left

Corporate Governance -kysymyksissä luennoitsijana toimii OTT, professori Matti Ilmari Niemi. Hän on varallisuusoikeuden professori Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella ja toimii myös dosenttina LUT-yliopistossa sekä Helsingin, Turun ja Lapin yliopistoissa.  Niemen tutkimuksen pääalueet ovat varallisuusoikeus ja oikeusteoria. Hän on kirjoittanut  lukuisia teoksia ja artikkeleita näillä molemmilla aloilla sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla.

right
Matti Niemi

Matti Niemi

OTT, professori, Itä-Suomen yliopisto,

Dosentti, LUT-yliopisto