Opiskelijoita yliopiston käytävällä
Julkaistu 5.4.2024
Päivitetty 5.4.2024

LUTin avoin yliopisto tarjoaa kaikille avointa opetusta tekniikassa ja kauppatieteissä. Opintojaksoille ei ole pohjakoulutusvaatimuksia eikä ikärajaa. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja osaamisen täydentämiseksi tai jo mainitut väyläopinnot, mikäli mielii jatkaa opintojaan tutkintoon asti.

”Opiskelijavalintauudistusten myötä yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat aktiivisesti kehittäneet vaihtoehtoisia väyliä korkeakouluopintojen pariin. Tällä halutaan monipuolistaa kaikkien hakijoiden mahdollisuuksia päästä sisään”, sanoo LUTin avoimesta yliopistosta vastaava palvelupäällikkö Päivi Kuosmanen.

LUTin opiskelijoita tekemässä tehtäviä

Valittu väylä määrittää opiskelutahdin

LUTin avoimessa yliopistossa on tarjolla erilliset väylät tekniikan ja kauppatieteiden opintoihin. Lisäksi tarjolla on lukuvuoden mittaiset LUT Maisteri Highway sekä LUT Kandidaatti Highway -väyläohjelmat. Mitä eroa näillä on?

”Väyläopintoja voi opiskella omaan tahtiin pitkänkin ajan kuluessa, eikä väyläopiskelijoiden määrää ole rajattu. Highway-ohjelmissa opiskeluaika on puolestaan rajattu yhteen vuoteen, ja ohjelmiin on määritetty opiskelijakiintiöt. Molemmissa väylissä täytyy kuitenkin suorittaa tietty määrä opintopisteitä tietyllä keskiarvolla, jotta voi saada tutkinto-opiskelupaikan.”

LUT Kandidaatti Highway on tarkoitettu niille, joilla ei ole voimassa olevaa perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta muussa yliopistossa.

LUT Maisteri Highway on tarkoitettu puolestaan heille, joilla on jo alempi korkeakoulututkinto eli esimerkiksi AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto, ja jotka haluavat jatkaa opintojaan maisterivaiheessa tavoitteenaan suorittaa ylempi korkeakoulututkinto. Maisteri Highway -polku on toistaiseksi tarjolla vain LUTin tekniikan alan koulutusohjelmiin.

Kauppatieteiden väylällä opiskelevan tulee suorittaa vähintään 60 opintopistettä keskiarvolla 3.0. Tekniikan väylillä opintopisteraja vaihtelee 30 ja 48 pisteen välillä, ja keskiarvovaatimus 2.0 ja 3.0 välillä riippuen koulutusohjelmasta, jonka opintoja suorittaa. Väyläopintojen kynnysehtoihin voit tutustua tarkemmin LUTin avoimen yliopiston nettisivuilla.

Highway-opiskelijoiden on myös osallistuttava yliopiston tutustumis- ja orientaatioviikolle ennen varsinaisten opintojen alkamista.

Opiskelu avoimessa yliopistossa tapahtuu pääsääntöisesti yhdessä LUTin tutkinto-opiskelijoiden kanssa, yliopiston lukujärjestyksen mukaisesti. Highway-opiskelijat saavat myös opintojen ohjausta samalla tavalla kuin tutkinto-opiskelijatkin. Myös perinteisen väylän kautta opintoja suorittavat opiskelijat saavat ohjausta, mutta ohjaus vaatii oma-aloitteisuutta ja sen tarve riippuu yksilöstä sekä opiskelutahdista.

LUTin opiskelijoita kirjastossa

Erillishaulla tutkinto-opiskelijaksi

Mikä sitten erottaa avoimen yliopiston opiskelijat tutkinto-opiskelijoista? Ensinnäkin se, että avoimessa yliopistossa ei anneta tutkintoon johtavaa koulutusta. Väyläopiskelija ei siis saa opiskelijakorttia, opintotukea tai opintolainaa.

Toinen asia, mikä erottaa väyläopinnot tutkinto-opiskelusta on se, että opinnot ovat maksullisia. Kandidaattiväylällä opintopassi per lukukausi maksaa 100 euroa eli koko lukuvuoden opinnot maksavat 200 euroa. Maisteriväylällä opintopassi lukuvuodelle maksaa 400 euroa.

Kun opiskelija on suorittanut vaadittavan määrän väyläopintoja ja hakeutuu erillisvalinnan kautta tutkinto-opiskelijaksi LUTin koulutusohjelmiin, voidaan kaikki hänen avoimessa yliopistossa suorittamansa kurssit hyväksi lukea osaksi tutkintoa.

Avoimen väylät ovat tulleet jäädäkseen

LUTin avoimessa yliopistossa highway- tai väyläopintoja suorittaa tällä hetkellä noin 150 opiskelijaa. Syksystä 2019 alkaen kauppatieteiden väyläopintoja on voinut suorittaa myös Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan kesäyliopistoissa.

Keväällä 2023 avoimen väylän erillishaussa valittiin tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandiohjelmiin 10 opiskelijaa, kauppatieteiden kandiohjelmaan 45 opiskelijaa ja tekniikan maisteriohjelmiin 29 opiskelijaa.

Vielä muutama vuosi sitten väylien kautta tulleiden opiskelijoiden määrä oli laskettavissa yhden käden sormilla.

”Avoimen väylät ovat tulleet jäädäkseen. LUTin highway-ohjelmat ovat tehokkaita verrattuna moniin muihin väyliin. LUT pystyy kompaktina tekniikan ja kauppatieteiden yliopistona ketterästi kehittämään uusia valinnan tapoja ja uusia väyliä verrattuna monitieteisiin yliopistoihin, joissa on useita tiedekuntia”, kertoo Kuosmanen.

Lue lisää: Opiskelu avoimessa yliopistossa

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right