Suvi-Jonna Martikainen

Suvi-Jonna Martikainen
Erikoistutkija
IEM
LUT School of Engineering Sciences
Lahti

Esittely

Tutkimukseni asemoituu työelämä ja organisaatiotutkimuksen kentälle. Tutkimusintressejäni ovat työn merkityksellisyys, työntekijäkokemukset, eudaimoninen hyvinvointi ja hyvä elämä työn kontekstissa. Tutkimusotteeni on tieteidenvälinen tukeutuen taiteen menetelmiin, filosofiaan ja humanistiseen orientaatioon ja hyödyntäen ja yhdistäen esimerkiksi yhteiskunta- kauppa- ja käyttäytymistieteiden, psykologian ja tuotantotalouden lähestymistapoja.