Henkilö kemiantekniikan laboratoriossa
Julkaistu 10.1.2024
Päivitetty 10.1.2024

Tässä jutussa tutustumme kemiantekniikan koulutuksiin. Missä yliopistoissa kemiantekniikkaa tai siihen läheisesti kytkeytyvää tekniikan alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Vertailu perustuu talvella 2024 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto 

Kemiantekniikan ohjelmassa perehdytään erilaisiin kemiantekniikan tuotantomenetelmiin ja niiden kemiallisiin ilmiöihin, opitaan hyödyntämään erilaisia erotus- ja puhdistusmenetelmiä sekä suunnittelemaan uusia, ympäristöystävällisempiä ja luonnonvaroja säästäviä kemian prosesseja ja tuotteita. Lisäksi ohjelmassa perehdytään prosessien turvallisuuteen, kustannusten laskentaan ja taloudellisen kannattavuuden arviointiin. Opit myös ymmärtämään kemiantekniikan merkityksen vihreän energian tuotannossa ja energian varastoinnissa.

Valmistuttuasi osaat kehittää teknologioita, jotka parantavat energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa.

Henkilöitä kemiantekniikan laboratoriossa

Aalto-yliopisto

Kemian tekniikan koulutuksen sisällöllisiä painoalueita ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, uusien energiateknologioiden mahdollisuudet ja biomateriaalien monipuolinen hyödyntäminen. Ohjelmassa on kolme pääainetta, joista opiskelija valitsee omansa pääsääntöisesti ensimmäisen opintovuoden keväänä:

Kemia- ja materiaalitiede tutkii ilmiöitä ja materiaaleja atomi- ja nanotasolla, mikä avaa uusia mahdollisuuksia niiden soveltamiseksi. Sovelluskohteita ovat esimerkiksi tehokkaat akut, uudet lääkemolekyylit, biohajoavat muovit, timantinkovat pinnat, halvat katalyytit ja likaa hylkivät pinnat.

Kemian tekniikan ja prosessien pääaineessa perehdytään kiertotalouden, biotalouden, ympäristöystävällisten tuotteiden ja tuotantoteknologioiden periaatteisiin sekä siihen, kuinka kaikki materiaalit kierrätetään takaisin hyötykäyttöön.

Biotuotteiden opinnot antavat keskeiset ja oleelliset tiedot ja taidot siitä, kuinka voimme siirtyä uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä kestävän kehityksen vaatimien teknologisten ratkaisujen toteuttamiseen.

Englanninkielisessä Science and Technology -ohjelmassa on viisi pääainetta: Chemical Engineering, Computational Engineering, Data Science, Digital Systems and Design sekä Quantum Technology.

Chemical Engineering -pääaineessa opiskelija saa perustaidot ja -tiedot, joita tarvitaan siirryttäessä fossiilista polttoaineista riippuvaisesta yhteiskunnasta kestävään yhteiskuntaan. Opintojen pääpaino on bioteknologiassa ja materiaaleissa. Lisäksi tutustutaan materiaalitieteisiin ja polymeeriteknologiaan, uusiutuviin raaka-aineisiin, tuotesuunnitteluun ja näihin liittyviin teollisiin prosesseihin.

Englanninkielisiin ohjelmiin haetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Åbo Akademi

Kemian- ja prosessitekniikan pääaine on sama kuin hakukohde eli kemian- ja prosessitekniikka. Ohjelmassa perehdytään teollisuuden prosesseihin ja tuotteisiin sekä niiden kykyyn turvata tuleva hyvinvointimme. Yleisten matematiikan, fysiikan, kemian, tuotantotalouden sekä kemian- ja prosessitekniikan perusopintojen jälkeen ohjelmassa pureudutaan kemian- ja prosessitekniikan aineopintoihin. Ohjelma on ruotsinkielinen.

Itä-Suomen yliopisto

Kestävät teknologiat -koulutusohjelma on monialainen, tulevaisuuteen suuntaava kokonaisuus. Opintojen alkuvaiheessa opiskelijat saavat vahvan perusfysiikan ja -matematiikan pohjan. Toisena opiskeluvuonna opiskelija syventää osaamistaan suuntautumalla joko materiaalieihin ja teollisiin tuotteisiin tai digitaalisiin tuotteisiin.

Materiaalit ja teolliset tuotteet erikoistumisala antaa opiskelijalle perustiedot teollisesti tuotettujen materiaalituotteiden ja biojalosteiden prosesseista, tuoteominaisuuksista ja käytön mahdollisuuksista.

Yksityiskohta kemiantekniikan laboratoriosta

Oulun yliopisto

Prosessitekniikan tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kemiantekniikka, automaatiotekniikka ja ympäristön hyvinvointi. Aineopinnoissa tutustutaan termodynamiikkaan, aineen-, liikkeen- ja lämmönsiirtoilmiöihin sekä mekaanisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin yksikköprosesseihin.

Prosessitekniikassa on neljä opintosuuntaa:

Automaatiotekniikassa opitaan hallitsemaan, optimoimaan ja säätämään monimutkaisia prosesseja sekä toteuttamaan niiden tarvitsemaa automaatiota modernien järjestelmien ja instrumenttien avulla.

Biotuotetekniikassa opitaan biomassan prosessoinnin tekniikoita sekä lopputuotteiden ominaisuuksia ja vaatimuksia. Opintosuunnassa keskitytään niin perinteisten kuin uusien biotuotteiden valmistusprosesseihin.

Kemiantekniikassa opitaan vaativaa prosessien suunnittelua ja kehittämistä, joka on tärkeää tehokkaalle, puhtaalle ja kestävälle tuotannolle vedenpuhdistuksessa, lääketeollisuudessa, öljynjalostuksessa, kemikaalien tuotannossa ja metsäteollisuudessa.

Prosessimetallurgiassa on mahdollista syventyä joko pyro- tai hydrometallurgiaan. Pyrometallurgian opinnot keskittyvät erityisesti raudan, terästen ja ferroseosten valmistukseen sekä muihin korkeita lämpötiloja hyödyntäviin valmistusprosesseihin. Hydrometallurgian opinnoissa puolestaan keskitytään erityisesti akkukemikaalien ja värimetallien valmistukseen hydrometallurgisia menetelmiä (liuotus, liuospuhdistus ja saostus) hyödyntäen.

Kaivannaisteollisuudesta kiinnostuneet opiskelijat voivat suuntautua myös rikastustekniikkaan.

Tampereen yliopisto

Ympäristö-, energia- ja biotekniikan koulutusohjelmassa pohditaan monialaisesti ympäristön kuormittumisen, haittojen ehkäisemisen ja kasvavan energiatarpeen kysymyksiä sekä tarjotaan työkaluja ratkaisujen kehittämiseen. Ohjelmassa voi suuntautua bio- ja ympäristötekniikkaan, energia- ja prosessitekniikkaan tai kemiaan. Valitun suunnan opinnot aloitetaan toisena vuonna.

Bio- ja ympäristötekniikan suuntautumisessa opiskelija voi painottaa opiskeluaan joko ympäristö- tai biotekniikkaan. Biotekniikan opiskelussa korostuu mikrobiosolujen biologia ja laboratoriotyöskentely, joita tarvitaan kehitettäessä innovatiivisia biotuotteita, kuten polttoaineita.

Turun yliopisto

Biotekniikka on luontoa ja teknologiaa yhdistävä tieteenala kattaen sovelluksia terveydenhuollosta teollisuuden ratkaisuihin. Opinnoissa perehdytään bioteknisiin prosesseihin ja menetelmiin sekä biotekniikan eri sovellusalueisiin. Tutkintoon kuuluu biotekniikan opintojaksojen ohella kemian, biokemian ja mikrobiologian opintoja.

Materiaalitekniikan koulutus antaa valmiudet valita ja kehittää materiaaleja eri käyttötarkoituksiin. Opiskelija osaa ottaa huomioon myös kustannusten vaikutukset sekä materiaalien kestävyyden, ympäristöystävällisyyden ja kierrätettävyyden. Tutkinto sisältää yhteisiä perusopintoja matematiikasta, fysiikasta, kemiasta ja tietojenkäsittelytieteestä.

 

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

left
right

Video: Opiskelijat ja tutkijaopettaja kertovat kemiantekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right