left

Hankkeen keskeinen teema on asukaslähtöisen suunnittelutiedon tuottaminen Mukkulan lähiön kehittämiseen niin, että tietoa voidaan hyödyntää asuinalueen eriytymisen ehkäisyyn, asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseen, asuinalueen elinvoimaisuuden edistämiseen sekä palveluiden ja asumisen hyvän tason turvaamiseen. 

right

Projektin rahoitus 
Ympäristöministeriö Lähiöohjelma 2020-2022

Projektin toteutusaika
1.9.2020 – 31.12.2022

Projektin kuvaus

Hanke toteutetaan kokeilevan kehittämisen pilottien avulla. Piloteissa tuotetaan asukaslähtöistä ja käytäntölähtöistä tietoa Mukkulan lähiön nykytilasta ja pilottien kautta saatua reflektointi- ja arviointitietoa alueen jatkokehittämiseen liittyen seuraaviin teemoihin: ikääntyvän väestön aseman ja esteettömyyden tukemiseen, viihtyisän asuinympäristön kehittämiseen, yhteistyöhön koulujen ja nuorisotyön toimijoiden kanssa ja taiteen- ja kulttuurin linkittämiseen osaksi lähiön kehittämistä.

Projektin tavoitteet

  1. kartoittaa eri toimijoiden sosiaalisia käytäntöjä, jotka saavat aikaan aloitteellisuutta, osallistumista ja toiminnan pohdintaa sekä tunnistaa toimijoiden kanssa yhdessä mielekkäitä sosiaalisen intervention teknologioita 
  2. osallistaa asukkaita yhteisöllisen infrastruktuurin, esteettömän liikkumisen, yleisten alueiden, esimerkiksi viheralueiden sekä reittien kehittämiseen ja suunnitteluun 
  3. nostaa kulttuuri keskeiseksi osaksi aluetta, tukea alueen identiteettiä ja tulevaisuuden Mukkulan suunnittelua 
  4. toteuttaa nuorisotyötä, ikääntyvän väestön esteettömyyttä ja viihtyisää asuinympäristöä tukevia pilotteja osallistavan suunnittelun ja osallistavan kaupunkimuotoilun avulla.

Yhteistyökumppanit

Yhteystiedot