

LUT-yliopiston lämpimän yhteishengen tuntee ensimmäisestä päivästä alkaen. LUTissa voit olla täysin oma itsesi, eikä kukaan jää yksin. Tiiviissä yhteisössä myös opiskelijat ja opettajat tuntevat toisensa. Kaikki tekevät töitä sen eteen, että opiskelijat viihtyvät ja elävät elämänsä parasta aikaa.

LUTin opiskeluilmapiiri onkin jo vuosia ollut Suomen parhaimmistoa. Syksyllä 2023 tehdyn kyselyn mukaan 99 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista suosittelee LUTia opiskelupaikkana. Tärkeimmäksi syyksi hakea LUTiin mainittiin opiskelijayhteisö ja yhteishenki.

 

Miksi opiskella yhteiskuntatieteitä LUTissa?

  • Teknologia ei voi korvata ihmisen tekemää ajattelutyötä. Yhteiskuntatieteiden osaajille on kysyntää kaikenkokoisissa organisaatioissa, yrityksissä ja valtionhallinnossa.
  • LUTista valmistuvat yhteiskuntatieteilijät ymmärtävät poliittista ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä sosiaalista toimintaa erityisesti kestävyyden ja teknologian näkökulmasta.
  • LUTissa on erinomainen opiskeluilmapiiri ja tiivis yhteisö.
  • Ilmastoteoissa LUT-yliopisto on yksi maailman parhaista yliopistoista (Times Higher Education Impact Rankings 2023).
  • LUT kuuluu globaalisti 300 parhaan yliopiston joukkoon (THE World University Rankings 2024).

 

Tutustu yhteiskuntatieteiden kandidaattiopintoihin LUTissa ja hae kevään toisessa yhteishaussa. Haku alkaa 13.3.2024 klo 8 ja päättyy 27.3.2024 klo 15. Tutustu myös viestintätieteiden kandidaattiohjelmaan.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right