Tutkinto
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Opiskeltava ala
Kemiantekniikka
Tiedekunta
LUT School of Engineering Sciences
Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 11.3.2025 klo 8 ja päättyy 25.3.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

Kemiantekniikka sopii sinulle, jos haluat kehittää uusia puhtaampia teknologioita tieteellisiä metodeja soveltaen: uusia tuotteiden valmistusmenetelmiä, vedenpuhdistusmenetelmiä, arvokkaiden komponenttien talteenottoa kierrätys- ja uusiutuvista materiaaleista, puhdasta ympäristöystävällistä ruoantuotantoa ja tehokkaampaa ympäristön seurantaa.

Olet teknisesti suuntautunut, kiinnostunut kemian tuomista mahdollisuuksista, ongelmien ratkaisusta ja haluat viedä kehitystä eteenpäin. Hyödyllistä on myös yrittäjämäinen ajattelu- ja toimintatapa, tavoite itsensä kehittämiseen sekä vastuuntuntoisuus.

Kemiantekniikka on yksi LUT School of Engineering Sciences -tiedekunnan (LENS) tutkimusaloista.

left
EUR-ACE.and ASIIN accredited programs
right

 

Tutkinto-ohjelma on akkreditoitu kansainvälisten, tekniikan alan koulutuksen EUR-ACE®- ja ASIIN-standardien mukaisesti.

Mitä kemiantekniikan koulutusohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelijat ja tutkijaopettaja kertovat kemiantekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Opinnoissa perehdyt erilaisiin kemiantekniikan tuotantomenetelmiin ja niiden kemiallisiin ilmiöihin. Opit suunnittelemaan uusia, ympäristöystävällisempiä ja luonnonvaroja säästäviä kemian prosesseja ja tuotteita. Lisäksi pääset hyödyntämään ja suunnittelemaan erilaisia erotus- ja puhdistusmenetelmiä.

Kemiaa ja tekniikkaa yhdistävää osaamista tarvitaan erilaisten sivu- ja jätevirtojen puhdistamisessa sekä niissä olevien arvokkaiden komponenttien talteenotossa. Opit luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä kiertotalouden raaka-aineina.

Perehdyt prosessien turvallisuuteen, kustannusten laskentaan ja taloudellisen kannattavuuden arviointiin. Lisäksi opit ymmärtämään kemiantekniikan merkityksen vihreän energian tuotannossa ja energian varastoinnissa. Kemiantekniikan ohjelmassa saat monipuolisen ja käytännönläheisen koulutuksen, johon kuuluu paljon laboratoriotöitä teoriaopintojen lisäksi.

Valmistuttuasi osaat kehittää teknologioita, jotka parantavat energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa. Kemiantekniikan opinnot antavat hyvän ja monipuolisen pohjan työelämään.

Kemiantekniikan opintojen sisältö ja rakenne

left

Kemiantekniikan avulla ratkot merkittäviä ympäristöhaasteita, kuten puhtaan veden saatavuuteen, materiaalien kierrättämiseen, luonnonvarojen ehtymiseen ja päästöjen vähentämiseen liittyviä ongelmia ja kehität teollisuuden tuotantoa entistä tehokkaammiksi.

Laaja-alainen koulutus antaa sinulle lähes rajattomat mahdollisuudet tulevaa työelämää ajatellen: LUTista valmistuneita kemiantekniikan diplomi-insinöörejä on työllistynyt tehtäviin ja aloille, joita ei vielä viisi vuotta sitten ollut olemassa. Kemisti-insinöörejä työskentelee muun muassa Keskusrikospoliisilla ja Metallinjalostajat ry:n johdossa.

Kemiantekniikan koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon.

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi kemiantekniikan englanninkielisissä maisteriohjelmissa. Tarjolla on neljä englanninkielistä ohjelmaa:

Lisäksi voit erillisen haun kautta suorittaa DI-opinnot Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering -kolmoistutkinto-ohjelmassa.

Maisteriohjelman kesto on noin kaksi vuotta.

right

Mitä kemiantekniikassa opiskellaan?

left
LUT Students in chemical engineering laboratory
right

Kemiatekniikan opinnot pohjautuvat kemiaan ja muihin luonnontieteisiin. Opit ymmärtämään ja käsittelemään kemiantekniikan tärkeimpiä ilmiöitä, kuten kemiallisia reaktioita, aineiden olomuodon muutoksia, sekoitusta ja virtauksia sekä niitä selittäviä teorioita. Tutustut yleisimpiin kemiallisiin analyysimenetelmiin ja mittaustekniikoihin. Sovellat osaamistasi niin laboratorio- kuin teollisen tuotannon mittakaavassa.

Opit valitsemaan sopivat menetelmät teollisuudessa ilmenevien ongelmien ratkaisuun. Menetelmät ovat tyypillisesti joko koetoimintaan tai laskentaan ja mallintamiseen perustuvia tai näiden yhdistelmiä. Ymmärrät, miten teollinen tuotanto vaikuttaa ympäristöön ja miten ympäristön tilaa voidaan kemiantekniikan menetelmin seurata ja parantaa. Perehdyt myös prosessien turvallisuuteen, kustannusten laskentaan sekä taloudellisen kannattavuuden arviointiin.

Saat valmiudet suunnitella teollisuudelle prosesseja ja laitteita sekä tehdä alan tuotekehitykseen, käyttötehtäviin ja laadunvalvontaan liittyviä tehtäviä. Hallitset myös teollisuudessa syntyvien jätteiden hyödyntämisen ja vesien käsittelyn.

Kemiantekniikan opiskelu käytännössä

left

Kemiantekniikan opiskelu LUTissa perustuu työelämän tarpeisiin. Perinteisten luentojen lisäksi opintoihin sisältyy laskuharjoituksia, laboratoriotyöskentelyä, projekteja sekä ryhmätöitä.

Tehtävien ja harjoitusten parissa tutustut tekniseen ongelmanratkaisuun, suunnittelu- ja kehitystyöhön, tiimityöskentelyyn sekä prosessien kannattavuuden arviointiin. Opit ymmärtämään talouden hallintaa ja opettelet tuotekehitykseen tarvittavia taitoja.

Laboratoriotyöt ovat kemisti-insinööreille tärkeä osa koulutusta. LUTissa pääset työskentelemään tasokkaasti varustelluissa, nykyaikaisissa laboratorioissa. Pääset tutkimaan ilmiöitä käytännössä, tekemään kokeita sekä harjoittelemaan raportointitaitojasi. Lisäksi saat käyttää laitteita, jotka ovat käytössä myös teollisuudessa tai ovat vasta tulossa teollisuuden käyttöön.

right

Ennen omatoimista laboratoriotyöskentelyä suoritat kurssin, jossa käydään läpi turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet. Laboratoriotyöt ovat pääasiassa ryhmätöitä.

Projektimaista työskentelyä korostetaan koulutuksessa yhä enemmän. Projekteissa pääset ratkaisemaan teollisuuden haasteita tai osallistumaan yliopiston tutkimusprojekteihin. Opit toimimaan osana monialaista tiimiä, ottamaan vastuuta ja työskentelemään itsenäisesti, luovasti sekä oma-aloitteisesti. Samalla opit myös monia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten tiedonhakua, pitkäjänteisyyttä, itsevarmuutta ja insinöörimäistä ajattelua.

Miksi opiskella kemiantekniikkaa?

”Kemiantekniikan avulla parannetaan miljoonien ihmisten elämänlaatua.”

Haastattelimme kemiantekniikan professori Tuomo Sainiota ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi kemiantekniikka on kannattava alavalinta.

Suuntautumisvaihtoehdot kemiantekniikassa

left

Suuntautumisvaihtoehtosi kandidaatin opinnoissa on kemiantekniikka. Laaja kemiantekniikan kandidaatin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatkaa opintoja missä tahansa kemiantekniikan neljästä diplomi-insinööriohjelmasta.

Sivuopinnot voit valita mistä tahansa tekniikan tai kauppatieteiden koulutusohjelmasta. Etenkin tekniikan ja kauppatieteiden tai tuotantotalouden yhdistelmä tutkinnossa on erittäin haluttu työmarkkinoilla.

right

Kemiantekniikan DI-ohjelmat

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi seuraavissa kemiantekniikan maisteriohjelmissa:

Vaikka opetus tapahtuu englannin kielellä, joidenkin yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista.

Lisäksi voit erillisen haun kautta suorittaa DI-opinnot Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering -kolmoistutkinto-ohjelmassa.

LUT-yliopiston alumni Jenni Latva-Kokko
Uranäkymät ovat tähän mennessä ainakin ylittäneet omat odotukseni.
Jenni Latva-Kokko
Production Manager, Stora Enso

Kemiantekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

left

Kemiantekniikan koulutus mahdollistaa monipuoliset uramahdollisuudet asiantuntija-, tuotekehitys- ja johtotehtävissä. Tehtäviisi voi kuulua tuotteiden kehitystä laboratorioissa, tehtaissa tai tuotantolaitoksissa, asiakaspalvelua tai tutkimus- ja tuotekehitystyön johtamista. Suuri osa valmistuneista työllistyy tehtaisiin, tutkimuskeskuksiin tai suunnittelutoimistoihin.

Kemiantekniikka yhdistetään luonnollisesti useimmin kemianteollisuuteen, mutta sen osaajia tarvitaan myös monilla muilla aloilla. Esimerkiksi paperi- ja sellu-, elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuus, rikostutkimus ja metallurgia ovat riippuvaisia kemiantekniikan tutkimuksesta sekä alan osaajista.

Osaajia tarvitaan myös ratkaistaessa puhtaaseen veteen, jätehuoltoon sekä materiaalien kiertoon liittyviä haasteita. Kiertotalouden ja erityisesti vesialan osaajille on huutava tarve myös maailmalla. Kansainvälinen ura kutsuu yhä useampaa kemiantekniikan diplomi-insinööriä.

right

Kemiantekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

  • Projektipäällikkö metsäteollisuudessa
  • Prosessisuunnittelija kemianteollisuudessa
  • Ympäristönsuojelun asiantuntija
  • Tutkimusinsinööri metallurgiateollisuudessa
  • Tutkimuskemisti lääketeollisuudessa
  • Tuotantopäällikkö biojalostamossa
  • Laboratorioinsinööri
  • Rikosinsinööri keskusrikospoliisissa
  • Kemianteollisuuden laitteiden myyntipäällikkö

Lue lisää samasta aiheesta:

Katso myös

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.